Kaunatas vidusskola


Go to content

Ārpusstundu pasākumu plāns

 

Kaunatas vidusskolas

ārpusstundu pasākumu plāns

2017./2018. m.g. II semestrī

Mērķis

Vērtību apzināšanās, iniciatīva, atbildība un talantu izkopšana ārpusstundu pasākumos

Uzdevumi

Veidot pozitīvu attieksmi un veicināt skolēnu sadarbību

Stiprināt skolēnu patriotismu.

Aktualizēt pilsonisko līdzdalību pagasta un novada kultūras dzīvē

Būt zinošiem veselības un drošības jautājumos

Veicināt mērķtiecīgu karjeras izglītības apguvi

Veicināt vides izglītību un apzināt globālās problēmas

Kopt skolas tradīcijas

Sekmēt neformālo izglītību

Veicināt sadarbību ar vecākiem

Janvāris 

Sienas avīzes veido 5.ab klases

Datums

Tēma

Atbildīgais

Piezīmes

08.01.

Līdzdalība konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās mākslas aktivitātēm skolās 2017./2018.mācību gadā

D. Zagorska,

L. Uzulnīce

Līdz 22.01., IP

08.01.

Līdzdalība vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā  “Dzimtais novads bērnu acīm”

D.Zagorska,

1.-4. kl. audz.

 

09.01.

Piedalīšanās konkursa “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balva 2017” .

Skolēnu Dome

Līdz 07.02., IP

 

10.01.

Skolu jaunatnes parlaments

Skolēnu Dome

IP

12.01.

Jaunā gada karnevāls “ Stilu kokteilis”

Skolēnu  Dome,

E. Astiča

8.-12.kl.

10.01.-26.02.

Līdzdalība programmas „ Piens un augļi skolai” konkursā

Kl. audz.

1.-9.kl., darbus iesniegt 26.02.

15.-21.01.

Barikāžu laiks”- atceres pasākumi

S. Inkina

Skolas novadpētniecības darbnīca

17.01.

Leļļu teātra izrāde

V. Podvinska

1.-4.kl.

19.01.

Jaunā gada diskotēka „Goti”

Mazā skolēnu dome, E. Astiča

4.-7.kl.

19.01.

Skolas futbola turnīrs

E. Teivāns,

R. Belokurovs

4x4, pieteikties līdz 17.01.

24.01.

 

Erudīcijas spēle vidusskolēniem „Latviešu gadskārtu svētki”  1.spēle

I. Ūzulāne

IP

24.01.

Globālā izglītība

V. Podvinska

Izglītojošās nodarbības klasē

25.01.

Lego robotikas turnīrs

E. Kairiša

Preiļi

26.01.

.Latvijas starptautiskā atzīšana de iure

 

I. Ūzulāne

Informatīvais stends

 

26.01.

Rēzeknes novada skolu pašpārvalžu sadraudzības pasākums “DrauguBols”

Skolēnu Dome

9.-12.kl., Malta

26.01-05.02.

Mākslas skolas skolēnu darbu izstāde

D.Zagorska,

 L. Uzulnīce

 

31.01.

Folkloras deju programmas apgūšanas mēģinājums

S. Viša

Viļāni

 

Meistarklase ,,Svētku Do-Re-Mi”

D.Zagorska

Karjeras izglītība,10.kl.

Februāris

Skolas sienas avīzes veido 6.a klase

02.02.

Apaļā galda diskusija “ Kā es rīkotos ,ja es būtu…”

Direktore A. Gendele

8.-9.klašu pārstāvji.

Skolēnu Dome

03.02.

Absolventu salidojums

Administrācija

Skolai -153

04.02.

.Ziemas prieku festivāls

Skolēnu Dome

Pasākums Sarkaņkalnā

05.-09.02.

Radošā darbnīca „Sirsniņa”

L. Uzulnīce

1.-4.kl.

06.02.

Skolu jaunatnes parlaments

Skolēnu Dome

IP

08.02.

Līdzdalība Jaunatnes iniciatīvu projektu izstrādē

Kl. audz.,

Skolēnu Dome

8.-12.kl.

09.02.

Skolas sacensības “ Tautas bumba”

E. Astiča, E. Teivāns

3.-5.kl.

09.02.

Novada skolu sadraudzības vakars “Prāta spēles”

Skolēnu Dome

9.-12. kl., Nautrēni

09.-10.02.

FLL sacensības

E.Kairiša

Preiļi

12.-16.02.

Papīra plastikas un dizaina un Lietišķās mākslas pulciņa darbu izstāde

A. Jarbus

 

13.02.

Meteņi, diskotēka „Ritmu parāde”

Kl. audz., skolēnu

Dome, E. Astiča

1. -4.kl.

14.02.

„Mārītes foto”

Kl. audz.,E. Astiča

Klašu fotografēšanās

14.02.

Ēnu dienu pasākumi

D.Zagorska,

G. Klīdzējs

 

14.02.

Valentīna diena

Skolēnu Mazā dome

 

14.02

Novada skolu sacensības „Tautas bumba’’

E. Astiča, E. Teivāns

Malta

16.02.

Diskotēka „Sirsniņu parāde”

Skolēnu Dome

7.-12.kl.

16.02.

 RNP izglītojošā nodarbība „Skaņa”

I. Broliša

6.kl.

16.02.

Skolas sacensības “Veiklo stafetes”

E. Teivāns, E. Astiča

3.-5.kl.

22.02.

Novada skolu sacensības “Veiklo stafetes”

E. Teivāns, E. Astiča

Adamova

19.02.

RNP izglītojošā nodarbība „Ramsāres konvencija, mitrāju aizsardzība”

I. Broliša

12.kl.

19.02.-05.03.

Skolas talantu konkurss „Skolas Zvaigzne”

Kl.audz., E. Astiča

1.-7.kl.,8.-12.kl.

20.02.

Skolēnu piedalīšanās skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursos

R. Spruževnieka,

I.Peļņa,I. Paramonova

IP

21.02.

Globālās izglītība

V. Podvinska

Izglītojošā nodarbība klasē

28.02.

Erudīcijas spēle vidusskolēniem „Latviešu gadskārtu svētki”  2.spēle

I.Peļņa

IP

28.02.

Volejbols “Lāse 2018”

E. Teivāns, A.Žogots

1998.-2001.dz.g.,

Maltā

 

Žetonu vakars

E.Teivāns.12.kl.

Kaunatas TN

 

JA konkursi "mana vārdnīciņa", "biznesa pasaka"

G. Klīdzējs

 

 

Meistarklase skolēniem, projekta "Youth Inclusive Entrepreneurship Lab"

G. Klīdzējs

 

 

Ēnu diena

D.Zagorska

Karjeras izglītība. 8.-12. kl.

Marts

Skolas sienas avīzi veido 7.ab klases

01.03.

Skolu jaunatnes  parlaments

Sk. Dome

IP

02.03.

Volejbols “Lāse 2018”

E. Teivāns

2002.-2005.g.dz.,

Maltā

05.-09.03.

Mākslas skolas darbu izstāde

D.Zagorska,

L. Uzulnīce

 

07.03.

Globālā izglītība

V. Podvinska

Izglītojošā nodarbība klasē

08.03.

Piedalīšanās Ziemeļlatgales folkloras programmā  „Vedam danci”

S. Viša

Sprūževa

08.03.

Līdzdalība Jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektu sagatavošanā

I. Paramonova,

E. Astiča

 

08.03.

Apsveikums 8. martā

Skolēnu Dome

 

09.03.

Vara Talants

E. Astiča

Bērzgale

10.03.

SMU valsts mēroga JA Latvija gadatirgus

G. Klīdzējs

Rīga

20.03.

RNP izglītojošā nodarbība „Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to bioloģiskā daudzveidība”

I. Broliša

9.a,9.b.,8.a,8.b kl.

23.03

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

S. Inkina, E. Astiča

 

23.03.

Koru skate

M. Čudare

1.-4.kl.

24.03.

Rēzeknes novada Robotikas sacensības

E. Kairiša

Strūžāni

26.03.-06.04.

Izstāde “ Lieldienas”

D.Zagorska,

L. Uzulnīce

 

28.03.

Ziemeļlatgales  muzikantu un dziedātāju konkursu pusfināli

S. Viša

Dricāni

28.03.

Līdzdalība konkursa „Jauniešu darba prakses vasaras periodam

Kl. audz.

 

29.03.

Erudīcijas spēle vidusskolēniem „Latviešu gadskārtu svētki”  3.spēle

I.Ūzulāne

IP

 

Skolas vecāku kopsapulce

Direktore A. Gendele

 

 

Sagatavošanās treniņi Rēzeknes pusmaratonam

E. Teivāns, E. Astiča

1,2 treniņi nedēļā

 

Brauciens uz Viešūra kalnu

E. Teivāns, E. Astiča

Kalnu slēpošanas apmācība

 

JA konkursi "mana vārdnīciņa", "biznesa pasaka”

G. Klīdzējs

 

 

"Kafija ar ekspertu"

G.Klīdzējs

 

 

Meistarklase ,,Svētku Do-Re-Mi”

D.Zagorska

Karjeras izglītība, 10.kl.

 

Profesionālo un augstāko mācību iestāžu izstādes

 ,,Skola 2018”, ,,Izglītība un karjera-2018”

D.Zagorska

Karjeras izglītība, 10.-12. kl.

 

,,Atvērto durvju dienas”

augstākajās mācību iestādēs un uzņēmumos

D.Zagorska

Karjeras izglītība, 10.-12.kl.

Aprīlis  

Skolas sienas avīzi veido 8.ab klases

06.04.

Līdzdalība jaunatnes inventāra projektu sagatavošanā

Skolēnu Dome

 

06.04.

Galda teniss

D. Čudars

Tiskādi

09.04.

Skolu jaunatnes parlaments

Sk.Dome

IP

11.04.

Globālā izglītība

V. Podvinska

Izglītojoša nodarbība klasē

12.04.

Tautas deju skate

A.Silova

7.-9.kl.

16.04.

RNP izglītojošā nodarbība „Skaņa”

I.Broliša

4.b,3.b kl.

 

„ Putnu dienas”, vides izziņas konkursi (1.-4.kl.)

L.Trūle

 

20.04.

Tautas deju skate

A.Silova

1.-6.kl.

20.04.

Lielā Talka

E.Astiča V.Taukače

 

20.04.

RNP izglītojošā nodarbība „Atkritumi. Un kā ar atkritumiem dabā?

R.Indrike

10.,9.a,9.b kl.

21.04.

Folkloras konkursu fināli Rīgā

S.Viša

 

24.04.

Novada skolu kross

E.Teivāns, E.Astiča,

A,Žogots

Kaunata

25.04.

Erudīcijas  4.spēle

I.Ūzulāne

IP

26.04.

Ziemeļlatgales folkloras kopu sarīkojums-skate

S.Viša

Makašāni

30.04.

LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki

E.Astiča

Informatīvais materiāls

 

Sagatavošanās treniņi Rēzeknes pusmaratonam

E. Teivāns, E. Astiča,

A. Žogots

1,2 treniņi nedēļā

23.-27.04.

Projektu nedēļa

Administrācija

 

 

Starpskolu uzņēmējdarbības erudīcijas spēle

G. Klīdzējs

 

 

Profesionālo un augstāko mācību iestāžu izstādes

 ,,Skola 2018”, ,,Izglītība un karjera-2018”

D.Zagorska

Karjeras izglītība, 10.-12. kl.

 

,,Atvērto durvju dienas”

augstākajās mācību iestādēs un uzņēmumos

D.Zagorska

Karjeras izglītība. 10.-12. kl.

 

,,Studentu kurpēs”

D.Zagorska

Latvijas Universitāte,

10.-11.kl.

 

Iedvesmas Stunda

 

Karjeras izglītība,

5.-8.,10.,11.kl.

Maijs

Skolas sienas avīzi veido 8.ab

03.05.

Baltā galdauta svētki. Ielu stafešu skrējiens

E.Astiča, E.Teivāns, I.Ūzulāne

Skolas padome

Kaunatas ciemata estrāde

04.05.

Skrējiens „ Rāzna –Mākoņkalns 2018”

Vecāki

 

07.05.

 RNP izglītojošā nodarbība „Orientēšanās dabā”

I.Broliša

4.a kl.

08.05.

Vieglatlētika

E. Teivāns

Malta

08.05.

Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

S. Inkina, E. Astiča

 

08.05.

Skolu jaunatnes parlaments

Skolēnu Dome

 

09.05.

Eiropas diena

I. Ūzulāne.

Informatīvais stends

07-14.05.

Interešu izglītības programmu pulciņu darbu izstāde

D.Zagorska,

A. Jarbus,J. Klismets

 

 

16.05.

Globālā izglītība

V. Podvinska

Izglītojoša nodarbība

11.05.

Mātes diena

E.Astiča, A. Silova, D.Zagorska,

L. Ūzulnīce,

M. Čudare, A. Jarbus,

Skolēnu Dome

 

18.05

Skolas pēdējais zvans

E. Astiča, sk. Dome,

8.ab,11.kl

 

19.-20.05.

Folkloras kopu Nacionālais sarīkojums

S. Viša

Līvāni

 

Starpskolu skolēnu mācību uzņēmumu  sadraudzības un pieredzes apmaiņas pasākums

G. Klīdzējs

 

 

Sagatavošanās treniņi Rēzeknes pusmaratonam

E. Teivāns, A.Žogots,

E. Astiča

1,2 treniņi nedēļā

27.05.

Rēzeknes pusmaratons

E. Teivāns, A.Žogots,

E. Astiča

 

28.05.

Tūrisma diena

Kl. audz., E. Teivāns,

E. Astiča

 

29.05.

Orientēšanās sacensības „Nakts ekstrēms’’

E. Teivāns, E. Astiča

 

29.05.

Muzeja pēcpusdiena

S. Inkina

 

31.05.

Pasākums „Skolas laureāts-2018”

Administrācija

 

 

Iedvesmas Stunda

D.Zagorska

Karjeras izglītība,

5.-8.,10.,11.kl.


Direktora vietn . audzināšanas darbā:                                 E.Astiča

 

DIC „ Rāzna” piedāvāto nodarbību izvēle:

  1. ”Dabas ainavas dažādās klimatiskajās joslās” (4.kl.)

  2. „Skaņa” (4.kl.)

  3. „Vielu aprite dabā” (12.kl.)

  4. „Vides piesārņojums” (12.kl)

  5. „Zirnekļveidīgo un kukaiņu daudzveidība, nozīme dabā un cilvēku dzīvē” (8.kl.)

  6. „Atkritumi. Un kā ar atkritumiem dabā? “ (9.kl)


Back to content | Back to main menu