Kaunatas vidusskola


Go to content

Skolēnu dome 2017./2018.m.g.

Daina Kudravska - skolēnu domes prezidente   

Ērika Peļņa - skolēnu domes prezidenta vietnieks
 
Līna Šlapakova - skolēnu domes sekretāre
                               Domes locekļi:
D.Kudravska, Ē.Peļņa, L.Šlapakova, N.Kvjatkovska,  T.Fernandes, L.Keisele, J.Gaveika, R.Antonovs, E.Kuzminska, I.Sutins, M.Ameļčenkovs, S.Jakubenoka, A.Prančs.
Skolēnu domes uzdevumi:

Sadarboties ar skolas administrāciju;
Radoši strādāt, būt aktīviem;
Uzklausīt skolotāju un skolēnu viedokļus;
Ārpusstundu aktivitāšu plānošana un organizēšana;
Pozitīva mikroklimata veidošana skolā;
Brīvprātīgais darbs;
Pieredzes apmaiņa ar citām skolēnu pašpārvaldēm;
Skolas tēla veidošana

Komisiju sastāvs:

Komisija

Dalībnieki

Preses komisija

N.Kvjatkovska, D.Kudravska,L.Šlapakova,T.Fernandes, L.Keisele

Kultūras un sporta komisija

Ē.Peļņa, J.Gaveika, L.Keisele, R.Antonovs, E.Kuzminska.

Rīcības komisija

I.Sutins, M.Ameļčenkovs, S.Jakubenoka, A.Prančs.Skolēni


Back to content | Back to main menu