Kaunatas vidusskola


Go to content

Aktualitātes

“Nekur nav tik labi kā mājās!”

Highslide JSAr šādu motīvu un Sprīdīša tēlu šogad Kaunatas Highslide JSvidusskolā tika sagaidīti absolventi ikgadējā salidojumā. Visus viesus jau skolas vestibilā sagaidīja namamāte – skolas direktore Alīna Gendele un sveica ar ierašanos. Pēc reģistrācijas absolventiem bija iespēja ne tikai satikt klasesbiedrus un skolasbiedrus, bet arī atkal izstaigāt skolas gaiteņus un pakavēties draiskās atmiņās par aizgājušajiem skolas gadiem un atcerēties gan blēņas, gan interesantākos notikumus no savas jaunības. Ielūkojoties kabinetos, viesiem bija iespēja novērtēt, kā mainījusies skolas vide, kā atjauninātas mēbeles un aprīkoti kabineti ar mūsdienīgajām tehnoloģijām.

Svinīgajā pasākumā tradicionāli savus priekšnesumus rādīja Highslide JSesošie Kaunatas skolēni: gan azartiskas Highslide JStautas dejas, gan rokenrolu, uzstājās arī vokālā grupa ar grupas “Labvēlīgais Tips”dziesmu “Piektdiena 13”, kā arī Vaļumu-Talkiu dziedošā ģimene ar pasākuma tituldziesmu  “Nekur nav tik labi kā mājās”. Visi kopā nodziedāja arī skolas himnu, pēc kuras tika atvērts “Brīvais mikrofons”. Šo iespēju izmantoja gan jaunākie 5-gadnieki, gan vecākie – 40-gadnieki, piesakot ne tikai savu jubileju, bet arī apliecinot mmīlestību pret Kaunatas vidusskolu, jo daudzi bija mērojuši ceļu no attālām vietām. Daži bija sagatavojuši ne tikai svinīgu uzrunu, bet atcerējās un prezentēja citiem klases kopīgo dziesmu, kas nemainīgi ir saglabājusies visus gadus pēc skolas beigšanas. Skolu un ciemiņus sveica arī absolvente Santa Savicka – Drozdova ar latgalisku dziesmu par Rāznu.

Saviesīgā daļa notika Kaunatas TN, kur visi kopā varēja gan pārrunāt skolas gadus, gan padejot, gan aprunāties ar skolotājiem, uz brīdi atgriežoties skolas gadu atmosfērā.


 

Apsveicam!

Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ekonomikas olimpiādes

1.vietas ieguvēju:

Ilzi Verpakovsku

Skolotāju: Juri Klismetu

 

Pages  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 


Back to content Back to main menu