Kaunatas vidusskola


Go to content

Aktualitātes

Highslide JSKaunatas vidusskolas skolēni skatās „Billi”

Bērnība katrā vēstures posmā ir savādāka, bet vienmēr paliek atmiņā. 26.novembrī 50 Kaunatas vidusskolas 5.-6.klašu skolēni projekta „Skolas soma” ietvaros devās uz Rēzeknes kinozāli, lai noskatītos Ināras Kolmanes spēlfilmu „Bille”(2018) un uzzinātu, kāda bija bērnība daudziem bērniem Ulmaņlaikos. Vizmai Belševicai izdevies atainot pilsētas vidi Rīgas trūcīgā nomalē, bet režisorei Inārai Kolmanei piešķirt šim smeldzīgajam stāstam asprātīgas epizodes.

Skolēni, braucot mājās, diskutēja, kas bija atšķirīgs 7-gadīgās Billes bērnībā, salīdzinot ar mūsdienām. Arī literatūras mācību stundā diskusijas turpinājās. Vieniem atmiņā palika vairāk smieklīgās epizodes, piemēram, Billes tēva jāšana uz govs, citiem vairāk meitenes pirmā skolas diena. Bērnus ļoti ietekmēja, ka mamma visu laiku Billi apsaukāja noniecinošiem vārdiem un kā piemērus minēja, kā vecāki viņus mājās sauc.


Highslide JS“Mēs esam tik stipri, cik stipras ir mūsuHighslide JS

saknes”

Lai kas veltos pāri, Kaunatas vidusskolas novadpētniecības darbnīcas arhīva saimniece skolotāja Staņislava Inkina ir veltījusi savus spēkus Kaunatas vēsturei, likteņu un atmiņu apkopošanai visu savu darbīgo dzīvi. Arī tagad, būdama pensijā, viņa nerimtīgi pārkārto ekspozīcijas, piemērojot tās kalendāram un atverot jaunas un jaunas lappuses apmeklētājiem. Ik pa brīdim novadpētniecības darbnīca tiek papildināta ar jaunām atmiņas liecībām par pagājušo.

Highslide JSAria and Alexander BrokansŠogad vasarā arhīvu papildināja iespaidīgs Kaunatas pamatskolas absolventes (1936 -1942) latviešu valodas skolotājas Marijas Brokānes (1922) dāvinājums. Viņa ir pabeigusi Liepājas pedagoģisko skolu, tad turpina izglītoties Cēsu Skolotāju institūtā. Skolas darbā ir aizvadīti 47 darba gadi Dzirciema 7-gadīgajā skolā (kā direktore), Bulduru 7-gadīgajā skolā, , Mežmalas vidusskolā, ne tikai mācot latviešu valodu pamatskolā un vidusskolā, bet arī vadot dramatisko kolektīvu un jauniešu deju kolektīvu. Marija bieži lasa arī lekcijas kolhozniekiem gan par jaunatnes audzināšanu, gan par tautu Highslide JSdraudzību, par dzimtenes mīlestības un darba jautājumiem. Divus Highslide JSgadus Bulduru skolas kolektīvs viņu ievēl arī par deputāti Jūrmalas pašvaldībā.

 No ģimenes, kas bija devusies bēgļu gaitās 1944.gadā, Marija vienīgā paliek Latvijā. 1968.gada vasarā viņa saņēma uzaicinājumu apmeklēt brāļus Edvardu un Aleksandru un māsu Eleonoru ASV, kura, lai gan ir kara laikā zaudējusi dzirdi, dzīves laikā rada daudzus skaistus darbus, piemēram, audusi Maskavas Lielā teātra aizkarus, kā arī sarakstījusi dziesmu grāmatu. Protams, pirms brauciena notiek pārrunas NKVD iestādē par brauciena mērķi, par ģimenes locekļiem. Dzīves laikā Marija 11 reizes apciemo savējos ASV, 2012.gadā nosvin māsas 100.dzimšanas dienu Klīvlandē. “Visu mūžu ar brāļiem un māsub uzturējām ģimeniskas, draudzīgas attiecības. Ģimenes mīlestība, draudzība, savstarpējā izpalīdzība palīdzēja dzīvot mums katram,” raksta Marija vēstulē.

Šogad Marija Brokāne nolēma nodot Kaunatas vidusskolas novadpētniecības darbnīcas arhīvā daudzas ģimenes personīgās lietas. Viņas brālis - Aleksandrs Brokāns(1917–2017)– ieguvis doktora grādu agronomijā Hohenheima universitātē Štutgartē. Pēc Otrā Pasaules kara pārcēlies uz ASV Harisburgu, kur ieņem gan G.E. Sheffer & Son ģenerālsekretāra amatu, gan ir viceprezidents firmā Seafood Corp Camphillā. Viņam pieder vairāki jūras produktu pārstrādes tehnoloģiju patenti, piemēram, saldētu zivju panēšana un uzglabāšana. Aleksandrs Brokāns vēl Highslide JSpaspēja sagaidīt savu 100-gadi kopā ar savu dzīvesbiedri Āriju Brokāni, ar kuru nodzīvo laulībā 67 gadus.

Dāvinājuma klāstā ir gan Brokānu ģimenes mācību grāmatas, gan latviešu tautas pasaku sējumi, gan personīgās mantas, kā fotogrāfijas, tēva vēstules, Aleksandra doktora grāda apliecinājums, firmas “Singer” šujmašīna, mātes Teklas Brokānes galdauts, ko cauršāvusi vācu lielgabala lode, un viņas austā sega, kuras līdziniece savulaik tiek uzdāvināta Latvijas Republikas prezidentam Kārlim Ulmanim, kad viņš viesojās Kaunatā. Kā mīļu atmiņu no mātes Teklas Marija Brokāne ir saglabājusi viņas adītos cimdus. Acis priecē arī mātes tamborētais galdauts. Dāvināto priekšmetu vidū varam redzēt arī tēva Jāzepa maku no 1910.gada, kā arī tā laika naudas zīmes. No vēstulēm un fotogrāfijām izklājas Brokānu dzimtas ceļa līkumi, kas aizved līdz pat ASV ģenerāles Ritas Ankas Brokānes – Džordanas vārdam, kura ir dzimusi Austrālijā latviešu ģimenē. Tāpat var izsekot Jāzepa Brokāna dēlu Edvarda un Aleksandra dzīves gājumam ar fotogrāfijām. Apmeklētāji var apskatīt arī rakstāmmašīnu, ar ko savus darbus ir rakstījis Edvards Brokāns.

Lai arī laiks mēdz pārklāt daudzus notikumus ar savu plīvuru, pateicoties sabiedriski aktīvu cilvēku līdzdalībai, izdodas to pacelt un nodot nākošajām paaudzēm vēstījumu par pagātni. Apskatot gan informāciju par absolventu sasniegumiem, gan priekšmetus no viņu personiskās telpas, jauniešiem un citiem apmeklētājiem ir iespēja paceļot laikā.


 

Pages  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Back to content Back to main menu