Kaunatas pagasts


Go to content

Kaunatas vidusskolas izglītības programmas 

Kods Nosaukums Licences numurs Izsniegšanas datums

21011111

Pamatizglītības programma

V-7621

23.10.2014 

21011121

Pamatizglītības mazākumtautību programma

V-5860

20.11.2012 

21015611

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

V-5861

20.11.2012 

21015811

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

V-5862

20.11.2012 

21015821

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

V-5863

20.11.2012 

31011011

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

V-5864

20.11.2012 


Back to content | Back to main menu