Kaunatas vidusskola


Go to content

Skolēnu dome 2016./2017.m.g.

Eduards Dekterevs - skolēnu domes prezidents   

Daina Kudravska - skolēnu domes prezidenta vietnieks
 
Līna Šlapakova - skolēnu domes sekretāre
                               Domes locekļi:

Eduards Dekterevs, Inguss Sutins, Maksims Ameļčenkovs, Kaspars Potašovs, Romāns Ramkovičs, Jolanta Bačkure, Ērika Peļņa, Justīne Kablanova, Linda Keisele, Rihards Antonovs, Nadežda Kvjatkovska, Jānis Viss, Daina Kudravska, Līna Šlapakova, Toni Anželo Fernandes.

Skolēnu domes uzdevumi:

Sadarboties ar skolas administrāciju;
Radoši strādāt, būt aktīviem;
Uzklausīt skolotāju un skolēnu viedokļus;
Ārpusstundu aktivitāšu plānošana un organizēšana;
Pozitīva mikroklimata veidošana skolā;
Brīvprātīgais darbs;
Pieredzes apmaiņa ar citām skolēnu pašpārvaldēm;
Skolas tēla veidošana

Komisiju sastāvs:

Komisija

Dalībnieki

Preses komisija

Nadežda Kvjatkovska, Jānis Viss, Daina Kudravska, Līna Šlapakova, Toni Anželo Fernandes.

Kultūras un sporta komisija

Jolanta Bačkure, Ērika Peļņa, Justīne Kablanova, Linda Keisele, Rihards Antonovs.

Rīcības komisija

Inguss Sutins, Maksims Ameļčenkovs, Kaspars Potašovs, Romāns Ramkovičs.Skolēni


Back to content | Back to main menu