Kaunatas vidusskola


Go to content

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Kaunatas vidusskolas mācību satura un ārpusstundu pasākumu grafiks

Pasākuma nosaukums

Norises laiks

Norises vieta

Atbildīgais

Nodarbības individualizētam atbalstam matemātikā (6.-9.klase)

Ceturtdiena, 8.stunda

8.kab.

A.Gribuste

Piektdiena, 7.stunda

Nodarbības individualizētam atbalstam fizikā (8.-9.klase)

Pirmdiena,8.stunda

8.kab.

A.Gribuste

Piektdiena, 8.stunda

Nodarbības individualizētam atbalstam ķīmijā(8.-9.klase)

Otrdiena,

17.kab.

Ž.Kistere

8.-9.stunda

Praktiskās nodarbības angļu valodā (1.-4.klasei)

Otrdiena,

16.kab.

I.Gribuste

7.-8.stunda(1.gr.)

Ceturtdiena,

6.-7.stunda(2.gr.)

Praktiskās nodarbības latviešu valodā cittautiešiem(7.-9.klase)

Otrdiena, 8.stunda

10.kab.

I.Peļņa

Trešdiena, 8.stunda

Diskusiju klubs”Atslēga”

Pirmdiena,

7.kab.

E.Kairiša

(Es pasaulē)

8.-9.stunda

Pedagoga palīgs sākumskolā

Pirmdiena 5.stunda (1.b),

23.kab.

G.Savicka

Otrdiena, 1.stunda(1.b),

23.kab.

Otrdiena, 2.stunda(2.b),

11.kab.

Trešdiena, 1.stunda(3.b)

23.kab.

Pedagoga palīgs sākumskolā

Pirmdiena 2.stunda (1.b),

22.kab.

O.Ščukina-Kilaitene

Trešdiena,

4.-5.stunda(2.b),

13.kab.

Ceturtdiena, 1.stunda(1.b)

22.kab.

Pedagoga palīgs sākumskolā

Pirmdiena, 1.-4.stunda

D.Jonikāne

Individuālās logopēda konsultācijas

Pirmdiena,

D.Jonikāne

5.-8.stunda

Radošā darbnīca-ideju laboratorija “Pūcītes skola”

Piektdiena,

21.kab.

E.Kairiša

6.-7.stunda

Interešu izglītības programma”Elektronika”

Trešdiena,

Mājt.kab.

J.Klismets

7.-8.stunda(4.a,4.b)

Piektdiena,

8.-9.stunda(5.a,5.b)

Interešu izglītības programma angļu valodā”Little Flyer”

Trešdiena ,

16.kab.

I.Gribuste

6.stunda(1.-2.klase)

Trešdiena ,

7.stunda(3.-4.klase)


Back to content | Back to main menu