Kaunatas pagasts


Go to content

Informācija par projektu  

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

 


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs


Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

  • Nodrošināt karjeras vadību prasmi skolās;

  • Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

  • Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 

Individuālās karjeras konsultācijas

Kaunatas pamatskolas/vidusskolas 9. un 10.-12. klašu skolēniem ir iespēja saņemt individuālās karjeras konsultācijas un karjeras grupu nodarbības.Karjeras konsultants - speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt darba meklēšanas prasmes.

Uz konsultāciju var pieteikties zvanot uz mob. 20203962 vai elektroniski dapacepe007@inbox.lv (Pedagogs karjeras konsultants Dace Zagorska)

 


Back to content | Back to main menu