Kaunatas pagasts


Go to content

Pasākumu plāns  

 

Kaunatas vidusskolas ārpusstundu pasākumu plāns 2021./2022.m.g. II semestrim

Mērķis

Balstoties uz vadmotīvu „Augšana”, pilnveidot personisko līdzdalību un atbildību, kā arī pašvadītu izziņu, kas saistīta ar skolas, pagasta, novada un valsts notikumiem.

Uzdevumi

Aktīvi līdzdarboties skolas, pagasta , novada un valsts kultūras dzīvē

Veidot pozitīvu attieksmi un veicināt skolēnu sadarbību

Būt zinošiem veselības un drošības jautājumos

Veicināt mērķtiecīgu karjeras izglītības apguvi

Sekmēt neformālo izglītību

Veicināt sadarbību ar vecākiem

Datums

Tēma

Atbildīgais

Piezīmes

Janvāris

20.01

Barikāžu laika notikumu rekonstrukcija.

A.Jureviča, D.Naruševiča, I.Ūzulāne

 

12.-19.01.

Karjeras konsultācijas 12.klasei.

KK E.Jukna

 

Februāris

 

5.02

Absolventu digitālais salidojums.

Administrācija, A.Klismets

Videorullītis FB lapā.

2.-9.02.

Karjeras nodarbības 8.-9.klasei. Ēnu diena.

KK E.Jukna, kl.audz.

 

9.02

Profesiju diena 7.-12.kl..

Skolēnu Dome

 

14. – 18.02

Valentīndienas nedēļa. “Popiela” 4.-8.kl. Valentīndienas pasts. DJ Batls.

8.ab kl.audz., Skolēnu dome, I.Paramonova

 

Visu mēnesi

Projekta “Kaunata runā Eiropā” aktivitātes: darba plānošana, komandu komplektēšana.

I.Paramonova, Skolēnu Dome.

 

Marts

1.03.

Meteņi. „Klases nobrauciens no kalna” 1.-6.klasei.

D.Baltkāje, kl.audzin.

 

28.02 – 4.03.

Krāsu nedēļa 7.-12.kl..

Skolēnu Dome

 

25.03

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

I.Ūzulāne

 

Visu mēnesi

Individuālas konsultācijas pie KK.

KK E.Jukna

 

Visu mēnesi

Projekta “Kaunata runā Eiropā” aktivitātes: debašu meistardarbnīca.

I.Paramonova, Skolēnu Dome.

Vieslektore R.Murāne – Rutka.

Aprīlis

28.03 – 1.04

Kreatīvā nedēļa.

Skolēnu Dome

 

 

 

 

 

11.-15.04

Tematiskā izstāde par Lieldienu tradīcijām.

J.Klismets, S.Meļņičenko

 

19.04

Lieldienu pasākums 1.-6.klasei.

D.Baltkāje, kl.audzin.

 

Visu mēnesi

Individuālas konsultācijas pie KK.

KK E.Jukna

 

Visu mēnesi

Projekta “Kaunata runā Eiropā” aktivitātes: debates “Tavs medijpratības termometrs”.

I.Paramonova, Skolēnu Dome.

Vieslektori D.Petrenko, I.Jūhnsone.

Maijs

03.05

Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas pasākums: “Sargāsim brīvību”, ielu stafešu skrējiens.

I.Paramonova, Sk.Dome, E.Teivāns

 

09.05

Otrā Pasaules kara upuru piemiņas diena.

I.Ūzulāne

 

9.-13.05

Digitāls sveiciens Māmiņu dienā.

A.Jurēviča

Videorullītis FB lapā

13.05

Pēdējais zvans.

I.Paramonova

 

27.05

“Skolas laureāts 2020”

Administrācija.

 

31.05

Tūrisma diena.

Administrācija, kl.audz.

 

Visu mēnesi

Individuālas konsultācijas pie KK.

KK E.Jukna

 

Visu mēnesi

Projekta “Kaunata runā Eiropā” aktivitātes: debates “Zaļais Eiropas kurss”.

I.Paramonova, Skolēnu Dome.

Vieslektori:A.Barševskis, U.Valainis.

 

Sastādīja:  dir.v.audz.d.I.Paramonova

 


 

 


Back to content | Back to main menu