Kaunatas pagasts


Go to content

Priekšmetu skolotāji

Marina Ameļčenkova
Angļu valoda
Velta Podvinska
Sākumskola
Aleksandra Čuhnova
Krievu valoda un literatūra
Evita Kairiša
Informātika
Aija Gribuste
Matemātika
Ingrīda Ūzulāne
Vēsture
Edgars Teivāns
Sports
 Regīna Katkovska
Sākumskola
Žanna Kistere
Ķīmija, sociālās zinības 
Vladislavs Kisteris
Fizika, matemātika 
Anita Klismete
Angļu un vācu valodas  
Juris Klismets
Mājturība, biznesa ekonomisko pamati
Anita Jureviča
Mūzika
Jevģēnija Šlapakova
Sākumskola
Daina Maslovska
Angļu valoda
Marija Mukāne
Latviešu valoda
Diāna Jonikāne
Logopēds
Ilona Peļņa
Latviešu valoda un literatūra
Biruta Potašova
Matemātika 
Guna Savicka
Sākumskola
Ināra Paramonova
Latviešu valoda un literatūra
Oksana Ščukina-Kilaitene
Bioloģija, veselības mācība
Irēna Selivončika
Ģeogrāfija
Solvita Meļņičenko
Vizuālā māksla, dizains un thenaloģijas
Rita Sprūževnieka
Sākumskola 
Aija Ruhmane

Speciālais pedagogs

Gaļina Borhova
Psihologs
Alla Silova
Skolas bibliotekāre
 

Back to content | Back to main menu