Kaunatas vidusskola


Go to content

Aktualitātes

„Tāda meitene: gudra, sportiste, aktīviste un… pie tam vēl skaistule”

Intervija ar Kaunatas vidusskolas topošajām absolventēm

Highslide JSKaunatas vidusskolā katru gadu 12.klase gatavojas lielajamHighslide JS tramplīnam dzīvē – eksāmeniem, lai kā jaunie stārķēni aizlaistos no dzimtās ligzdas. Paveroties uz viņiem, mazliet pat neticas, ka pagājuši jau 12 gadi… Mazo un zinātkāro bērneļu vietā nu jau slaiki kā bērzi jaunieši nepacietībā mirdzošām acīm veras pasaules tālēs. Cits ir paņēmis no skolas zināšanu krātuves vairāk, cits mazāk, viens ir jau atradis savus talantus, vēl kādam tas viss priekšā. Šoreiz uzzināsim, kāds ir bijis Dainas Kudravskas un Liānas Zeltiņas skolas laiks. Abas meitenes šajā klasē mācās no pirmās klases un šobrīd ir pazīstamas gan kā teicamnieces ar neskaitāmiem godarakstiem par vietām dažādās mācību olimpiādēs, gan kā aktīvas Kaunatas vidusskolas pārstāves: viena kā skolas Domes priekšsēdētāja - Daina, otra kā aktīva un panākumiem bagāta tenisiste - Liāna.

Daina, kā Tu sadali laiku starp savām aktivitātēm, jo dejo tautu dejas, esi skolēnu  Domes priekšsēdētāja, gatavojies dažādām mācību olimpiādēm…

- Vienmēr ir iespēja sadalīt savu laiku, ja cilvēks to ļoti vēlas, bet, ja nevēlas, vienmēr atradīsies kāds iemesls. Katrai no manām aktivitātēm ir noteikts laiks: tautu dejas vakarā, volejbola treniņi pēc stundām, folklora no rīta un skolēnu Domes pienākumi brīvajā laikā starp stundām, bet, ja tam pietrūkst laika skolā, tad mājās ir pietiekoši daudz laika, lai visu paspētu izdarīt. Sadalīt laiku nav grūti, galvenais ir gribēt visu paspēt.

- Liāna, kā Tu iemanies sadalīt laiku, lai pietiktu visam: gan mācībām, gan tenisam?

-Patiesībā bieži ir tā, ka ne visu ieplānoto izdodas padarīt, kad ir iecerēts, tāpēc es īpaši neplānoju savu laiku. Ja ir daudz darāmā, vienkārši cenšos mazāk laika pavadīt pie datora vai telefona, un viss izdodas.

-Daina un Liāna, kā Jūs raksturotu skolas vides ietekmi uz Jūsu personības attīstību?

Daina: Tieši skolas telpās ir veidojusies mana atbildības sajūta, kas, manuprāt, ir viena no manām galvenajām rakstura īpašībām. Pateicoties skolai, es esmu kļuvusi par tādu, kāda esmu tagad.

Liāna: Skola man ir devusi daudz: esmu iemācījusies izteikt un pamatot savu viedokli, radoši domāt, un esmu kļuvusi pārliecinātāka par sevi.

Daina, kuras rakstura īpašības Tu minētu kā savas raksturīgākās?

Kā dažas no savām galvenajām rakstura īpašībām es varu minēt nosvērtību, kas ļauj loģiski domāt nestandarta situācijās, entuziasms, kas motivē mani un, protams, draudzīgums un atsaucība un, kas ir nepieciešams katram.

Liāna, kas, Tavuprāt, sekmēja Tavus panākumus gan mācībās, gan sportā?

Man liekas, ka tas nav nemaz tik sarežģīti, kā daudziem šķiet. Galvenais – jāmīl tas, ko dari, nevajag padoties pēc pirmās neveiksmes un, darot kaut ko, vienmēr jāizvirza mērķis.

Jauniešiem šobrīd ir daudzveidīgas iespējas pavadīt brīvo laiku, kā to darāt Jūs?

Daina: Brīvajā laikā man ir daudz dažādu aktivitāšu, kas ļauj man gan pilnveidot savu personību, gan atpūsties. Kā vienu no tām varu minēt muzicēšanu. Es spēlēju mūzikas grupā, kur dziedu, spēlēju bungas un vienkārši daru to, kas man patīk.

Liāna: Brīvajā laikā es mīlu pastaigāties ārā vai kā citādi aktīvi pavadīt laiku un, protams, kā jau lielākā daļa mūsdienu jaunatnes, pasēdēt sociālajos tīklos vai paskatīties kādu filmu.

Liāna, kā vispār aizsākās Tavas gaitas tenisā? Kas to veicināja?

Tā sākumā bija tēta aizraušanās, tad arī es sāku spēlēt, un man sanāca. Tas bija 7.klasē. Aizbraucu uz sacensībām un ieguvu 4.vietu novadā. Un tad jau viss ritēja savu gaitu – kļuvu pārliecinātāka, arī sportiskā forma uzlabojās, nu, un, protams, bija panākumi.

Kāds ir Tavs augstākais sasniegums šajā sporta veidā?

Šopavasar ieguvu pirmo vietu Cēsīs 4.jaunatnes olimpiādē tenisā.

Jūs abas esat daudz sasniegušas, vai jūtat apkārtējo atbalstu tam, ko darāt?

Daina: Ģimene vienmēr ir bijusi mans lielākais atbalstītājs. Tā motivē mani uzsākt ko jaunu, novērtē to, ko es daru un, pats galvenais, neveiksmes gadījumā nenosoda mani, bet palīdz nezaudēt cerību un mēģināt vēlreiz.

Liāna: Ģimene vienmēr ir manā pusē un atbalsta mani, manas ieceres un plānus, palīdz gan finansiāli, gan morāli.

Šogad Jūs pabeigsiet Kaunatas vidusskolu, kādi ir Jūsu nākotnes nodomi?

Daina: Ir grūti spriest par šo tēmu, jo konkrēti vēl nezinu, kas ir tas, ko es vēlētos darīt nākotnē. Viss var mainīties acumirklī. Varbūt apgūšu valodas, varbūt saistīšu savu profesiju ar matemātiku, bet varbūt izvēlēšos pavisam ko neparastu, ko pat šobrīd nevaru iedomāties.

Liāna: Šobrīd man galvenais ir iestāties augstskolā un iegūt labu izglītību.

Intervijas noslēgumā gribētu palūgt kādu novēlējumu skolai!

Daina: Skolai es gribētu novēlēt, lai gaiteņi vienmēr būtu pilni ar bērnu čalām, mājīgu skolas vidi, kas ļaus katram bērnam justies droši un pārliecināti un galvenais, vēlos novēlēt nepārtrauktu attīstību, kas ļaus panākt augstākās panākumu virsotnes.

Liāna: „Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to!”(V.Igo). Sapņojiet, ticiet saviem sapņiem un sasniedziet tos!

-Paldies, meitenes, par interviju! Lai Jums izdodas iecerētais – vissirsnīgākie novēlējumi Jums no skolas saimes. 

Šorīt saņēmām informāciju, ka Liāna Zeltiņa ir saņēmusi Vītola stipendiju.


Highslide JSApsveicam!

1.-4.klašu deju kolektīvu par  iegūto 1.pakāpi

un izteiksmīgu dejas soli

Rēzeknes un Viļānu novadu tautas Deju skatē

Skolotāja: Allu Silovu


Highslide JSApsveicam!

Projekta “Esi līderis” komandu

par  iegūto 2018.gada Līdera  Lielo balvu

Skolotājas: Irēnu Selivončiku

Mariju Mukāni


Highslide JSApsveicam!

Folkloras kopu “Rāznaviņa”

par izciliem rezultātiem

Latvijas folkloras kopu fināl-skatē  Rīgā

Skolotāju: Sandru Višu


Uzņemšana 1.klasē ir sākusies!

Highslide JS5.aprīlī  Kaunatas vidusskolas skolotāja Rita Spruževnieka  sagaidīja  nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz pirmo nodarbību. Ar šo pasākumu tika dots starts 2018./2019.mācību gada 1.klases komplektācijai. Saņemti pirmie 12 iesniegumi.  Kaunatas vidusskola aicina izvēlēties mūsu skolu, kur ikdiena pakārtota 3 atslēgas vārdiem: labestība, godīgums un pienākums.

Skola piedāvā:

bezmaksas mācību grāmatas, darba burtnīcas,

brīvpusdienas,

logopēda,  speciālā pedagoga palīdzību,

pagarinātās dienas grupas nodarbības līdz 16.00, kuru laikā ir iespējams nodarboties ar  robotiku, sportu,

interešu izglītības pulciņu nodarbības,

bezmaksas transportu uz un no  skolas,

drošu vidi,

Highslide JSdraudzīgu mikroklimatu.

             Būsiet laipni gaidīti mūsu skolā.

             Rāznas iela 17 

             Kaunatas pagasts

             Rēzeknes novads LV 4622

             Tālrunis, fakss: 646-67253

             www.skola.kaunata.lv


Akreditācijas process beidzies. Darbs turpinās.

Highslide JSAugusta beigās iepazinu savu jauno darba vietu – Kaunatas vidusskolu. Nu varu atzīt, ka skola ir kļuvusi man ļoti svarīga un tāpat kā visi kaunatieši varu teikt, ka tā ir arī mana skola. Šis mācību gads mums ir ļoti svarīgs, jo notika akreditācija. Marta sākumā skolā strādāja ekspertu grupa, un tagad saņemts arī komisijas atzinums.

Varam būt gandarīti, jo kolektīva darbs ir pozitīvi novērtēts: 8 jomās vērtējums ir “labi”, 9 – “ļoti labi”. Eksperti atzinīgi novērtēja gan mācīšanas un mācīšanās procesu, pārbaudījumu rezultātus, gan skolas mikroklimatu, gan dažādās audzināšanas darba formas un materiālo bāzi. Šie sasniegumi ir kopīgs daudzu gadu pedagogu godprātīga darba rezultāts, kas apliecina skolas darba kvalitāti un stabilitāti.

 Protams, pašlaik, izglītības satura reformu laikā, ir ļoti svarīgi iedzīvināt 21. gadsimtam atbilstošās darba formas, mainīties līdzi laikam, attīstīties. Ņemsim vērā ekspertu ieteikumus un savās stundās teoriju arvien vairāk saistīsim ar reālo dzīvi, dažādosim pārbaudes darba formas, strādāsim Zaļajā klasē. Atzinumā ir ieteikums sakārtot stadionu, lai sporta stundas un ārpusstundu nodarbības varētu notikt mūsdienīgā, ērtā un drošā vidē.  Par šo jautājumu risināšanu esam domājuši arī paši. Visus ekspertu ieteikumus esam izanalizējuši, un akreditācijā  pēc sešiem gadiem, domāju, skola saņems tikpat labu un vēl augstāku novērtējumu.

Gribu no sirds pateikt paldies visiem, kuri ir ieinteresēti skolas izaugsmē. Akreditācias process to apliecināja. Paldies par atbalstu un pozitīvu sadarbību skolēnu vecākiem, aktīvajai, iniciatīvas bagātajai skolēnu domei, pašvaldības vadībai un darbiniekiem, novada Izglītības pārvaldei, mūsu sadarbības partneriem.

Esmu gandarīta par mūsu skolas pedagogu un saimnieciskā personāla vienotību, darba prieku.

Katru mācību gadu mēs dzirdam ziņas par skolu reorganizāciju un slēgšanu. Gribu cerēt un esmu pārliecināta, ka Kaunatas vidusskola  ne tikai pastāvēs, bet kļūs par izglītības, kultūras un mūžīzglītības centru savā un apkārtējos pagastos.

Strādāsim, pilnveidosimies! Visiem kopā tas izdosies. Esam to pierādījuši.

Kaunatas vidusskolas direktore Alīna Gendele


Valsts izglītības attīstības aģentūra 2018. gadā no 25. līdz 26. aprīlim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga) organizēs nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2018.

Ar moto “Uzvar darītājs!” nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2018 sacentīsies 118 dalībnieki no 31 Latvijas profesionālās izglītības iestādes 18 dažādās nominācijās. Lai noskaidrotu labākos jaunos profesionāļus, konkursanti divu dienu garumā demonstrēs savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. Apmeklētājiem būs iespēja vērot jaunos profesionāļus, sacenšoties tādās nominācijās, kā piemēram, skatlogu dizains un noformēšana, tērpu dizains, frizieru darbi, restorānu serviss, smago spēkratu remonts un apkope, mobilā robotika un daudzas citas.


Apsveicam!

 

Kasparu Bačkuru

Par iegūto 2.vietu

XIII Latgales Jauno

pianistu konkursā

Balvos


Apstiprināts projekts par modernām tehnoloģijām Kaunatā

 Biedrība „Ezerrieksts 2012” ir dibināta uz vidusskolas pedagoģiskā kolektīva un skolēnu vecāku bāzes un ir atvērta aktivitātēm. Tās mērķis ir sabiedrības konsolidēšana kopīgu uzdevumu veikšanai.

LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi biedrības „Ezerrieksts2012” iesniegto projektu „Sabiedrības kopdarbības centra izveide Kaunatā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta ietvaros paredzēts  iegādāties CNC gravēšanas un frēzēšanas iekārtu, šujmašīnu ar izšūšanas programmnodrošinājumu, 3D printeri un stelles par kopējo summu EUR 6059.61,kas veidosies – 90% publiskais finansējums EUR 5453,64, EUR 100.00 -ziedojums, EUR 505.97- Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Projekta mērķis ir piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem jaunus pakalpojumus saturīgai un pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, attīstīt vietējo iedzīvotāju radošās prasmes, motivēt iedzīvotājus pārkvalificēties un veidot jaunus, sociāli atbildīgus uzņēmumus, veicinot dažādu paaudžu sadarbību. Jaunākās paaudzes pārstāvji apmeklē vidusskolu (215 skolēni), bet nemitīgi atrodas sabiedrības apritē, gan turpinot iepriekšējo paaudžu tradīcijas, gan apgūstot jaunas tehnoloģijas. Tā skolēni varēs attīstīt praktiskās iemaņas darbā ar šujmašīnu vai stellēm, pēc jaunākajām tehnoloģijām iemūžinot rakstus no vecmāmiņu pūra lādēm un radot savus rakstus, skolēni, kuri darbojas legorobotikā, varēs izmantot 3D printeri. Pēc formas un funkcijām 3D drukāšana ir līdzīga drukāšanai uz tintes printeriem, bet 3D printeri rada priekšmetus, kas ir sataustāmi un apskatāmi no visām pusēm, tādējādi tie ir reāli objekti, kurus pēc tam var izmantot dažādām vajadzībām. Tāpat skolēni, kurus vairāk interesē cietie materiāli varēs attīstīt prasmes darbā ar CNC iekārtu, kas ļauj apstrādāt dažādus materiālus, piemēram:

koks un koksnes plātņu materiāli (MDS/HDF, skaiduplāksnes, saplāksnis, utt);

vairums plastikas (PVX/PVC, Polikarbonāts, tekstolīts, PET, POM, utt);

krāsainie un melnie metāli (cietība līdz 40HRC) 

Priecē biedrības ierosinājums iesaistīties projekta realizācijā skolai, sabiedrībai, jo tas veicinās vietējās kopienas saliedētību, paaudžu sadarbību Latvijas valsts simtgades kontekstā. Līdz 2023.gada novembrim ir paredzētas dažādas aktivitātes, lai demonstrētu arī sabiedrībai projekta ieguvumus: akcija „Dosim iespēju polietilēna maisiņiem citu pielietojumu”, izstāde skolā „Ar vecvecāku atbalstu, bet bērnu rokām darināts”, Kaunatas vidusskolas skolēnu mācību firmu produkcijas izstāde, Mārtiņa gadatirgus, kas tradicionāli katru rudeni tiek organizēts skolā u.c.

Lai būtu iespējama projektā paredzēto darbību nodrošināšana, nepieciešamas telpas – tās nodrošinās Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde: tiks nodotas bezatlīdzības lietošanā telpas Kaunatas vidusskolas 1.stāvā un pagrabstāvā, kopējā platībā 51,1 m2. Tāpat Kaunatas pagasta pārvalde uzņemas komunālo pakalpojumu un citu ar projekta īstenošanu saistītus telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus segt no Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem visā projekta uzraudzības laikā līdz 2024.gada 31.decembrim.

Biedrības “Ezerrieksts2012”valdes priekšsēdētāja Janīna Dunska


Minecraft licences izmantošana Kaunatas vidusskolā

Highslide JSEiropas digitālās nedēļas ietvaros JSPA sadarbībā ar Microsoft Latvia Highslide JSorganizēja un vadīja eTwinning mācības skolotājiem 21.-23.martam par Minecraft izmantošanu skolā un mācību projektos. Tajos varēja pieteikties 2 skolotāji no skolas, pie tam vienam bija jābūt informātikas skolotājam, bet otrs varēja pārstāvēt jebkuru citu mācību priekšmetu, kuri plāno pilnveidot savstarpējo sadarbību mācību procesa ietvaros, veidojot mācību aktivitātes ar starppriekšmetu saikni, kas balstās kompetenču apmācībā. No Kaunatas vidusskolas pieteicās un tika izvēlētas informātikas skolotāja Evita Kairiša un latviešu valodas skolotāja Ināra Paramonova. Kopumā šajās 3 dienu mācībās piedalījās 23 skolotājas no 12 Latvijas skolām un apguva skolēnu vidē populāro Minecraft spēli ar mērķi veicināt starppriekšmetu saikni un pilnveidot skolotāju prasmes spēļu izmantošanai mācību procesā. Semināru vadīja Edgars Bajaruns, eTwinning vēstnieks, programmas “Iespējamā misija” absolvents, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību, vēstures un fizikas skolotājs, “Minecraft skolas” pasniedzējs.

Minecraft ir būvniecības datorspēle, ko ir izveidojis Markuss Pēšons un tā dibinātā kompānija Mojang AB, kas bāzēta Stokholmā, Zviedrijā. Spēle paredz spēlētājiem izveidot un sagraut dažāda veida blokus trīsdimensiju vidē. Spēles telefonā un datorā jau sen ir daudzu bērnu neatņemama ikdienas izklaides daļa.  Lai arī visi zina, ka īsti labi tas nav, izvairīties no šīs mūsdienu realitātes ir ļoti grūti. Ja vienas spēles iet un nāk, tad spēle “Minecraft” ir kļuvusi par īpašu spēli, ar ko aizrāvušies ne tikai bērni, bet arī dažs labs pieaugušais. Spēlei ir veltīti pat speciāli forumi. ETwinning mācību ietvaros praktiskās nodarbībās pedagogi apguva programmu Minecraft, kurā veica dažādus pedagoģijā pielietojamus uzdevumus, kā arī apguva eTwinning Live platformas rīkus projektu organizēšanai un 3D elementu izmantošanu Minecraft vidē. Mācībās skolotāji uzzināja veidus, kā Minecraft izmantot dažādos mācību priekšmetos. Dalībnieki katrs ieguva turpmākajam darbam izmantojamu Minecraft licenci līdz mācību gada beigām. Neskaitāmās valstīs Minecraft spēles izglītojošā versija “Minecraft: Education Edition” ir atvērtās pasaules tipa spēle, kas sniedz skolēniem iespēju apgūt mācību vielu un sadarbības prasmes pazīstamā un interesantā vidē, kurā iebūvēti dažādi rīki, lai padarītu pieredzi izglītojošu. Nodarbības noslēdzās ar projektu ideju prezentācijām un profesionālām debatēm par spēļu izmantošanas nepieciešamību skolas vidē Microsoft Inovāciju centrā. Debates organizēja un piedalījās pieredzējuši debatētāji no “Quo Tu Domā?”, bet varēja piedalīties arī citi interesenti. Pēc skolotāju projektu prezentācijām uzstājās Microsoft Latvia pārstāve un izteica sajūsmu par darbu, ko skolotāji bija paveikuši divās dienās, apgūstot Minecraft metodes, un prognozēja veiksmīgu tālāku sadarbību jaunās paaudzes izglītošanā.

Kaunatas vidusskolas skolotājas ieguva ne tikai iemaņas Minecraft spēles moduļos, bet arī pieredzi, kā veidot eTwinning projektus un ievietot tos TwineSpace vidē. Mācību laikā tika modelēts un ievietots TwinSpace vidē projekts „Pilskalnu teikas” sadarbībā ar kolēģēm no Dagdas vidusskolas. Iegūtā pieredze ļaus ne tikai paplašināt iespējas, ko sniedz legorobotika, ar ko skolotāja Evita Kairiša jau vairākus gadus aizrauj skolēnus, bet arī paplašināt sadarbības iespējas starp dažādu priekšmetu skolotājiem mūsdienu jaunatnei inovatīvā veidā.


Kaunatas vidusskolas komanda startē biznesa spēļu finālā Rīgā

Highslide JS23.martā Rīgā norisinājās biznesa spēles ‘’Ceļš uz bagātību’’Highslide JS fināls, kurā piedalījās 9 komandas: Viļakas Valsts ģimnāzija ‘’Strukturēts ogleklis'', Cesvaines vidusskola ‘’Biznesa skelets’’, Balvu valsts ģimnāzija ‘’LADAM’’, Ilūkstes 1.vidusskola ‘’Sapņu komanda 2018'', Vircavas vidusskola ‘’Sārtie zvani KKG’’, Nīcas vidusskola ‘’Autoritātes’’, Grobiņas ģimnāzija ‘’Portfelis’’, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ‘’Pelmeņi’’ un Kaunatas vidusskolas komanda ‘’Surikāti’’ – Inguss Sutins, Linda Keisele un Ērika Peļņa. Komandas kapteinis Inguss Sutins. Spēle notika ‘’WE FURNITURE’’veikalā - mēbeļu noliktavā. 08.00 no rīta komandām tika izsūtīts jau pirmais uzdevums. 10.00 dalībniekiem bija ekskursija un sarunas ar uzņēmuma vadītājiem. 12.30 – 14.30 komandas gatavoja prezentācijas, lai pēc tam varētu tās prezentēt un uzzināt fināla uzvarētājus. Sīvā cīņa 1.vietu finālspēlē izcīnīja Kaunatas vidusskolas komanda ‘’Surikāti’’. Kaunatas vidusskolas komandu sagatavoja – Irēna Selivončika un Marija Mukāne. Transportu nodrošināja Rēzeknes novada Izglītības pārvalde. Paldies visiem par atbalstu un rūpēm!

Ērika Peļņa, projekta ‘’Esi Līderis’’ dalībniece


Komunistiskā genocīda piemiņas brīdis Kaunatas vidusskolā

Highslide JSMarts katru gadu atnāk dažāds - ar sniega kupenām, arHighslide JS izplaukušiem pūpoliem, ar nokusušiem laukiem, ar cīruļputeni-, bet nemainīgs ir viens: piemiņas brīdis tiem, kurus izveda tālajā 1949.gada 25.martā, kad notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Lai arī vēstures vilciens ar katru gadu attālinās no tā laika notikumiem, jaunajai paaudzei ir jāzina, kāpēc ik gadu šajā dienā plīv valsts karogi ar sēru lentītēm.

Arī šogad pie piemiņas akmens Kaunatas represiju upuriem 23.martā pulcējās Kaunatas vidusskolas skolotāji, skolēni un ciema iedzīvotāji, lai ar piemiņas brīdi godinātu šo skumjo vēstures lappusi. Klātesošos uzrunāja novadpētniecības darbnīcas vadītāja Staņislava Inkina, atgādinot skumjos faktus, Kaunatas vidusskolas direktore Alīna Gendele un Kaunatas draudzes prāvests Haralds Broks. Klašu pārstāvji un citi apmeklētāji aizdedza svecītes pie piemiņas akmens, lai godinātu nevainīgos represiju upurus.


Naktī no 1949. gada 24. uz 25. martu daudzās Latvijas sētās ļaudis no miega modināja šauteņu laižu vai smagu zābaku sitieni durvīs. Bruņotie atnācēji – padomju Valsts drošības ministrijas iekšējā karaspēka zaldāti un virsnieki, arī vietējie padomju aktīvisti – paziņoja, ka mājiniekiem dotas divas stundas laika, lai savāktu mantas ceļam uz lielās padomju dzimtenes austrumu apgabaliem. Turp viņi tika pārcelti speciāli nometināto statusā bez tiesībām jebkad atgriezties dzimtenē.


Highslide JSASV vēstniecība izsludina pieteikšanos Fulbright T.E.A. (Teaching Excellence and Achievement) programmai skolotājiem.

TEA programmas ietvaros skolotājiem būs iespēja piedalīties 6 nedēļu apmācības kursos ASV 2019. gada pavasarī vai rudenī. Programmas gaitā skolotāji pilnveidos savas mācīšanas prasmes, apgūs jaunākās iemaņas mācīšanā un darbam klasē, attīstīs vadības iemaņas un iepazīties ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanu pedagoģiskajā darbā, kā arī dalīties pieredzē ar citu valstu kolēģiem. Šie kursi ietver arī 40 stundu praksi ASV skolās un  dažādu ASV pilsētu apmeklēšanu.

TEA programmai aicinām pieteikties vidusskolas līmeņa pilna laika skolotājus ar vismaz piecus gadu pieredzi, kuri māca angļu valodu kā svešvalodu, sabiedrības mācību, matemātiku kā arī eksaktās zinātnes, tostarp speciālās izglītības skolotājus šajos mācību priekšmetos.

Pieteikšanās beigu termiņš 2018. gada 16. aprīlis.

Pieteikšanās anketas un sīkāka informācija par programmu ir pieejama šeit

 https://lv.usembassy.gov/education-culture/tea-program/


Kaunatas vidusskolas funkcionālās vides atjaunošana

Highslide JSDarba vidē cilvēks pavada apmēram 35% no savas dzīves,Highslide JS tāpēc ir būtiski, lai būtu iespēja strādāt ne tikai funkcionālā, bet arī estētiskā vidē atbilstoši laikam. Viens no vides elementiem ir mēbeles. Tā kā to izturība un funkcionalitāte ir ilggadīga, tad interjera maiņa skolā ir svarīgs pavērsiens gan skolotāju, gan arī skolēnu darba ritmā. Līdz ar mūsdienīgu interjera priekšmetu ienākšanu kabinetos mainās ne tikai darba vides estētiskais veidols, bet arī ir vērojama būtiska tuvināšanās mūsdienīgam interjeram.

Iepriekšējos gados ar jaunām sekcijām, skolēnu galdiem un krēsliem un mūsdienīgu aparatūru tika aprīkoti dabaszinību kabineti, bet šajā mācību gadā nomainītas Highslide JSmēbeles  vēl 9 kabinetos Highslide JS(vēstures, latviešu valodas kabinetos, krievu valodas, mūzikas un visos sākumskolas kabinetos). Tāpat tika nomainīti arī skolēnu galdi 4 kabinetos. Pilnībā nokomplektēts ar mēbelēm un pārvietots uz atbilstošāku telpu tika arī vizuālās mākslas kabinets. Tika nomainīts arī grīdas segums vienā kabinetā.

Šobrīd ļoti aktuāls izziņas avots ir internets, tāpēc papildus ar projektoriem tika aprīkoti vēl 4 kabineti, tādējādi jau 9 kabinetos ir iespējams gan kopā ar skolēniem izmantot uzdevumi.lv sniegtās iespējas, gan skatīties skolēnu sagatavotās prezentācijas, gan sniegt skolēniem ilustratīvāku mācību materiāla atspoguļojumu. Noveco arī tāfeles, tāpēc 5 kabinetos tika uzstādītas jaunas.

Tagad Kaunatas vidusskolas skolēni, ieejot kabinetos, apgūst mācības estētiski pievilcīgā un mūsdienīgā vidē.


Highslide JSDRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA SKOLU REITINGS

Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS

25 labākās skolas

Lauku vidusskolas

1   Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola  7.067 
2   Babītes vidusskola  6.690 
3   Špoģu vidusskola  6.684 
4   Pilsrundāles vidusskola  6.564 
5   Andreja Upīša Skrīveru vidusskola  6.555 
6   Ugāles vidusskola  6.351 
7   Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola  6.344 
8   Salienas vidusskola  6.225 
9   Vaboles vidusskola  6.223 
10   Suntažu vidusskola  6.211 
11   Ezernieku vidusskola 6.183
12   Rudzātu vidusskola 6.139
13   Mārupes vidusskola  6.138 
14   Augstkalnes vidusskola  6.090 
15   Kaunatas vidusskola  6.089 
16   Ķekavas vidusskola  6.046 
17   Zvejniekciema vidusskola  5.995 
18   Uzvaras vidusskola  5.952 
19   Jaunpils vidusskola  5.946 
20   Ādažu vidusskola  5.915 
21   Salas vidusskola  5.869 
22   Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa vidusskola  5.847 
23   Jumpravas vidusskola  5.757 
24   Nītaures vidusskola  5.693 
25   Aglonas vidusskola  5.631 
 


Skolēnu autobusa maršruts Nr. 8-1 Kaunata – Rogs – Bukateņi – Dubuļi – Bukateņi – Rogs – Kaunata

1.reiss            

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

07:40

Rogs

07:44

Bukateņi

07:46

Dubuļi

07:55

Bukateņi

08:04

Rogs

08:06

Kaunata

08:10

2.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

 Otrdien

 Trešdien

 Piektdien

Atiešanas laiks

Pirmdien

Ceturtdien

Kaunata Rāznas iela 17

16:00

15:30

Rogs

16:04

15:34

Bukateņi

16:06

15:36

Dubuļi

16:15

15:45

Bukateņi

16:24

15:54

Rogs

16:26

15:56

Kaunata

16:30

16:00

 


Skolēnu autobusa maršruts Nr. 8-2 Kaunata – Malukšta – Škarjabi – Lipuški – Škarjabi - Malukšta – Kaunata

1.reiss                               

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

08:10

Malukšta

08:20

Škrjabi

08:23

Lipuški

08:25

Škrjabi

08:27

Malukšta

08:30

Kaunata

08:40

2.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

15:30

Malukšta

15:40

Škrjabi

15:43

Lipuški

15:45

Škrjabi

15:47

Malukšta

15:50

Kaunata

16:00


Skolēnu autobusa maršruts Nr.8-4

 Kaunata – Jaunsloboda – Skarbovka – Leiņi – Matuļi – Leiņi – Matuļi – Siļvestrina – Pakalni - Rundēni – Silvestrina – Matuļi – Leiņi - Skarbovka – Jaunsloboda – Kaunata

1.reiss           

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

07:35

Jaunsloboda

07:38

Skarbovka

07:40

Leiņi

07:42

Matuļi

07:47

Silvestrina

07:51

Pakalni

07:59

Rundēni

08:10

Silvestrina

08:25

Matuļi

08:29

Leiņi

08:33

Skarbovka

08:35

Jaunsloboda

08:37

Kaunata

08:40

2.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

Otrdien

Trešdien

Piektdien

Atiešanas laiks

Pirmdien

Ceturtdien

Kaunata Rāznas iela 17

15:30

16:00

Jaunsloboda

15:33

16:03

Skarbovka

15:35

16:05

Leiņi

15:37

16:07

Matuļi

15:42

16:54

Silvestrina

15:46

16:16

Rundēni

16:01

16:31

Pakalni

16:12

16:42

Silvestrina

16:20

16:50

Matuļi

16:24

16:54

Leiņi

16:28

16:58

Skarbovka

16:30

17:00

Jaunsloboda

16:32

17:02

Kaunata

16:35

17:05


Griškānu pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruta

„Rēzekne - Rēzekne(ziemeļu raj.) – Janopole - Rēzekne -  Sprūževa – Ratnieki - Stoļerova- Sprūževa-Rēzekne”    autobusa kustības  grafiks

1.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

Rēzekne Rožu iela 9 (autobusa stāvvieta)

7.20

Rēzekne, Liepu iela

7.22

Rēzekne, Zilupes iela

7.25

Rēzekne, Jupatovkas iela

7.26

Rēzekne, Stacijas iela

7.27

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja

7.28

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 174a DUS Viada(pietura)

7.30

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 119b (pietura)

7.33

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 103 Hesburger (pietura)

7.36

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 61 Hotel REZEKNE (pietura)

7.40

Rēzekne, F.Varslavāna iela

7.42

Rēzekne, Kr.Barona iela

7.44

Janapoles stāvlaukums (pietura)

7.50-8.00

Staroščiki (pietura)

8.03

Zivju bāze (pietura)

8.06

Rēzekne, Kr.Barona iela

8.07

Rēzekne, Ludzas iela

8.10

Rēzekne, Rēznas iela

8.11

Rēzekne, Meža iela

8.12

Sprūževa, Parka iela,Griškānu PII

8.20

Sprūževa (pietura), centrālā iela

8.21

Jerošķina (pietura)

8.27

Rozeļmuiža

8.29

Ratnieki (pietura)

8.33

Stoļerova, Rēzeknes iela

8.38

(Rēznas pamatskola)

8.40

Sprūževa

9.00

Rēzekne, Meža iela

9.07

Rēzekne, Rēznas iela

9.08

Rēzekne, Liepu iela

9.09

Rēzekne Rožu iela 9 (autobusa stāvvieta)

9.10

2.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

Rēzekne Rožu iela 9 (autobusa stāvvieta)

15.30

Rēzekne, Liepu iela

15.31

Rēzekne, Rēznas iela

15.32

Rēzekne, Meža iela

15.33

Sprūževa

15.40

(Rēznas pamatskola)

15.55

Stoļerova, Rēzeknes iela

15.53

Rozeļmuiža

16.03

Jerošķina (pietura)

16.08

Sprūževa (pietura), centrālā iela

16.14

Sprūževa, Parka iela,Griškānu PII

16.15

Rēzekne, Meža iela

16.19

Rēzekne, Rēznas iela

16.20

Rēzekne, Ludzas iela

16.21

Rēzekne, Kr.Barona iela

16.23

Zivju bāze (pietura)

16.24

Staroščiki (pietura)

16.27

Janapoles stāvlaukums (pietura)

16.30

Staroščiki (pietura)

16.33

Zivju bāze (pietura)

16.36

Rēzekne, Kr.Barona iela

16.37

Rēzekne, F.Varslavāna iela

16.39

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 61 Hotel REZEKNE (pietura)

16.41

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 103 Hesburger (pietura)

16.47

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 119b (pietura)

16.50

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 174a DUS Viada(pietura)

16.55

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja

16.57

Rēzekne, Stacijas iela

16.58

Rēzekne, Jupatovkas iela

16.59

Rēzekne, Zilupes iela

17.01

Rēzekne, Liepu iela

17.03

Rēzekne, Rožu iela 9 (autobusa stāvvieta)

17.05

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts Nr.3-1 „Ratnieki - Sprukti - Stoļerova - Rozeļmuiža - Ratnieki”

1.reiss

2.reiss

Maršruta apraksts

(skolēnu uzņemšanas vietas laiks)

Maršruta

garums

ilgums

Ratnieki                7:20

Sprukti                  7:30

Stoļerova              7:40

Rozeļmuiža          7:45

Ratnieki                7:50

21 km

40 min.

Maršruta apraksts

(skolēnu uzņemšanas vietas laiks)

Maršruta

garums

ilgums

Ratnieki                14:40

Rozeļmuiža          14:45

Stoļerova              15:00

Sprukti                  15:10

Ratnieki                15:20

21 km

40 min.

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts Nr. 3-2 „Ratnieki-Janapole-Čornaja-Kaunata-Čornaja-Balbiši-Ratnieki”

1.reiss

2.reiss

Maršruta apraksts

(skolēnu uzņemšanas vietas un laiks)

Maršruta

garums

ilgums

Ratnieki                  7:50

Janapole                8:00

Čornaja                  8:15

Kaunata                 8:35

Čornaja                 8:50

Ratnieki                 9:10

56 km

1 st.

20 min.

Maršruta apraksts (skolēnu

uzņemšanas vietas un laiks)

Maršruta

garums

ilgums

Ratnieki                15:20

Čornaja                 15:30

Kaunata                16:00

Čornaja                 16:25

Janapole                16:40

Ratnieki                16:50

56 km

1 st.

25 min.

Skolēnu autobusa maršruts Kaunata – Lipuški – Maltas mūzikas skola – Lipuški - Dubuļi – Kaunata

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

14:15

Lipuški

14:30

Malta

14:50 (pienāk)

Malta

18:35 (atiet)

Lipuški

18:55

Dubuļi

19:20

Kaunata

19:35

 


Back to content | Back to main menu