Kaunatas vidusskola


Go to content

Priekšmetu skolotāji

Marina Ameļčenkova
Rēzeknes skolotāju institūts 1995.g,
Daugavpils PU 1997.g
Līga Uzulnīce
Tehniskās grafikas un vizuālās mākslas skolotāja

Latvijas Mākslas akadēmija 2013.g.
Aleksandra Čuhnova
Krievu valodas un literatūras skolotāja
Pleskavas VPI 1983.g
Lilija Trūle
Daugavpils PI 1979.g
Aija Gribuste
Matemātikas skolotāja
Daugavpils PU 1985.g.
 Eļa Astiča
Sporta skolotāja
Rīga, LVFKI 1978.g.,
Daugavpils PU 1995.g.
Edgars Teivāns
Sporta skolotājs
Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija 1993.g.
 Regīna Katkovska
Sākumskolas,
kristīgās mācības skolotāja
Daugavpils PI 1998.g.
Žanna Kistere
Ķīmijas skolotāja
Daugavpils Universitāte 1987.g  
Vladislavs Kisteris
Fizikas skolotājs
Daugavpils Universitāte 1983.g. 
Anita Klismete
Angļu un vācu valodu skolotāja Rīga, LU 1990.g., Daugavpils Universitāte 2005.g  
Juris Klismets
Mājturības, biznesa ekonomisko pamatu skolotājs
Rēzeknes Augstskola 2003.g.
Maruta Čudare
Mūzikas skolotāja
Daugavpils PI 1985.g. 
Daiga Šķestere
Interešu izglītības skolotāja
Latvijas lauksaimniecības universitāte 2008.g.
 
Aija Kuzminska
Interešu izglītības skolotāja
Daugavpils PU 1997.g.
 
Marija Mukāne
Latviešu valodas skolotāja
Daugavpils PI 1983.g.
Daugavpils Universitāte 2004.g.
Arnis Žogots
Sporta skolotājs
Daugavpils Universitāte 2013.g.
Ilona Peļņa
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Daugavpils PU 1997.g., Rēzeknes Augstskola 2004.g. 
Biruta Potašova
Fizikas skolotāja
Daugavpils PU 1995.g. 
Guna Savicka
Sākumskolas skolotāja
Liepājas VPI 1980.g.
 
Ināra Paramonova
Latviešu valodas un literatūras, Kultūras vēstures skolotāja
Rēzeknes Augstskola 1997.g.
Daugavpils PU 2000.g.,
Rīga, Starptautiskās Psiholoģijas Augstskola 
  
Oksana Ščukina-Kilaitene
Sākumskolas, bioloģijas, veselības mācības skolotāja
Daugavpils PU 1996.g.,
Daugavpils PU 2001.g. 
Irēna Selivončika
Ģeogrāfijas skolotāja
Ļeņingradas VPI 1991.g., Daugavpils PU 1996.g. 
Solvita Meļņičenko
Mājturības un biznesa ekonomisko pamatu, vizuālās mākslas skolotāja
Rēzeknes Augstskola 2006.g.
Daugavpils Universitāte 2013.g.
Rita Sprūževnieka
Sākumskolas skolotāja
Rēzeknes Augstskola 
Daina Maslovska
Angļu valodu skolotāja
Daugavpils PU 2000.g
Liepājas PA 2006.g
Ingrīda Ūzulāne
Vēstures, veselības mācības skolotāja
Rēzeknes Augstskola 2004.g.,
Rēzeknes Augstskola 2006.g  
Velta Podvinska
Liepājas VPI, 1986.g.
Sākumskolas skolotāja
Rēzeknes augstskola, 2006.gads, speciālās izglītības skolotājs, Rēzeknes augstskola, 2010.gads Mg.paed 
 Gaļina Borhova
Psihologs
Rēzeknes Augstskola 2002.g.

Daugavpils Universitāte 2008.g.
Evita Kairiša
Informātikas skolotāja
Daugavpils PU 2000.g.,
Rēzeknes Augstskola 2006.g
Alla Silova
Skolas bibliotekāre
Daugavpils Universitāte 2010.g.
Sandra Viša
Folkloras kopas  ,,Rāznaviņa" vadītāja
Daugavpils Universitāte 2006.g.
Latvijas Mūzikas akadēmija 1992.g.
 
Jeļena Hočeva
Interešu izglītības skolotāja
Daugavpils PU 1996.g.
Olga Andrejeva
Latviešu, krievu valodas un literatūras skolotāja
Daugavpils PU 1987.g
Diāna Jonikāne
Logopēds
Daugavpils Universitāte1994.g.
Rēzeknes Augstskola 2004.g.
Imants Mukāns
Fizikas, matemātikas skolotājs
Daugavpils PI 1981.g..
 

Back to content | Back to main menu