Kaunatas pagasts


Go to content

Priekšmetu skolotāji

Marina Ameļčenkova
Angļu valoda
Velta Podvinska
Sākumskola, speciālais pedagogs
Aleksandra Čuhnova
Krievu valoda un literatūra
Aija Gribuste
Matemātika
Dace Zagorska
Vizuālā māksla, karjeras konsultants 
Ingrīda Ūzulāne
Vēsture
Edgars Teivāns
Sports
Regīna Katkovska
Sākumskola
Žanna Kistere
Ķīmija, sociālās zinības 
Vladislavs Kisteris
Fizika, datorika 
Anita Klismete
Angļu un vācu valodas  
Juris Klismets
Sociālās zinātnes, Dizains un tehnoloģijas
Anita Jureviča
Mūzika
Irēna Selivončika
Ģeogrāfija, dabaszinības
Daina Maslovska
Angļu valoda
Marija Mukāne
Latviešu valoda
Rita Sprūževnieka
Sākumskola 
Ilona Peļņa
Latviešu valoda un literatūra
Biruta Potašova
Matemātika 
Solvita Meļņičenko
Vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas
Ināra Paramonova
Latviešu valoda un literatūra
Oksana Ščukina-Kilaitene
Bioloģija
Ilona Dubrovska
Pagarinātās dienas grupas   skolotāja
Alla Silova
Skolas Bibliotekāre
     
Evita Vaļuma-Talkiu
Logopēds
     
 

Back to content | Back to main menu