Kaunatas vidusskola


Go to content

Bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Kopš 2011. gada Alla Silova
Darba laiks: 8.00 – 12.00
Brīvdienas:  sestdiena, svētdiena

Statistika:
(01.01.2010.)

Lasītāju skaits – 278  Apmeklējumu skaits –  3070
Izsniegumu skaits – 2805 Krājums –13650
Dators, multifunkcionālā iekārta, kopētājs
 
  Bibliotēka piedāvā

  * Nozaru literatūru un daiļliteratūru. 
  * Grāmatas bērniem. 
  * Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai uz vietas un mājās.
  * Preses izdevumus.
  * Uzziņas
  * Konsultācijas
  * Interneta pakalpojumus
  * Printēšanu, skenēšanu, kopēšanu
  * Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. 
  * Ekskursijas pa bibliotēku. 
  * Izstādes, konkursus, fotoizstādes, pasākumus...

  * Tematiskās mapes. 
  * Informācijas izdrukas


Back to content | Back to main menu