Kaunatas vidusskola


Go to content

Aktualitātes

Maijs Kaunatas vidusskolā

Highslide JSLai gan ražas novākšanas laiks ir septembrī, skolās Highslide JSmaijs ir laiks, kad gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki var uzskatāmi redzēt sava darba rezultātus. Tāpat maijā notiek daudzi pasākumi, kas saistīti gan ar valsts vēsturi, kā 4.maijs un 8.maijs, gan ģimeni – Mātes diena un Ģimenes diena, kā arī dažādas tikšanās ar ārpusskolas institūcijām.

Tā pēc Baltā galdauta svētkiem un ielu stafešu skrējiena 3.maijā, skolēni un skolotāji, kā arī pagasta iedzīvotāji atkal vienoti piedalījās piemiņas brīdī pie skolas un Brāļu kapos 8.maijā – Nacisma sagrāves dienā un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā. Klātesošos pie skolas uzrunāja vidusskolas novadpētniecības darbnīcas vadītāja Staņislava Inkina, uzsverot kara šausmas un zaudējumus un atgādinot, kādus upurus ir nesušas iepriekšējās paaudzes, lai mēs tagad varētu dzīvot miera apstākļos. Brāļu kapos vārds tika dots Kaunatas vidusskolas direktorei Skaidrītei Ūzuliņai un draudzes prāvestam Haraldam Brokam, kuri apliecināja visu vārdā cieņu kritušajiem par brīvību.

Nākošais pasākums bija uzreiz nākošajā dienā – 9.maijā -, kad skolēni 7.-12.klasei jau otro gadu piedalījās Eiropas eksāmenā par godu Eiropas dienai. Eksāmenu piedāvā ES māja, tajā katrs varēja pārbaudīt savas zināšanas par ES vēsturi un attīstību, institūcijām, Latvijas dalību ES, jauniešu iespējām, ikviena iedzīvotāja saikni ar Eiropas Savienību u.c. Eiropas diena Kaunatas vidusskolā saistās arī ar sporta zāles renovētā segumaHighslide JS atklāšanu – visi skolēni un skolotāji Highslide JSšajā dienā devās kopīgā ekskursijā uz sporta zāli un iesvētīja to, dejojot kopīgas rotaļdejas. Tā kā Kaunatā sporta zāle tiek nemitīgi noslogota ar dažāda vecuma pārstāvju fiziskajām aktivitātēm, tad renovētais, mūsdienu prasībām atbilstošais segums visus sajūsmināja.

Maija mēneša otrā svētdiena ir Māmiņu diena, tāpēc sestdien, 13.maijā, apsveikuši 9.un 12.klases skolēnus ar mācību posma noslēgumu Pēdējā zvana pasākumā, visi Kaunatas vidusskolas skolēni un skolotāji devās uz Kaunatas TN, kur notika koncerts par godu māmiņām. Uzstājās arī topošie Kaunatas skolēni no PII „Zvaniņš”, kā arī ciemiņi no Istalsnas, Nirzas un Pildas, kas priecēja ar saviem skaistajiem priekšnesumiem.

Turpinot iesākto darbu pētījumā par preventīvajiem pasākumiem alkohola jomā, lai aizkavētu alkohola pāragru lietošanu, 8.a un 8.b klases skolēni 16.maijā piedalījās ikgadējā anketēšanā un izteica savu viedokli gan par alkohola ietekmi, gan par tā lietošanas kaitīgumu. Skolā ieradās arī Probācijas dienesta pārstāves – vecākā probācijas speciāliste Anita Kairiša un probācijas speciāliste Karīna Ornicāne -, lai demonstrētu pusaudžiem filmu, kas ataino Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ikdienu. Speciālistes turpināja iepriekšējā nedēļā uzsākto sarunu par to, cik atbildīgi sabiedrības priekšā ir pusaudži, kas jāņem vērā, respektējot likumu. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes gan par Probācijas dienesta specifiku, gan par nepilngadīgo ikdienu, nonākot audzināšanas iestādēs, kas paredzētas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.

Skolā šogad tiek realizēts arī projekts „Esi līderis!”, kas ļauj skolēniem iegūt profesionālās pilnveides apliecību „Uzņēmējdarbība” pēc 3 gadu apmācībām. Uz tikšanos tika aicināti 6.-8.klases skolēni, kur projekta attīstības vadītāja Elīna Laveiķe un asistente Baiba Valdmane iepazīstināja skolēnus ar projekta programmu, priekšrocībām un iespējām, kā arī izstāstīja par to, ko dara iesaistītie skolēni, kur var izmantot iegūtās zināšanas. Pēc prezentācijas skolēniem bija arī iespēja uzdot jautājumus.


Pēdējais zvans Kaunatas vidusskolā

Ja maijs daudziem saistās ar ziedoni, pavasari, tad 9.un 12.klases skolēniem šis mēnesis noslēdz nopietnu mācību un dzīves posmu. Highslide JSŠogad pēdējais zvans Kaunatas vidusskolasHighslide JS topošajiem absolventiem skanēja 13.maijā. Stāvot svinīgā līnijā, Kaunatas skolēni un skolotāji sagaidīja divdesmit 9.klases skolēnus ar audzinātāju Irēnu Selivončiku un desmit 12.klases skolēnus ar audzinātāju Birutu Potašovu.

Gaviļniekus svinīgi sveica skolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa, pasakoties vecākiem par atbalstu šo gadu garumā,  un Kaunatas pašvaldības vadītājs Sergejs Bašmakovs. Tad tika dots vārds 8.un 11.klases skolēniem, kuri sveica ar skolas beigšanu un vēlēja izturību eksāmenos.  Sākumskolas skolēni bija sagatavojuši atraktīvu apsveikumu “ja Tu vari, dari tā”, kas bija patīkams pārsteigums lielajiem. Arī 9.un 12.klases skolēni pateicās skolotājiem un tehniskajam personālam par sniegto atbalstu un rūpēm. 9.klases skolēni bija sagatavojuši fragmentus no dažādām dejām, atvadoties no pamatskolas gadiem. Pēc tam sekoja atvadu fotosesija pie skolas.


12. aprīlī skolas bibliotēkā notika ornitoloģijas pulciņa putnu dienām veltīta pēcpusdiena “Atpazīsti putnus!”

Highslide JSPulciņa dalībnieki sadalījās trijās komandās.Highslide JS

Katrai komandai bija jāprezentē komandas putns, kuru viņi izlozēja. Komandām nācās sacensties trijos uzdevumos un mīklu minēšanā.

Gulbīši - Raitis - Ričards Miķelis 3.a ( komandas kapteinis), Samanta Daniloviča 3.a, Jegors Poskrjobiševs 3.b, Nikita Smirnovs 2.a – draudzīgākā komanda, atpazīst putnus (no 36/28)

Stārķīši - Ričards Koniševskis 3.a (komandas kapteinis), Anastasija Petrova, Samanta Čangule – Čivkule 4.a, Matīss Šķesters 3.a, Highslide JSRenāts Golubevs 2.a – aktīvākā komanda, atpazīst putnus (no 36/15)

Dzenīši - Arina Maslobojeva 3.a (komandas kapteinis), Anastasija Aleksandroviča 3.a, Ēvalds Obuhs 3.a, Nikola Zariņa 4.a, Raimonds Ščukins 4.a – atraktīvāka komanda, kura visvairāk atpazīst putnus( no 36/33)

Komandas tika apbalvotas ar “Atzinībām”, simboliskām dāvaniņām, konfektēm.

bibliotēkas vad. A. Silova,

ornitoloģijas pulciņa vad. L. Trūle


Kaunatai un Latvijai zaļākai būt!

Highslide JSIebraucot Kaunatā, zaļums iekļauj katru savā spirdzinošajāHighslide JS apskāvienā un  dziedina no ikdienas steigas. Tajā pašā laikā ir saprotams, ka bez regulāras uzkopšanas un videi saudzīgas attieksmes tā nebūtu. Šogad Lielās Talkas sauklis bija „Latvijai zaļai būt!”, un Kaunata ir daļa no mūsu Latvijas, tā ir mūsu tuvākā apkārtne, vide, kur mēs varam veldzēties pēc darba dienas beigām, brīvdienās.

Lai arī turpmāk būtu tikpat skaisti un sakopti, 20.aprīlī visi Kaunatas vidusskolas skolēni devās kopīgā talkā apkārt skolai. Sākumskolas 1.-3.klase sakopa skolas pagalmus, lai būtu patīkami iziet ārā pie skolas, lai katrs ciemiņš, apmeklējot skolu, saprastu, ka skolēni lepojas ar piederību skolas saimei. Skolas sporta laukumu, kur notiek ne tikai sporta nodarbības mācību laikā, bet arī daudzas ārpusstundu aktivitātes, sakopa 4.a-b un 8.b klase. Aiz skolas esošā bērzu birzs ne tikai priecē acis, bet arī ir mūžīga piemiņas vieta tiem, kuri atdeva savu dzīvību par mieru pasaulē – to sakopa 5.a un 7.b klases skolēni, bet krosa trasi egļu audzē 10.-12.klase. Diemžēl ne visi atceras, ka atkritumus jāizmet tam paredzētajās vietās, tāpēc 6.a klase savāca tos gan skolas, gan ciemata teritorijā.

Pateicoties visu kopīgajiem pūliņiem, skanot jautrai mūzikai un jestrajām čalām, pavasaris Kaunatā tiks sveikts ar tīrību un sakoptību.


Kaunatas SMU pirmais starts.

Highslide JSZaļajā ceturtdienā, 13.aprīlī, Rēzeknes novada foajē telpās notika vietējo amatnieku darinājumu izstāde – tirdziņš „LOBS LOBAM”, kur startēja ar saviem darinājumiem arī Kaunatas SMU „Ausekļeits” pārstāve Linda Loce no Kaunatas vidusskolas 8.a klases. IUK komercdarbības speciālists Guntis Klīdzējs viņu ir atbalstījis un palīdzējis spert pirmos soļus uzņēmējdarbībā. Meitene bija atvedusi uz tirdziņu no pērlītēm gatavotās rokassprādzes, krelles, brelokus. Lai arī uztraukums pirms tirdziņa bija liels, tomēr ar saviem sasniegumiem Linda ir apmierināta, jo izdevās pārdot pusi no atvestās produkcijas un ir iegūta arī pirmā pieredze praktiskajā komercijā. Tā kā bija pircēji arī no ārzemēm, tad Lindai bija iespēja arī izmantot skolā iegūtās angļu valodas prasmes.

Analizējot darba procesu un sasniegumus, meitenei ir motivācija papildināt iemaņas SMU praktizēšanā, kā arī meklēt jaunas ierosmes radošajai darbībai. Lindas piemērs būs pamudinājums arī citiem. Lai veicas turpmākajā darbībā!


“Iztērē miljonu ar K.Rasimu!”

Highslide JSKaunatas vidusskola 12.aprīlī sagaidīja atraktīvu un Highslide JSintriģējošu ciemiņu – Kristapu Rasimu, kurš ieradās ar darba grupu, lai vadītu kreatīvu meistardarbnīcu “Iztērē miljonu ar Kristpu Rasimu!”. Tās laikā dalībniekiem bija gan iespēja uzzināt par Rēzeknes novadā jau īstenotajiem ES projektiem, gan līdzfinansējuma iespējām turpmākajiem pašvaldības vai uzņēmēju projektiem, kā arī aizstāvēt savas biznesa idejas par vienu miljonu eiro. Spēlē piedalījās 5 komandas: 9.a klases komandas  “Kaunata Dream Team” un “Ātrumgaitas kārumnieki” un “Reālisti”, 10.klases komanda “Desmitie” un 11.klases komanda “Latgales bārni”. Katra komanda prezentēja iepriekš sagatavotu projektu, kur varētu ieguldīt miljonu un kas sekmētu Rēzeknes novada attīstību.

Highslide JS “Kaunata Dream Team” piedāvāja izveidot lauku sētu, Highslide JSkur varētu apmeklētājus iepazīstināt ne tikai ar veicamajiem darbiem etnogrāfiskā lauku sētā, bet arī ar mājlopiem, kas tikuši kopti izsenis. Tāpat piedāvātu iespēju apskatīt arī atsevišķus eksotiskus dzīvniekus mini zoodārzā.

Rehabilitācijas centrs “Rogs’’ – šādi saucās komandas ‘’Reālisti’’ projekts, kurā tika   piedāvāta iespēja par miljonu uzcelt rehabilitācijas centru cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. ‘’Rogā’’ tiktu izmantotas ārstnieciskās dūņas, smiltis un citi dabas dārgumi tieši no Rāznas ezera.

Atrakciju parkā ‘’No Lielā Liepukalna līdz Rāznas ezeram’’ piedāvātu iespējas iegūt adrenalīnu pieaugušajiem un prieku bērniem. Adrenalīna iegūšanai atrakciju parkā varētu nolaisties pa trosi no Lielā Liepukalna. Bet bērni, savukārt, prieku gūtu, braucot vagoniņā ar mazāku ātrumu nekā pieaugušie.

“Desmitie” piedāvāja jauniešu atpūtas bāzi Rāznas krastos, kas ietvertu atpūtas un jaunas pieredzes pasākumus, kā arī vasaras nometnes. Vairākums pasākumu balstītos uz veselīgu dzīvesveidu un sporta aktivitātēm.

“Latgales bārni” piedāvāja ierīkot veloceliņu apkārt Rāznas ezeram ar devīzi “Izbrauc Rāznas krastus”. Maršruta garumā tiktu ierīkotas atsevišķas pieturvietas, kur varētu apskatīt vietējos kultūrvēsturiskos un dabas objektus, piemēram, Mākoņkalnu.


„Vara talants”.

2017.gada 10.martā Bēzgales TN pulcējās Rēzeknes novada jaunie talanti uz Rēzeknes novada skolēnu talantu šovu “Vara talants”. Kaunatas vidusskolu tajā pārstāvēja 5.a  skolniece  Alisa Frolova. Viņa uzstājās ar horeogrāfisko deju, kam  ir dynamic hit grupas “Sparkie” piesitiens . Alise  dejo jau 5 gadus un šobrīd ir grupas “Sparkie” dalībniece, viņas  skolotāja ir Diāna Garanča.

„Vara talants”.

2017.gada 10.martā Bēzgales TN pulcējās Rēzeknes novada jaunie talanti uz Rēzeknes novada skolēnu talantu šovu “Vara talants”. Kaunatas vidusskolu tajā pārstāvēja 5.a  skolniece  Alisa Frolova. Viņa uzstājās ar horeogrāfisko deju, kam  ir dynamic hit grupas “Sparkie” piesitiens . Alise  dejo jau 5 gadus un šobrīd ir grupas “Sparkie” dalībniece, viņas  skolotāja ir Diāna Garanča.

„Vara talants”.

2017.gada 10.martā Bēzgales TN pulcējās Rēzeknes novada jaunie talanti uz Rēzeknes novada skolēnu talantu šovu “Vara talants”. Kaunatas vidusskolu tajā pārstāvēja 5.a  skolniece  Alisa Frolova. Viņa uzstājās ar horeogrāfisko deju, kam  ir dynamic hit grupas “Sparkie” piesitiens . Alise  dejo jau 5 gadus un šobrīd ir grupas “Sparkie” dalībniece, viņas  skolotāja ir Diāna Garanča.

Kaunatieši „Sadancī”

Highslide JS23.martā Dricānos pulcējās Rēzeknes un Viļānu novaduHighslide JS skolu 4.-9.klašu dejotāju kolektīvi. Sākumā dejotāji sacentās jautrās un netradicionālās sporta stafetēs, kuru mērķis bija darboties kolektīvā vai pāros. Pēc enerģiskās iesildīšanās sporta apavi tika nomainīti pret deju kurpēm un pastalām. Tautu namā dejotājus sagaidīja vīrietis labākajos gados - Karlsons, kurš ievāca ziņas par deju skolotājām un dejotāju motivāciju dejot, izliekoties, ka viņus intervē. Dejotāji neslēpa savu prieku par dejotgribu un dejotprasmi, ko viņos ieguldījušas deju skolotājas. Tas bija jūtams arī uz skatuves, redzot dejotāju sejās smaidu, bija redzams, ka viņiem patīk tas, ko viņi dara. Pēc padarītā darba sekoja arī atpūta diskotēkas formā, kur dejotāji turpināja dejot, bet jau individuālajā stilā, iepazīstoties un sarunājoties ar citu skolu dejotājiem.


Highslide JS„Vara talants”.

2017.gada 10.martā Bēzgales TN pulcējās Rēzeknes novada jaunie talanti uz Rēzeknes novada skolēnu talantu šovu “Vara talants”. Kaunatas vidusskolu tajā pārstāvēja 5.a  skolniece  Alisa Frolova. Viņa uzstājās ar horeogrāfisko deju, kam  ir dynamic hit grupas “Sparkie” piesitiens . Alise  dejo jau 5 gadus un šobrīd ir grupas “Sparkie” dalībniece, viņas  skolotāja ir Diāna Garanča.


Genocīda atceres mirklis Kaunatā

Highslide JSLai arī gadi vērpjas kā dzīpari Laika audumā, to ietvertā sāpeHighslide JS un pārdzīvojumi, kas saistās ar traģiskajiem notikumiem 25.martā, kad no iedzīvotāju vidus tika vardarbīgi izrauti un aizvesti svešumā tūkstoši, nenorimst. Ik gadu atkal un atkal jaunajām paaudzēm tiek nodots šis vēstījums par pārinodarījumu, jo viņi būs tie, kas uzglabās to piemiņā un darīs visu, lai nepieļautu atkārtojumu. 24.martā pie piemiņas akmens represētajiem kaunatiešiem pulcējās ne tikai skolēni, bet arī pagasta iedzīvotāji, lai, klausoties skolotājas St.Inkinas stāstījumu, mācītāja H.Broka teikto, skolnieces J.Vincukovas vārdus,  godinātu ar atceres brīdi tos, kas izcieta šo grūto pārbaudījumu, un arī tos, kas neatgriezās nekad savās dzimtajās mājās. Noliekot svecītes pie akmens, tika atjaunota tā ikgadējā saikne starp paaudzēm, ko nodrošina kopīgas saknes un kopīgs vēsturiskais vēstījums.


REMINISCENCES  PAR LIELISKO ČETRINIEKU-„VIVA”.

DAŽKĀRT DZĪVI VAJAG UZTVERT KĀ SPĒLI – VIEGLI, NEPIESPIESTI UN ITKĀ ROTAĻĀJOTIES,TĀ  MĒS MĒDZAM ATRAST ARĪ REZULTĀTU, ITKĀ STARP CITU, BET – PĀRLIECINOŠI UN IEDARBĪGI.

 JAUNO MĀKSLINIEČU – AGRAS RITIŅAS, VIJAS STUPĀNES, ILZES GRIEZĀNES UN VĒSMAS UŠPELES KOPĒJĀ SADARBĪBA TIEŠĀM IR KĀ SPĒLE – TAJĀ PIEDALĀS SPĒLES VADĪTĀJAS UN SPĒLĒ ESAM IESAISTĪTI ARĪ MĒS - TIE , KAS SKATĀMIES , PĒTĀM , PRIECĀJAMIES UN CENŠAMIES SASKATĪT Highslide JSVIŅU DARBOS TĀS GLEZNIECISKĀS KVALITĀTES, PĀRLIECINOŠO RADOŠĀS DOMAS SPĒKU, KAS MŪS SAISTA UN MUDINA  ATKAL NO JAUNA TIKTIES AR VIŅU RADĪTAJĀM GLEZNĀM. ČETRINIEKA KOPĪGĀS GAITAS, DODOTIES PLENĒROS, IR AIZSĀKUŠĀS AP 2006.GADU, ILGSTOŠĀ KOPSADARBĪBA IR APLIECINĀJUMS GLEZNOTĀJU PERSONĪBU STIPRUMAM, JO TIKAI PĀRLIECINĀTI SAVĀ VARĒŠANĀ MĀKSLINIEKI VAR TIK ILGSTOŠI STRĀDĀT VIENS OTRAM LĪDZĀS, PAPILDINOT VIENS OTRU,  SAGLABĀJOT INDIVIDUĀLO RADĪŠANAS PATĪBU, VĒL VAIRĀK – TO IZKOPJOT  UN  KATRU REIZI NO JAUNA ATRĀDOT PUBLISKI  APLIECINA, KA RADOŠAIS INDIVIDUĀLAIS ROKRAKSTS TIEK IZKOPTS ARVIEN PILNĪGĀK, PAPILDINOTIES IK REIZI AR JAUNĀM KVALITĀTĒM.

Highslide JSVISAS GLEZNOTĀJAS IR NO LATGALES – VIJA DZĪVO PREIĻU NOVADĀ KASTĪRĒ UN AUDZINA PIECUS DĒLUS, ATRODOT LAIKU ARĪ GLEZNOŠANAI,KO VIŅA IR APGUVUSI LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS LATGALES FILIĀLĒ, VIŅA IR ARĪ  MĀKSLAS BAKALAURS. ILZE IKDIENĀ VADA LATGALES MĀKSLAS UN AMATNIECĪBAS CENTRA DARBU LĪVĀNOS ,ARĪ LMA IEGUVUSI MĀKSLAS BAKALAURA GRĀDU UN NOPIETNI GLEZNOŠANAI PIEVĒRSUSIES NO 2006.GADA.VĒSMA DZĪVO MALTAS NOVADA GARKALNOS UN RADOŠO SPĒKU SEVĪ APZINĀJUSIES JAU VIDUSSKOLAS LAIKĀ, TĀPĒC ARĪ STUDĒJUSI GLEZNOŠANU LMA LF UN IEGUVUSI MĀKSLAS BAKALAURA GRĀDU.AGRAS RADOŠAIS CEĻŠ IR ILGSTOŠI UN CIEŠI SAISTĪTS AR  PEDAGOGA DARBU RĒZEKNES MĀKSLAS VIDUSSKOLĀ (KOPŠ 1997.GADA), ARĪ VIŅA STUDĒJUSI LMA LF UN VĒLĀK IEGUVUSI  MAĢISTRA GRĀDU MĀKSLĀ LMA.

KOPĪGĀ RADOŠĀ SADARBĪBA SĀKUSIES APMĒRAM 2006.GADĀ, KAD JAUNĀS MĀKSLINIECES   DEVĀS PLENĒROS, LAI GLEZNOJOT DALĪTOS PIEREDZĒ, PĀRDZĪVOJUMOS, ATPŪSTOS, SMELTOS SPĒKU UN PĀRLIECĪBU PAR IZVĒLĒTĀ RADOŠĀ CEĻA NEPIECIEŠAMĪBU, JO TAS, KO VARAM DĒVĒT PAR MĀKSLU, IR ATRADIS NEATGRIEZENISKU IZPAUSMI VISU ČETRU PERSONĪBU DZĪVĒ.

ILZE GRIEZĀNE

GLEZNOTĀJAI IR RAKSTURĪGA IZSVĒRTU, MIERĪGU KOMPOZĪCIJU VEIDOŠANA UZ GLEZNIECISKAS VIRSMAS,VISBIEŽĀK-AUDEKLA,  IZMANTOJOT KRĀSU UZLICIENA VARIĀCIJAS.BIEZAS FAKTŪRAS VEIDOŠANA KONTRASTĀ AR GANDRĪZ CAURSPĪDĪGU, VIEGLU KRĀSU UZLICIENU.NIANSĒTI GLEZNIECISKO IZTEIKSMES LĪDZEKĻU MEKLĒJUMI, KAS ATKLĀJ GLEZNOJAMĀS VIDES EMOCIONĀLU PĀRDZĪVOJUMU.  BET TAS VISS KALPO VIENAM MĒRĶIM – IZRAISĪT SKATĪTĀJOS LĪDZPĀRDZĪVOJUMU UN ĪPAŠU INTĪMU NOSKAŅU ATTĒLOJAMĀS VIDES UZTVERĒ. GLEZNO GALVENOKĀRT AINAVAS, KLUSĀS DABAS UN DAŽKĀRT ARĪ PORTRETUS .

VIJA STUPĀNE

VIJU GLEZNIECĪBĀ INTERESĒ GLEZNIECISKĀ VIRSMA KĀ KVALITĀTE, KURĀ SAVSTARPĒJĀS SPĒLES RADA FAKTŪRU DAŽĀDIE UZLICIENI, GLEZNAS LAUKUMU SAVSTARPĒJĀ SASKAŅA, PĀRKLĀŠANĀS VAI TIEŠI OTRĀDI – KONTRASTI PLAKNĒ RADA VIBRĀCIJAS, KURAS IZRAISA DARBU UZTVERĒ NOTEIKTAS PAKĀPES PĀRDZĪVOJUMU.LIELO LAUKUMU SPĒLES VIJA SASKATA GAN JŪRAS STRUKTŪRĀ, GAN AINAVĀ, ARHITEKTŪRAS SILUETU GRAFISKAJĀS LĪNIJĀS UN ARĪ KLUSAJĀS DABĀS.

AGRA RITIŅA

AGRAS GLEZNIECISKĀ PIEEJA BALSTĀS ZINĀŠANĀS, KURAS UZ GLEZNIECISKĀS VIRSMAS KĀRTOJAS KĀ VIEGLA ROTAĻA, KURĀ SPĒLĒTĀJI – KRĀSA, AUDEKLS, OTAS TRIEPIENS, ŠPAKTEĻA LĀPSTIŅAS PAVIRŠAIS UZLICIENS  KOMPONĒJAS UN VEIDO PĀRLIECINOŠU, SEMANTISKĀM ZĪMĒM PILDĪTU GLEZNIECISKU VIDI.RADOŠĀ PIEEJA – VIEGLA, NEUZSPIESTA, BET PĀRLIECINOŠA.GLEZNIECISKĀ VALODA LAKONISKA, NERETI REDUCĒTA LĪDZ MINIMUMAM, LĪDZ AR TO KOMPOZĪCIJU ELEMENTI SAVĀ ATTURĪBĀ IEGŪST SIMBOLISKU SLĀŅOJUMU.LABPRĀT PAR  GLEZNIECISKĀM VIRSMĀM IZMANTO AUDEKLUS, KARTONU, GRUNTĒTU KOKA VIRSMU.

VĒSMA UŠPELE

VĒSMAS DARBU GLEZNIECISKAIS SPĒKS IR DAŽĀDU IZTEIKSMES LĪDZEKĻU  MĒRĶTIECĪGĀ LIETOJUMĀ, KURĀ DOMINĒ RADOŠAIS SPĒKS, INTUITĪVĀS ZINĀŠANAS PAR GLEZNOJAMO TĒLU, VIDI, OBJEKTIEM.MĀKSLINIECISKĀ VIDE VĒSMAS DARBOS VEIDOJAS AR EKSPRESĪVU KRĀSU UZLICIENU, KURĀ INTENSĪVI VEIDOTA FAKTŪRA MIJAS AR MAIGI IZSTRĀDĀTU VIRSMU.AUTORE VISBIEŽĀK IZVĒLAS LIELUS FORMĀTUS SAVA MĀKSLINIECISKĀ SPĒKA VISPUSĪGAM APLIECINĀJUMAM.GLEZNOTĀJA STRĀDĀ DAUDZ UN AIZGŪTNĒM, RADOT DZĪVĪBAS SPĒKA PIEPILDĪTAS KOMPOZĪCIJAS.

VISAS GLEZNOTĀJAS 2016. GADĀ PIEDALĪJĀS „JĀZEPA PĪGOŽŅA (1934 - 2014) BALVAS LATVIJAS AINAVU GLEZNIECĪBĀ” IZSTĀDĒ PAVASARĪ- RĪGĀ SVĒTĀ PĒTERA BAZNĪCĀ UN RUDENĪ-PREIĻU VĒSTURES UN LIETIŠĶĀS MĀKSLAS MUZEJĀ UN LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJĀ, VĒSMA UŠPELE PAR SAVU LATVIJAS AINAVU MATERIALIZĀCIJU UZ AUDEKLIEM BIJA NOMINĒTA GALVENAJAI BALVAI.GLEZNOTĀJAS AKTĪVI PIEDALĀS DAŽĀDĀS GRUPU IZSTĀDĒS, IKGADĒJĀ LATGALES MĀKSLINIEKU DARBU RUDENS IZSTĀDĒ LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJĀ, RADOŠOS UN PIEREDZES BRAUCIENOS ĀRPUS LATVIJAS,PLENĒROS PREIĻOS, JŪRMALĀ, VARAKĻĀNOS, IR  VĒLĪGI GAIDĪTAS UN IESAISTĪJUŠĀS DAŽĀDU MĀKSLAS UN KULTŪRAS NOTIKUMU NORISĒ .    

IR PATIESS PRIEKS BAUDĪT VIJAS,ILZES,VĒSMAS UN AGRAS RADOŠO SNIEGUMU, ALLAŽ PĀRLIECINOTIES, KA SASTOPAMIES AR PATIESIEM TALANTIEM, KURU RADĪTPRIEKS UN VARĒŠANA IR APLIECINĀJUMS VIŅU PERSONĪBU SPĒKAM, LAI VIŅĀM SOKAS!

MĀKSLAS MAĢISTRE UN ILGSTOŠA VIJAS, ILZES,VĒSMAS UN AGRAS  DARBU VĒROTĀJA

EVIJA VASILEVSKA.

 

VIAA „Erasmus +” programmas pozitīvā pieredze

Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolā

Vēl nesen VIAA „Erasmus +”  un Comenius programmas Kaunatas vidusskolā asociējās lielākoties ar skolotāju un skolēnu mobilitātēm uz Highslide JSES partnervalstīm ar mērķi iepazīt ārvalstu skolu pieredzi un Highslide JSdalīties savā caur angļu valodas komunikācijas paplašināšanu. Bet šajā mācību gadā Kaunatas vidusskolas skolotāji ieguva jaunu pieredzi: 2016.g. Kaunatas vidusskolas administrācija, sadarbojoties ar skolotāju komandu, uzrakstīja un iesniedza VIAA “Erasmus +” programmas K1 aktivitātes ietvaros projektu “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana vidusskolēniem”. Saņemot projekta apstiprinājumu, skola uzsāka projekta īstenošanu, un laikaposmā no 2016.gada septembra līdz 2016.gada decembrim piecas Kaunatas vidusskolas skolotājas – Skaidrīte Ūzuliņa, Evita Kairiša, Marina Ameļčenkova, Līga Uzulnīce un Ināra Paramonova – guva jaunu, inovatīvu, izcilu pieredzi profesionālajā pilnveidē, apmeklējot starptautiskos tālākizglītības kursus projekta “Erasmus +”  Nr 2016-1-LV01-KA101-Highslide JS022510 “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana vidusskolēniem” ietvaros Kiprā, Spānijā un Slovēnijā.o:p>

Atgriežoties katra no projekta mobilitāšu dalībniecēm dalījās gūtajā pieredzē ar saviem kolēģiem. Pēc visu skolotāju mobilitāšu īstenošanas tika izveidota un ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi saskaņota pedagogu profesionālās pilnveides 8 akadēmisko stundu A programma  „Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana”.  Kursu programmas mērķis bija iepazīstināt skolotājus ar jaunākajām pedagoģiskajām pieejām radošuma un uzņēmējdarbības attīstīšanā skolēniem, daloties pieredzē,  kas gūta, apmeklējot starptautiskos tālākizglītības kursus par tēmu “Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana vidusskolēniem” projekta “Erasmus +” Nr 2016-1-LV01-KA101-022510 ietvaros.

2017.gada 24.februārī pedagogu profesionālās pilnveides kursus „Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana” apguva 26 Kaunatas vidusskolas skolotāji. Profesionālās pilnveides kursu laikā pedagogi iepazina 9 līderības stilus caur 3 inteliģences dimensijām – ķermenis, prāts, sirds; sociāli emocionālās kompetences teorijas vēsturisko attīstību, līderu sociāli emocionālās kompetences būtību. Skolotāji guva priekšstatu par Spānijas izglītības sistēmu, strukturēto mācīšanos un Spānijas kultūrvēsturisko dimensiju. Apguva pašmācības stratēģijas, ko var izmantot svešvalodu prasmju pilnveides procesā. Darba grupās skolotāji apguva biznesa projektu veidošanas principus skolēnu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai Skolotāji iepazinās ar publiskās runas pamatprincipiem un atgriezeniskās saites veidošanu iedvesmojoša mācību procesa kontekstā.

Kursu nodarbības ievadīja Kaunatas vidusskolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa, kas apmeklēja starptautiskos tālākizglītības kursus “Prātīgā līderība-Ennegram lietošana sevis pilnveidē” Kipras pilsētā Limassolā. Direktore iepazīstināja skolotājus ar Tuvo Austrumu filozofijā balstīto līderības teoriju. Aktivitātes laikā skolotāji centās atpazīt savu līderības stilu caur tā izpausmes aprakstu. Skolotājiem tika dota iespēja iepazīt katra līderības stila ietekmi uz apkārtējiem, iepazīties ar tā stiprajām un vājajām pusēm.

Darba gaitas turpinājumā angļu valodas skolotāja Marina Ameļčenkova iepazīstināja kolēģus ar gūto pieredzi Spānijas pilsētā Malagā, kur mobilitātes ietvaros „Strukturēti skolu apmeklējumi un apmācību seminārs“ skolotāja iepazina Spānijas izglītības sistēmas struktūru. Piecu dienu laikā skolotāja apmeklēja dažādas Spānijas mācību iestādes – gan valsts, gan privātās. Skolotāja atzina, ka Spānijas un Latvijas izglītības sistēmas ir samērā līdzīgas. Tomēr kā būtiskāko atšķirību viņa minēja iejūtīgo attieksmi pret skolēnu Spānijas skolās. Tā, piemēram, ja skolēns ir atnācis uz skolu sliktā noskaņojumā, viņš netiek pielaists pie mācībām, bet tiek pavadīts uz bibliotēku, kur pedagoga vadībā tiek uzlabots skolēna emocionālais stāvoklis, līdz skolēns var atgriezties mācību procesā. Skolotājs Spānijas skolās tiek pozicionēts kā konsultants, atbalstītājs. Katrā klasē darbojas skolotāja palīgi. Parasti tie ir pedagoģijas studenti, kas ne tikai palīdz organizēt darbu stundā, bet arī gūst pedagoģisko pieredzi. Skolēniem ir pieejamas visas jaunākās tehnoloģijas, īpaši tas sakāms par privātajām skolām.  

Darbojoties gan grupās, gan individuāli kursu dalībnieki guva ieskatu angļu valodas pašmācības stratēģijās, ko latviešu valodas skolotāja Ināra Paramonova bija apguvusi tālākizglītības kursos “Pašmācības stratēģijas-ceļvedis, kā kļūt par neatkarīgu angļu valodas apguvēju ” Kipras pilsētā Limassolā. Angļu valodas pašmācības stratēģijas tiek balstītas sava darba un laika plānošanā un ir izmantojamas jebkuras svešvalodas apguvei.  Vienas no būtiskākajām pašmācības stratēģijas pamatnostādnēm – izvirzīt skaidrus valodas apguves nepieciešamības iemeslus, motīvus, veicinot motivāciju, un uztvert valodu kā vienotu veselumu.

Mūsdienās uzņēmējdarbība nav iedomājama bez svešvalodu zināšanām. To, caur empīrisko pieeju, uzskatāmi demonstrēja mājturības skolotāja Līga Uzulnīce, daloties pieredzē, kas iegūta tālākizglītības kursos “Uzņēmējdarbības pamatu mācīšanas metodes” Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. Kaunatas skolotāji caur praktisko darbošanos  iepazina biznesa projekta un biznesa plāna atšķirības un veidošanas pamatprincipus. Nodarbību laikā skolotāja dalījās iespaidos par aktīvo darbošanos starptautisko kursu nodarbību laikā Slovēnijā, par gūtajām idejām, atšķirīgo, kreatīvo skatījumu uz uzņēmējdarbību, ko demonstrēja citu valstu kolēģi.

Kursu noslēgumā visiem bija iespēja noklausīties sākumskolas skolotājas Evitas Kairišas gūto pieredzi  tālākizglītības kursos “Mācies būt iedvesmojošs skolotājs-ieskaties sevī” Kipras pilsētā Limassolā, kur viņai bija iespēja caur grupu darbu iepazīt iedvesmojošas mācīšanās pamatprincipus, pilnveidot zināšanas un prasmes mācīšanas un mācīšanās stratēģijās, iepazīt Karenas Horni sociālos  stilus, praktizēt publiskās runas iemaņas, dalīties savā pieredzē un iepazīt starptautisko pieredzi iedvesmojoša mācību procesa organizēšanā.

Pateicoties dažādajām mācību darba formām, gūtajam ieskatam inovatīvajās psiholoģijas un pedagoģijas pamatnostādnēs un pieredzei, kurā dalījās mācību mobilitāšu dalībnieki, Kaunatas vidusskolas skolotāji paplašināja un pilnveidoja savas profesionālās zināšanas un prasmes, guva uzmundrinājumu turpmākajam darbam.

Jāpiebilst, ka darba valoda visos starptautiskajos tālākizglītības kursos bija angļu valoda, kas kalpo kā apliecinājums kolēģu kompetencei un pamudinājums arī citiem skolotājiem apgūt angļu valodu, ko šogad Kaunatas vidusskolā veic 15 skolotāji, apmeklējot angļu valodas nodarbības skolotājas Marinas Ameļčenkovas vadībā ar projekta “Erasmus +” finansiālo atbalstu.

Pateicoties VIAA programmas “Erasmus +” piedāvātajām iespējām, Kaunatas vidusskolas skolotāji paplašināja savas zināšanas, ieguva jaunas atziņas, pilnveidoja savu profesionalitāti un realizēja projektā paredzētos mērķus. Ieguvēji no projekta realizēšanas ir gan Kaunatas vidusskolas skolotāji, gan, protams, skolēni, jo gūto pieredzi skolotāji izmantos mācību procesā.

Aprīļa mēnesī tiek plānotas nodarbības Kaunatas vidusskolas vidusskolēniem par līderību un uzņēmējdarbības organizēšanu, attīstīšanu, biznesa projekta un biznesa plāna izstrādi. Ne tikai vidusskolēniem, arī Kaunatas vidusskolas skolēnu vecākiem pavasarī tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar projekta ieguvumiem. Bet tuvākajā laikā apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides  A programmas  „Radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana” kursus tiks aicināti Rēzeknes novada skolotāji.


Projekts “Esi līderis!”

Highslide JSŠogad  pirmo reizi  piedalāmies  projektā “Esi līderis!”, Highslide JSbet jau esam uzzinājuši daudz jauna, interesanta un noderīga, esam piedalījušies dažādās attīstošās, apmācošās un daudzpusīgās aktivitātēs. Projektā iesaistījās 9.a un 10.a  klase.

Projekta ietvaros rīkotajos konkursos esam piedalījušies ar īsfilmu “Naudas maks”, kuras filmēšanas laikā iejutāmies aktieru, scenāristu un režisoru lomās, kā arī jautri pavadījām laiku. Tāpat esam ņēmuši dalību konkursā “Sapnis + Darbs = Sapņu darbs”, kurš ļāva vēlreiz apdomāt, izvērtēt un apkopot savus nākotnes mērķus, saistītus ar profesijas izvēli.

Februārī pie mums viesojās Jānis Stabiņš ar lekciju un meistarklasi “Uzvarētāju likumi”, kurš deva Highslide JSnoderīgus padomus, svarīgas atziņas, kā arī motivēja mūs darboties izvēlētajā virzienā. Visiem, kas apmeklēja šo lekciju, tā patika un izsauca pozitīvas emocijas.

Vēl esam piedalījušies fotokonkursā “Kas mani iedvesmo”, kurš bija viens no populārākajiem, jo visiem patīk fotografēt. Šis konkurss ļāva novērtēt  un saprast to, kas ir mūsu iedvesmas avots. Biznesa un finanšu spēlē “Cash Flow” uzzinājām par finanšu pamatiem, biznesa darbības principiem un lietderīgi pavadījām laiku.

Klases audzinātājas M.Mukāne un I.Selivončika projekta ietvaros apmeklēja pedagogu profesionālās pilnveides semināru “ Menedžments” Rīgā, kura laikā apguva jaunas iemaņas, prasmes un zināšanas, kā arī nostiprināja jau iepriekš zināmo.

Martā plānojam piedalīties biznesa spēlē “Ceļš uz bagātību”( 4 komandas), bet šobrīd izstrādājam projektu “Es savai videi”.

9.a klases skolniece  Ilze Verpakovska.


Janvāra novitātes Kaunatas vidusskolā

Highslide JSTradicionāli janvāris visā valstī ir mēnesis, kad notiek dažādi Highslide JSatceres pasākumi Barikāžu dienām, kad tiek atsaukti atmiņā 1991.gada janvāra notikumi Rīgā, kur saplūda Latvijas cilvēku sirdsspēks un cerības no visiem Latvijas nostūriem, kas vienoja visus vecumus un profesijas.

Arī Kaunatas vidusskolā šim vēsturiskajam notikumam tiek veltīts ne mazums laika un uzmanības. Skolēniem, skolotājiem un interesentiem bija iespēja vēlreiz iepazīt nozīmīgākos Barikāžu dienu notikumus, izlasot informāciju uz stendiem, ko bija sagatavojusi direktores vietniece audzināšanas darbā Eļa Astiča. Highslide JSParalēli tam visu mēnesi uz novadpētniecības muzeja darbnīcu aicināja tās vadītāja, ilggadēja Kaunatas vidusskolas vēstures skolotāja Staņislava Inkina, kas piedāvāja iepazīties ar muzeja ekspozīciju, veltītu tālaika notikumiem valstī.

Mēneša beigās Kaunatas vidusskolas jaunākos skolēnus un viņu vecākus gaidīja vēl kāds notikums – no nākošā mācību gada skolā tiks piedāvāta iespēja apgūt arī mākslas noslēpumus, sadarbojoties ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu. Tāpēc tika aicināti uz radošu sapulci 1.-5.klašu skolēni un viņu vecāki, lai iepazītu potenciālos māksliniekus un to vidi, kur viņi varēs attīstīt savas mākslinieciskās dotības. Pēc sapulces skolā visi devās ekskursijā uz Latgales Kultūrvēstures muzeju Rēzeknē, kur varēja iepazīties ar Mākslas vidusskolas audzēkņu darbiem izstādē.


„Muļtiku parāde” Kaunatas vidusskolā

Highslide JSJanvāra pēdējā piektdienā Kaunatas vidusskolu Highslide JSbija apsēduši visādi dīvaini tēli – radās sajūta, ka pati Disneja kinostudija iegriezusies viesos: varēja sastapt gan pandas, gan minjonus, gan citus populāru multfilmu tēlus skraidelējam pa skolas gaiteņiem. Skolas vakars bija gaidīts, un skolēni bija arī ar interesi tam sagatavojušies. Pirms pasākuma bija multfilmu izloze, tā nu katra klase varēja iemēģināt savu roku veiksmē un izvilkt sev izaicinājumu radoši sagatavot uzstāšanos.

Skatītāji varēja vērot fragmentus gan no „Tri bogatirja” 9.klases izpildījumā, gan „Madagaskaras pingvīniem” 8.b klases izpildījumā kopā ar atraktīvo klases audzinātāju M.Ameļčenkovu, gan jautro Mašu un Lāci 10.klases versijā, kā arī minjonu deju ar Nejauko Es 8.a klases interpretācijā un 12.a klases pandu deju miksu.

Pasākumu pēc nopelnītajiem aplausiem vainagoja diskotēka, bet atraktīvās uzstāšanās būs iespējams noskatīties Kaunatas vidusskolas mājaslapā.


Ziemassvētku zvaigzni katram -

Highslide JStāds šogad bija moto Kaunatas vidusskolas Ziemassvētku koncertam. Katra klase lika lietā savu fantāziju un prasmes, izgreznojot iepriekš sagatavoto zvaigznes pamatni skolotājas Daces Zagorskas vadībā: gan ar krāsainiem diegiem, gan aplikāciju, gan Ziemassvētku rotājumiem. Koncertam bija jāsagatavo arī priekšnesums kā veltījums vecākiem, skolotājiem, draugiem, ģimenei, novadam, valstij. Gan zvaigznes rotāšana, gan priekšnesuma gatavošana visiem kopā rosināja Ziemassvētku noskaņu.

Kad pēdējā skolas diena bija klāt, visus skolas foajē gaidīja piparkūku smarža – tur notika ikgadējais piparkūku tirdziņš, kur varēja pamielot ne vien acis pie skaistajiem darinājumiem, bet arī nopirkt un apēst šo Ziemassvētku gardumu. Pēc tam visi kopā devās uz Kaunatas TN, kur uz skatuves nāca klase pēc klases un dāvāja sarūpēto uzstāšanos gan ar dzejolīšiem par Highslide JSZiemassvētkiem, gan Ziemassvētku dziesmām, gan ar iestudētu skeču populāra hīta pavadībā, gan ar ģitārspēli – visi bija sagatavojušies dāvāt Ziemassvētku noskaņu.

Koncerta noslēgumā tika apbalvotas klases, kuru mācību rezultāti skolā ir visaugstākie – pirmo vietu dalīja 12.klase (audz.B.Potašova) ar 4.a klasi (audz.G.Savicka). Tāpat tika apbalvota aktīvākā klase Rūķu nedēļā – 12.-16.decembrim skolā bija Rūķu dienas, kas saturēja dažāda rakstura uzdevumus Ziemassvētku noskaņās, piemēram, pirmdien visiem bija jānāk vilnas zeķēs, otrdien – rūķu frizūrās, bet piektdien bija jānāk rūķu cepurēs. Arī te aktīvākie bija 12-ie, kuri izpildīja visus nedēļas uzdevumus visi kopā. Rūķu nedēļa noslēdzās ar kopīgu klašu fotosesiju lielajā Ziemassvētku rāmī pie skolas, ko var apskatīt skolas mājaslapā un skolas foajē. Kā visaktīvākā rūķe tika apbalvota Līna Šlapakova no 9.a klases.


Skolēnu autobusa maršruts Nr. 8-1 Kaunata – Rogs – Bukateņi – Dubuļi – Bukateņi – Rogs – Kaunata

1.reiss            

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

07:40

Rogs

07:44

Bukateņi

07:46

Dubuļi

07:55

Bukateņi

08:04

Rogs

08:06

Kaunata

08:10

2.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

 Otrdien

 Trešdien

 Piektdien

Atiešanas laiks

Pirmdien

Ceturtdien

Kaunata Rāznas iela 17

16:00

15:30

Rogs

16:04

15:34

Bukateņi

16:06

15:36

Dubuļi

16:15

15:45

Bukateņi

16:24

15:54

Rogs

16:26

15:56

Kaunata

16:30

16:00

 


Skolēnu autobusa maršruts Nr. 8-2 Kaunata – Malukšta – Škarjabi – Lipuški – Škarjabi - Malukšta – Kaunata

1.reiss                               

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

08:10

Malukšta

08:20

Škrjabi

08:23

Lipuški

08:25

Škrjabi

08:27

Malukšta

08:30

Kaunata

08:40

2.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

15:30

Malukšta

15:40

Škrjabi

15:43

Lipuški

15:45

Škrjabi

15:47

Malukšta

15:50

Kaunata

16:00


Skolēnu autobusa maršruts Nr.8-4

 Kaunata – Jaunsloboda – Skarbovka – Leiņi – Matuļi – Leiņi – Matuļi – Siļvestrina – Pakalni - Rundēni – Silvestrina – Matuļi – Leiņi - Skarbovka – Jaunsloboda – Kaunata

1.reiss           

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

07:35

Jaunsloboda

07:38

Skarbovka

07:40

Leiņi

07:42

Matuļi

07:47

Silvestrina

07:51

Pakalni

07:59

Rundēni

08:10

Silvestrina

08:25

Matuļi

08:29

Leiņi

08:33

Skarbovka

08:35

Jaunsloboda

08:37

Kaunata

08:40

2.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

Otrdien

Trešdien

Piektdien

Atiešanas laiks

Pirmdien

Ceturtdien

Kaunata Rāznas iela 17

15:30

16:00

Jaunsloboda

15:33

16:03

Skarbovka

15:35

16:05

Leiņi

15:37

16:07

Matuļi

15:42

16:54

Silvestrina

15:46

16:16

Rundēni

16:01

16:31

Pakalni

16:12

16:42

Silvestrina

16:20

16:50

Matuļi

16:24

16:54

Leiņi

16:28

16:58

Skarbovka

16:30

17:00

Jaunsloboda

16:32

17:02

Kaunata

16:35

17:05


Griškānu pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruta

„Rēzekne - Rēzekne(ziemeļu raj.) – Janopole - Rēzekne -  Sprūževa – Ratnieki - Stoļerova- Sprūževa-Rēzekne”    autobusa kustības  grafiks

1.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

Rēzekne Rožu iela 9 (autobusa stāvvieta)

7.20

Rēzekne, Liepu iela

7.22

Rēzekne, Zilupes iela

7.25

Rēzekne, Jupatovkas iela

7.26

Rēzekne, Stacijas iela

7.27

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja

7.28

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 174a DUS Viada(pietura)

7.30

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 119b (pietura)

7.33

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 103 Hesburger (pietura)

7.36

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 61 Hotel REZEKNE (pietura)

7.40

Rēzekne, F.Varslavāna iela

7.42

Rēzekne, Kr.Barona iela

7.44

Janapoles stāvlaukums (pietura)

7.50-8.00

Staroščiki (pietura)

8.03

Zivju bāze (pietura)

8.06

Rēzekne, Kr.Barona iela

8.07

Rēzekne, Ludzas iela

8.10

Rēzekne, Rēznas iela

8.11

Rēzekne, Meža iela

8.12

Sprūževa, Parka iela,Griškānu PII

8.20

Sprūževa (pietura), centrālā iela

8.21

Jerošķina (pietura)

8.27

Rozeļmuiža

8.29

Ratnieki (pietura)

8.33

Stoļerova, Rēzeknes iela

8.38

(Rēznas pamatskola)

8.40

Sprūževa

9.00

Rēzekne, Meža iela

9.07

Rēzekne, Rēznas iela

9.08

Rēzekne, Liepu iela

9.09

Rēzekne Rožu iela 9 (autobusa stāvvieta)

9.10

2.reiss

Maršruts

Atiešanas laiks

Rēzekne Rožu iela 9 (autobusa stāvvieta)

15.30

Rēzekne, Liepu iela

15.31

Rēzekne, Rēznas iela

15.32

Rēzekne, Meža iela

15.33

Sprūževa

15.40

(Rēznas pamatskola)

15.55

Stoļerova, Rēzeknes iela

15.53

Rozeļmuiža

16.03

Jerošķina (pietura)

16.08

Sprūževa (pietura), centrālā iela

16.14

Sprūževa, Parka iela,Griškānu PII

16.15

Rēzekne, Meža iela

16.19

Rēzekne, Rēznas iela

16.20

Rēzekne, Ludzas iela

16.21

Rēzekne, Kr.Barona iela

16.23

Zivju bāze (pietura)

16.24

Staroščiki (pietura)

16.27

Janapoles stāvlaukums (pietura)

16.30

Staroščiki (pietura)

16.33

Zivju bāze (pietura)

16.36

Rēzekne, Kr.Barona iela

16.37

Rēzekne, F.Varslavāna iela

16.39

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 61 Hotel REZEKNE (pietura)

16.41

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 103 Hesburger (pietura)

16.47

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 119b (pietura)

16.50

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 174a DUS Viada(pietura)

16.55

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja

16.57

Rēzekne, Stacijas iela

16.58

Rēzekne, Jupatovkas iela

16.59

Rēzekne, Zilupes iela

17.01

Rēzekne, Liepu iela

17.03

Rēzekne, Rožu iela 9 (autobusa stāvvieta)

17.05

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts Nr.3-1 „Ratnieki - Sprukti - Stoļerova - Rozeļmuiža - Ratnieki”

1.reiss

2.reiss

Maršruta apraksts

(skolēnu uzņemšanas vietas laiks)

Maršruta

garums

ilgums

Ratnieki                7:20

Sprukti                  7:30

Stoļerova              7:40

Rozeļmuiža          7:45

Ratnieki                7:50

21 km

40 min.

Maršruta apraksts

(skolēnu uzņemšanas vietas laiks)

Maršruta

garums

ilgums

Ratnieki                14:40

Rozeļmuiža          14:45

Stoļerova              15:00

Sprukti                  15:10

Ratnieki                15:20

21 km

40 min.

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts Nr. 3-2 „Ratnieki-Janapole-Čornaja-Kaunata-Čornaja-Balbiši-Ratnieki”

1.reiss

2.reiss

Maršruta apraksts

(skolēnu uzņemšanas vietas un laiks)

Maršruta

garums

ilgums

Ratnieki                  7:50

Janapole                8:00

Čornaja                  8:15

Kaunata                 8:35

Čornaja                 8:50

Ratnieki                 9:10

56 km

1 st.

20 min.

Maršruta apraksts (skolēnu

uzņemšanas vietas un laiks)

Maršruta

garums

ilgums

Ratnieki                15:20

Čornaja                 15:30

Kaunata                16:00

Čornaja                 16:25

Janapole                16:40

Ratnieki                16:50

56 km

1 st.

25 min.

Skolēnu autobusa maršruts Kaunata – Lipuški – Maltas mūzikas skola – Lipuški - Dubuļi – Kaunata

Maršruts

Atiešanas laiks

Kaunata Rāznas iela 17

14:15

Lipuški

14:30

Malta

14:50 (pienāk)

Malta

18:35 (atiet)

Lipuški

18:55

Dubuļi

19:20

Kaunata

19:35

 

25.04. Kaunatas vidusskolā notika Rāznas nacionālā parka ceļojošās ekspozīcijas  "Izprotam klimata pārmaiņas" prezentācija ,vadītāja Rāznas nacionālā parka dabas izglītības darba speciāliste Irēna Broliša.

23.04. Noslēdzās Rēzeknes novada jauniešu florbola līgas (3.sezonas) sacensības. Komandu kopvērtējumā  1.vietu izcīnīja Kaunatas vidusskolas jauniešu komanda. Komandas sastāvs : Rolands Katkovskis, Otomārs Kvitkovskis, Eduards Dekterevs, Staņislavs Jermakovs, Oskars Dubovskis, Artēmijs Fedorenkovs, Kaspars Potašovs,  Jānis Višs, Rihards Antonovs. Komandu sagatavoja skolotājs Edgars Teivāns.

22.04. Par izteiksmīgu dejas soli Rēzeknes un Viļānu novadu deju kolektīvu skatē Rēzeknē, Kaunatas vidusskolas 10. – 11. klašu tautas deju kolektīvam, vadītāja Regīna Katkovska, piešķirts 1.pakāpes diploms,  1.-2.klašu tautas deju kolektīvam, vadītāja Alla Silova, piešķirts 2.pakāpes diploms.

21.04. Kaunatas vidusskolā viesojās Mobilais zināšanu ekspresis, kurā atraktīvā vidē sākumskolas skolēni gan ar vizuāliem līdzekļiem, gan dažādām aktivitātēm iepazina Eiropas Savienību. 5.-12.klašu skolēni tikās ar Eiropas Kustība Latvijā prezidentu Andri Gobiņu, kas pastāstīja par jauniešu iespējām Eiropas Savienībā.

20.04. Kaunatas tautas namā notika Maltas mūzikas skolas audzēkņu koncerts, kurā uzstājās arī Kaunatas vsk. skolēni.

19.09. Kaunatas vidusskolā notika Lielā Talka, sakopta skolas un skolas tuvākās apkārtnes teritorija, talciniekus priecēja skanoša mūzika , karsta tēja un cepumi.

15.04. Kaunatas vidusskolā foto pakalpojumus sniedza Mārītes foto kompānija.

10. aprīlī Rīgā Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs galda tenisā A grupā meiteņu dubultspēlēs pārī ar Ingu Birznieci (Kuldīgas s.s.) sudraba medaļu izcīnīja Liāna Zeltiņa ( Rēzeknes nov. BJSS).

9.aprīlī Kaunatas vidusskola-50 dalībnieku sastāvā startēja Rēzeknes pusmaratonā. Labākie rezultāti: Dainim Čudaram, Oļegam Lukšam, Agrim Škesterim, Enijai Kuzminskai-5,2 km, Renāram Duļķevičam, Vadimam Stepiņam, Elīnai Punculei-10,4 km, Aleksandram Sergejevam-21,8km skrējienā.

9.aprīlī Kaunatas vsk. jauniešu komanda(skolotājs Arnis Žogots)  piedalījās Volejbola sacensībās “Lāses kauss”, kas notika Rīgā, 18.vieta (no 33 komandām).

8.aprīlī 4.a klases skolniece Ieva Sutina ieguva 3.vietu XI Latgales Jauno pianistu konkursā Balvos.

6.aprīlī Kaunatas vsk. 1.-4.kl.korim, vadītāja Maruta Čudare, piešķirta 1. pakāpe par skanīgu dziedājumu Rēzeknes novada skolu jaunatnes koru skatē.13. aprīlī viņi piedalīsies Latgales reģiona koru skatē Jēkabpilī.

5.aprīlī Kaunatas vsk. 8.-9.kl. komanda izcīnīja 1.vietu , 10.-12.kl.komanda izcīnīja 3.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēlēs vieglatlētikas daudzcīņā telpās .Komandas sagatavoja skolotājs Edgars Teivāns.

4.aprīlī Kaunatas vsk. 9.a klases skolnieks Toni-Anželo Fernandes un 8.a klases skolniece Ērika Peļņa (skolotāja  Ilona Peļņa) piedalījās valsts 3.posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē Rīgā. Toni - Anželo Fernandes iegūva 3. vietu.

1.aprīlī Kaunatas vsk.  Rēzeknes un Viļānu novadu skolu sporta spēlēs tenisā ieguva 1. vietu  un 3.vietu (2000.-2001.g.dz.). Atbildīgais treneris Dainis Čudars.


Back to content | Back to main menu