Kaunatas vidusskola


Go to content

Ārpusstundu pasākumu plāns

 

Kaunatas vidusskolas ārpusstundu pasākumu plāns 2018./2019. m.g. I semestrī

Mērķis

Vērtību apzināšanās, iniciatīva, atbildība un talantu izkopšana ārpusstundu pasākumos

Uzdevumi

Veidot pozitīvu attieksmi un veicināt skolēnu sadarbību

Stiprināt skolēnu patriotismu.

Aktualizēt pilsonisko līdzdalību pagasta un novada kultūras dzīvē

Būt zinošiem veselības un drošības jautājumos

Veicināt mērķtiecīgu karjeras izglītības apguvi

Veicināt vides izglītību un apzināt globālās problēmas

Kopt skolas tradīcijas

Sekmēt neformālo izglītību

Veicināt sadarbību ar vecākiem

Septembris

Dzejas un drošības mēnesis

Datums

Pasākums

Atbildīgais

Piezīmes

03.09.

Zinību diena

E. Astiča

Skolas pagalmā

04.09.

Līdzdalība konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm skolās 2018./2019.mācību gadā

A. Gendele

 

04.-30.09.

Novada pētniecības stundas- Brokānu Jāzepa un Teklas, viņu bērnu dāvinājums skolai

S.Inkina

 

07.09.

Skolēnu domes vēlēšanas

E. Astiča, Kl. audz.

Piedalās 8.-12.kl. skolēni

10.-14.09.

Dzejas dienas „Manā bilžu rāmītī ir…”

Kl. audz., E. Astiča, Skolēnu dome

Ziedu kompozīciju veidošana skolas  un TN pagalmā

13.09.

Rēzeknes un Viļānu novada skolu sacensības futbolā (8.-9.kl.)

E.Teivāns

Malta

14.09.

Pasākums „Ceriņu dārzs Latvijas simtgadei”

A. Gendele, Skolēnu dome, Kl. audz.

Katra klase stāda un prezentē ar dzejas rindām savu ceriņu krūmu

14.09.

Latgales reģiona pasākums „Zelta Sietiņš”

R. Katkovska

Daugavpils

16.09.

Pasākums „ Latvijas skolas soma” (9.kl.)

A. Gendele

Rīga

17.09.

Rēzeknes un Viļānu novada skolu sacensības futbolā (10.-12.kl.)

E. Teivāns

Malta

17.-28.09.

Jauniešu iniciatīvu projekta „Sikspārņu nakts” un inventāra iegādes projekta „Diskusiju klubiņš „ Pie apaļā galda” sagatavošana

Skolēnu dome, E. Astiča

Budžeta tāmes precizējumi un projektu materiālu sagāde

20.09.

Panākumu skolas seminārs

I. Paramonova

Piedalās 10.kl., pasākums ARPC „Zeimuļs”

24.-28.09.

Drošības nedēļa skolā

Kl. audz., E. Astiča

Drošība uz ceļa, sabiedriskās vietās, internetā, pirmās palīdzības sniegšana

25.09.

Rēzeknes un Viļānu novada skolu krosa stafetes

E. Teivāns, E. Astiča

Rēznas pamatskola

26.-27.09.

Skolas volejbola turnīrs (8.-12.kl.)

Skolēnu dome

Klašu sacensības par titulu “Labākā volejbola klase”

25.-28.09.

Drošības nedēļa skolā

Kl. audz., E.Astiča

Informatīvie pasākumi klases stundā, 1.palīdzības sniegšanas apmācība (G.Borhova)

28. 09.

Skolēnu domes prezentācija

Skolēnu dome

Prezentācijas stenda noformējums

28.09.

Eiropas Zinātnieku Nakts

Kl. audz.

RTA

Oktobris

Karjeras izglītības mēnesis.

02.-06.10.

Novada pētniecības stundas,„ Skolotāju dzīvesstāsti”

S. Inkina

 

02,10.

Skolu jaunatnes Parlaments

Skolēnu dome

IP, piedalās 2 Skolēnu domes pārstāvji

05.10.

Skolotāju diena

Skolēnu dome, Mazā dome

Skolēnu uzstāšanās un vēlējumi

01.-05.10.

Mākslas skolas darbu izstāde

D.Zagorska 

 

10.10.

Skolas erudīcijas konkurss  „ Ar Sirdi Rēzeknes novadā” (10.-12.kl.)

I. Ūzulāne

 

11.10.

Rēzeknes novada Jaunatnes forums

Skolēnu dome

 

12.10.

Labo darbu festivāls

E. Astiča, Kl. audz.

Piedalīšanās ARPC „Zeimuļs” pasākumā

08.-12.10

Pasākums 10.klasei „Sveiks vidusskolā”

12.kl., Skolēnu dome

Diskotēka (8.-12.kl.)

15.-20.10.

Novada pētniecības stundas „Pasaku pēcpusdiena”

S. Inkina

 

17.10.

Rēzeknes novada skolu konkurss vidusskolēniem „Ar © Rēzeknes novadā”

 I. Ūzulāne

IP

19.10.

Skolas pasākums “Sikspārņu nakts” (8.-12.kl.)

Skolēnu dome

Jauniešu iniciatīvu projekts, uzaicinātas novada skolas

 

Rēzeknes un Viļānu novada sporta sacensības florbolā un volejbolā

E. Teivāns

 

 

Karjeras nedēļa. Mācību ekskursija „Ceļojums profesiju pasaulē”(1.-6.kl., 7.-9.kl.)

D.Zagorska

Mācību ekskursija uz Latvijas uzņēmumiem

Latvijas mēnesis.

02. 11.

Skolu jaunatnes parlaments

Skolēnu dome

IP

06.,07.11

Radošā darbnīca „ Spīdēsim kopā”

S. Meļņičenko, Skolēnu dome

Lukturīšu noformējums Latvijas svētkiem

08.11.

Konkurss pamatskolu komandām „Manai Latvija 100 ”

I. Ūzulāne, Kl. audz.

5.-6.kl., 7.-9.kl.

09.11.

Mārtiņdienas gadatirgus

Skolēnu dome, Mazā dome, Klašu audz., E. Astiča

 Pasākums starpbrīžos

Līdz 16.11.

Tikšanās ar Kaunatas pagasta zemessargiem un robežsargiem skolas novadpētniecības darbnīcā

S.Inkina

Datums tiks precizēts

12-17.11.

Fakultatīva „ Patriotu māja” darbu izstāde

S. Meļņičenko

 

12.11.

Konkurss „Skolas Lāčplēsis-2017”

E. Teivāns, Skolēnu dome

Fiziskās sagatavotības tests 9.-12. kl. jauniešiem sporta zālē

13.11.

Ierindas skate ( 1.-4.kl.)

E.Astiča

Skolas aktu zālē , pēc 5.st.

12.11.

Superpuika (5.-8.kl.)

Skolēnu dome, Mazā dome

Fiziskās sagatavotības tests sporta zālē

14.11.

Patriotiskās dzejas konkurss (1.-7.kl.)

A.Silova

 

16.11.

Latvijas dzimšanas dienas pasākums „Latvijai-100”

E. Astiča, S. Meļničenko, A. Silova, M. Čudare, Kl .audz., S. Viša

Kaunatas TN

18.11.

Latvijas simtgades pasākums Kaunatas pagastā

Pagasta pasākuma organizēšanas komanda

 

21.nov

Konkurss pamatskolu komandām “Mana Latvija 2018”

I. Ūzulāne

IP

22.11.

Stāstnieku konkurss un Danču vakars folkloras kopām

S. Viša

RN Lendžu pagasta KN

30.11.

Adventes vanagu meistardarbnīca

S. Meļņičenko, Mazā dome

 

 

Rēzeknes un Viļānu novada sporta sacensības volejbolā un florbolā

E. Teivāns

 

Decembris

Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Labie darbi.

01.12.

Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”

S. Viša

Rīga, fināls

03.12.

Adventes svētbrīdis

R. Katkovska

Aktu zālē

05.12.

Skolu jaunatnes parlaments

Skolēnu dome

IP

12.12.

 Novada konkurss sākumskolai„ Mini mīklu”

 Sākumskolas MK

IP

 

Skolas Leļļu teātra izrāde

V. Podvinska

 

Līdz 20.12.

Izstādes skolas novadpētniecības darbnīcā „Ziemassvētku un Jaungada apsveikumi”, „Baznīcas vēsture, priesteru dzīvesstāsti”

S. Inkina

 

 

TSI –Robotikas sacensības

E. Kairiša

Rīga

05.-07.12.

Radošās darbnīcas “Priecīgi Ziemassvētki nāk”

S. Meļņičenko, Skolēnu dome, Mazā dome.

Skolas dekora veidošana

10.-14.12.

Akcija „Palīdzēsim!”

Skolēnu dome, Mazā dome

Veltes Rēzeknes dzīvnieku patversmei

 

Rēzeknes un Viļānu novada sporta sacensības

E. Teivāns, E. Astiča

 

17.-21.12.

Rūķu dienas

Skolēnu dome, Mazā dome

 

21.12.

Piparkūku tirdziņš

Mazā dome, vecāki

 

21.12.

Ziemassvētku koncerts (1.-6.kl, 7.-12..kl.)

E. Astiča, A. Silova, M .Čudare, S. Viša, Kl. audz.

Kaunatas TN


Direktora vietn . audzināšanas darbā:                                 E.Astiča


Back to content | Back to main menu