Aktualitātes

Kaunatas vidusskola


Go to content

Aktualitātes

„Sirds jau ir ceļā..” - 12.klases izlaidums Kaunatas vidusskolā

Highslide JS„..šobrīd Tu stāvi vaļā pavērtajās durvīs un apjaut, ka viss, kas no atvērtajām durvīm redzams, tagad pieder Tev – līdz apvārsnim viss.” (Maija Laukmane)

Kā šmaugi bērzi 9.jūnijā vakarā Kaunatas vidusskolas aktu zālē iesoļoja 12.klases absolventi.  Daudziem no viņiem tā bija pirmā šķiršanās no skolas 12 gadu garumā. Neskatoties uz svētku satraukumu, absolventi bija sagatavojuši gan kopīgo dziesmu, gan arī uzstājās deju kolektīva sastāvā, atceroties spilgtākos mirkļus. Vecāki un skolotāji varēja ar lepnumu vērot nu jau pieaugušus jaunus cilvēkus, kuri tūlīt, tūlīt spers soli lielajā dzīvē. Klases audzinātājs Edgars Teivāns iesāka pasākumu ar pateicību, ka varējis būt līdzās šos gadus kopā ar viņiem, dodot padomus un atbalstu. Svētku noskaņu lieliski papildināja brāļu Puncuļu uzstāšanās.

Atceroties skolas gaitas, 12-ie atzīmē, ka „Kaunatas vidusskolā skolotāji iedvesmo bērnus mācīties un dara visu iespējamo, lai viņi Highslide JSsasniegtu savus mērķus un piepildītu sapņus”. Cits atkal uzsver, ka „tā kā Kaunatas vidusskola ir lauku vidusskola, skolotājiem ir vairāk laika, ko veltīt katram bērnam klasē”. Daudziem ir svarīgi, ka „Kaunatas vidusskolā ir mūsdienīga mācību vide un saprotoši skolotāji, kuri variē ar mācību  metodēm, paši nemitīgi mācoties un pilnveidojoties. Skolā, kurā mēs jutāmies komforti un ērti, gūstot jaunas zināšanas un attīstot savus talantus”. „Kaunatas vidusskolā skolēni tiek motivēti mācīties un aizstāvēt tās godu gan sacensībās, gan olimpiādēs,”, piebilst sportiskākie. Tā kā Kaunatas vidusskolā mācās ne tikai latviešu tautības skolēni, tad tiek atzīmēts, ka „viena no vidusskolas priekšrocībām ir tā, ka arī krievu tautības bērniem ir iespēja saņemt pilnvērtīgu izglītību, jūtoties skolā kā otrajās mājās, jo skolotāji ne tikai māca, bet arī vienmēr uzklausa un atbalsta”. Prieks, ka absolventi paspēja arī izbaudīt 3D projektora priekšrocības mācību procesa apguvē, ko Rēzeknes novada izglītības pārvalde ir iegādājusies un deva iespēju Kaunatas vidusskolai 2 mēnešus to aprobēt.

„Ej, un lai Tevī mūžīga ilgošanās pēc horizonta! Ej un DOMĀ AR SIRDI!” (Maija Laukmane)


Pirmklasnieki uz Mākoņkalnu!

Majestātisks Rāznas krastā paceļas Mākoņkalns, pulcinādams mākoņus 22.maija pusdienlaikā, bet draiskie 1.klases nebēdņi ar saviem smiekliem un nerātnībām tos izdzenā, jo vajag taču uzkāpt uz akmens sienas, vajag noskriet pa taciņu uz skatuvi, vajag iemest bumbu kuplajā lazdā….

Ideja par pārgājienu uz leģendām apvīto pilskalnu pieder 1.a klases audzinātājai Gunai Savickai, bet to uzreiz aktīvi paķer vecāki, tā nu otrdien visi kopā dodas iepazīt dzimtā novada stūrīšus. Bērniem tā ir kreatīva pārmaiņa pēc skolas stundām, jo ir krietni pastrādāts pa šo gadu. Vecākiem tā ir iespēja ne tikai pabūt kopā ar saviem bērniem un pavērot, kā viņi uzvedas kopā ar klasesbiedriem, bet arī neformālākā gaisotnē pārrunāt sekmes, uzvedību un citus jautājumus.

Tiek iekurts mangals un desiņas sāk čurkstēt, tās labi garšo svaigā gaisā, kur smaržo pēc piedzīvojuma. Saldais zefīrs kūst liesmās kā pēdējās skolas dienas, jo drīz jau klāt Vasaras Brīvlaiks!!!!!!!


Lai panākumi iedvesmo!

2017./2018.mācību gads ir noslēdzies. Mācību gada laikā skolēni ir guvuši labus panākumus mācību sasniegumos ikdienas darbā. Divdesmit septiņi skolēni ir iepriecinājuši savus vecākus , mājās pārnesot liecības, kur ir tikai atzīmes no 7 līdz 10.

Klase

Vārds, uzvārds

4.a

Leila Batarevska, Samanta Daniloviča,Sabīne Leiņa

4.b

Maija Valērija Hočeva

5.b

Olga Salmina

6.a

Kaspars Bačkurs, Ieva Sutina, Maria Vaļuma Talkiu

7.a

Sabīne Ameļčenkova, Linda Leonova

8.a

Jolanta Gaveika

9.a

Jolanta Bačkure

9.b

Nadežda Kvjatkovska, Oļegs Lukša

10.

Raivis Čanguls-Čivkuls, Ērika Peļņa, Līna Šlapakova, Egita Ūdre, Ilze Verpakovska

11.

Maksims Ameļčenkovs, Toni Anželo Fernandes, Žanis Kilaitis

12.

Justīne Kablanova, Daina Kudravska, Kaspars Potašovs, ElīnaPuncule, Liāna Zeltiņa

Highslide JSLai gūtu šādus rezultātus , ir vajadzīgs pastāvīgs nenogurstošs darbs, vēlme pārvarēt grūtības, ieklausīties sevī un apkārtējos, jo ne katram piemīt vispusīgas spējas apgūt visus mācību priekšmetus augstā līmenī un būt aktīvam ārpusskolas aktivitātēs. Paldies skolotājiem, kuri prot radīt interesi par mācību priekšmetu, rosina skolēnus pētīt, attīsta viņu loģisko domāšanu. Paldies skolēnu vecākiem, kuri ir stabils balsts savu bērnu nākotnei un kuriem interesē mācību process skolā, kas virza bērnus uz viņu daudzpusējo spēju attīstību un nākotnes iespēju apjaušanu. Lai arī nākamais mācību gads ir radošām iespējām bagāts, un, galvenais, lai skolas piedāvātās iespējas būtu veiksmīgi realizētas, darbojoties “maģiskajam trijniekam”- skola-skolēni-vecāki.

Direktores vietniece izglītības jautājumos  Anita Klismete


“Gada klase“ titula ieguvēji noskaidroti.

Highslide JSLai  skolēnos veidotu atbildīgas un aktīvas pilsoniskas Highslide JSattieksmes pret saviem pienākumiem, jau uzsākot 2017./2018. mācību gadu tika apstiprināts nolikums konkursam “GADA KLASE”.   Konkursam izvirzījām sekojošus uzdevumus:

1.Veicināt skolēnu mācību motivāciju un atbildīgu attieksmi pret saviem un savas klases mācību darba rezultātiem.

 2.Veicināt skolēnu neattaisnotu mācību stundu kavējumu samazināšanos.

3.Veicināt skolēnu piedalīšanos skolas pozitīvā tēla veidošanā.

Mācību gads noslēdzies.  Apkopoti rezultāti pēc diviem  kritērijiem: klases vidējā balle mācību darbā un vidējais kavēto stundu skaits uz vienu skolēnu. Uzvaras laurus plūca 6.a   klase  ar  klases audzinātāju Aiju Gribusti  priekšgalā un 10.a klase ar  klases audzinātāju Irēnu Selivončiku, kuriem ir pasniegti čeki par iespēju doties ekskursijā. Skolas iniciatīvu atbalstīja Kaunatas pagasta pārvalde, tās vadītājs Sergejs Bašmakovs un biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”, tās vadītāja Marija Rukmane. Paldies atbalstītājiem. Bet skolēniem vēlam izbaudīt ceļot prieku, jo viņi to ir godam nopelnījuši. Pievienojam  rezultātu tabulu, jo ceram , ka nākošajā mācību gadā tas būs stimuls centīgam un mērķtiecīgam darbam, jo viss ir mainīgs šajā dzīvē.

Konkursa “Gada klase” kopsavilkuma tabula:

5.-8.klašu  grupa

Klase

Vid.balle

Vieta

Punkti

Kavējumi Vid.uz sk.

Vieta

Punkti

Punkti kopā

Vieta

5a

6.35

2

80

89

3

70

150

2

5b

5.92

4

60

99

4

60

120

4

6a

6.52

1

100

62

1

100

200

1

7a

6.18

3

70

64

2

80

150

3

7b

5.45

7

30

122

5

50

80

7

8a

5.88

5

50

199

7

30

80

5

8b

5.65

6

40

104

6

40

80

6

9.-12.klašu grupā

Klase

Vid.balle

Vieta

Punkti

Kavējumi Vid.uz sk.

Vieta

Punkti

Punkti kopā

Vieta

9a

6.38

4

60

105

3

70

130

3

9b

5.93

5

50

84

2

80

130

4

10a

6,88

2

80

73

1

100

180

1

11a

6.57

3

70

130

5

50

120

5

12a

7.31

1

100

117

4

60

160

2

Skolas direktore Alīna Gendele


Kopā mēs varam.

30.maijā  Kaunatas vidusskolas skolēni piedalījās Kompetenču dienā “ Elpo dziļāk!” Šis pasākums , Highslide JSsekojot vadlīnijām kompetenču izglītībā, bija novitāte un izaicinājums gan skolēniem , gan Highslide JSpedagogiem.

Katra klase kopā ar audzinātāju devās šķēršļotā pārgājienā uz sporta kompleksu Rāznas ezera krastā “Dinamietis”, ceļā sastopot 5 un bāzē 6 kontrolpunktus, kuros veica noteiktus uzdevumus.

Kontrolpunktos tika piedāvāti uzdevumi, kuru veikšanai bija nepieciešamas atbilstošas kompetences sportā, mūzikā un deju prasmē, dabaszinībās, vizuālajā mākslā, matemātikā. Pie  Kaunatas  krustojuma skolēnus gaidīja pārbaudījums, kura veikšanai bija jāzina ceļu satiksmes drošība,kā arī iespēja pārbaudīt savu acumēru. Tuvojoties Rāznas ezeram, protams, tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par Rāznas ezeru.

Interesantas un radošas sporta aktivitātes dalībniekus sagaidīja sporta kompleksā “ Dinamietis”. Skolēni savu veiklību un fizisko sagatavotību rādīja, šķērsojot virvi , uzceļot un novācot telti, iekurinot ugunskuru, sienot mezglus, lecot tālumā. Pēdējie uzdevumi tika paredzēti skolēnu radošai izpausmei, saliekot puzli “Latvijas karte” un vizuāli attēlojot klases vasarīgo noskaņojumu.

Pēc uzdevumu veikšanas skolēnus gaidīja brīvais laiks un garšīgas pusdienas. Skolēnu un pedagogu  noskaņojums liecināja , ka Kompetenču diena pavadīta interesanti , aktīvi un radoši. Līdz ar to tika izteikta vēlēšanās šādu pasākumu rīkot arī nākošajā mācību gadā.

Skolotājas:

Marija Mukāne, Ilona Peļņa


PREVENCIJAS UN SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS NODAĻA

Maskavas iela 5, Rīga, LV – 1050; tālr.: 67075871; fakss: 67223542; e-pasts: prese@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

30.05.2018.

VUGD atgādina: ar bērniem ir jāpārrunā drošas vasaras pavadīšanas pamatprincipi!

Vasaras brīvlaiks, saulains laiks un atpūta svaigā gaisā ir tas, ko ar nepacietību gaida teju ikviens skolēns, tomēr, ja netiks ievērota drošība, arī šīs patīkamās lietas var aptumšot dažādi nelaimes gadījumi. Lai izvairītos no iespējamām nelaimēm Highslide JSun negadījumiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ievērot vairākus drošības padomus tieši saistībā ar drošību vasarā.

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem. Ik gadu vasara ir tas laiks, kad notiek visvairāk traģisku nelaimes gadījumu – tieši vasaras mēnešos vairāki desmiti bērnu un pieaugušo nokļūst dažādos negadījumos, cieš un arī iet bojā. Pagājušajā gadā ugunsgrēkos gāja bojā 79 cilvēki, no kuriem divi bija bērni, cieta 381 cilvēks, no kuriem 52 bija bērni, bet izglābts tika 382 cilvēki, kuru skaitā 43 bija bērni. Savukārt atpūta pie ūdens vasaras mēnešos traģiski beidzās 52 cilvēkiem, to skaitā arī diviem bērniem, kuri noslīka. Bet pastaiga mežā nelāgi beidzās 117 cilvēkiem, no kuriem seši bija bērni, kuri apmaldījās un pašu spēkiem nevarēja izkļūt ārā no meža.

VUGD atgādina, ka vecākiem ir savlaicīgi ar bērniem jāpārrunā tēmas, kas saistītas ar drošību vasarā un pareizu rīcību ārkārtas situācijās, lai šovasar atpūta brīvā dabā nepārvērstos traģēdijā, neciestu un neietu bojā bērni. Bērnu vecākiem un citiem pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni mācās no tā, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie – ja viņi būs neapdomīgi un pārkāps drošības noteikumus, tad tā rīkosies arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi. Kā arī, bērniem ir jāizskaidro, ka dažādi aizliegumi un drošības prasības pastāv nevis tāpēc, ka pieaugušie tā grib, bet gan tāpēc, lai nenotiktu nelaimes!

Lai šo vasaru aizvadītu bez traģiskiem nelaimes gadījumiem, VUGD aicina vecākiem ar bērniem pārrunāt piecus ar drošību vasarā saistītus jautājumus!

1.     Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?

Aizvien pieturoties siltākam laikam, liela daļa iedzīvotāju atvēsinājumu rod tieši peldoties. Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties atļauts”), vai, ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Ūdenī bērniem drīkst ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.), plunčāties un peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, visiem obligāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpnēm uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.

2.     Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

Vasaras laikā noteikti gadīsies arī kāda lietaina diena vai diena, kad bērnam laiks jāpavada iekštelpās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot bērnus vienatnē iekštelpās, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība vai palaidnība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos darbus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties patstāvīgi virtuvē.

3.     Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties par pastaigu un rotaļu vietu pamestas jaunceltnes un ēkas. Tas ir aizliegts un var būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat apdraudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa pamestām ēkām.

4.     Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un cik ilgi būt prom?

Sākoties vasaras brīvlaikam, daudzi bērni mājās paliks vieni, taču vecākiem būtu jāpieradina bērnus regulāri informēt vecākus, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā un cik ilgu laiku būs prom.

Ikvienam vecākam jebkurā laikā būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un, ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes gadījums vai nepieciešama vecāku palīdzība, bet bērns satraukumā var nespēt uzreiz nosaukt precīzu savu atrašanās vietu.

5.     Kā rīkoties, ja notikusi nelaime un, kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi kāda nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi jārīkojas un kur ir jāzvana, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons, ka, tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda par nelaimes izraisīšanu.

 

VUGD visiem novēl saulainu un drošu vasaru! 

Plašākai informācijai:

Inta Palkavniece

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075871, 27098250

inta.palkavniece@vugd.gov.lv


Balto un violeto ceriņu parāde Kaunatas vidusskolā

Highslide JSPieclapītis, sešlapītis…bet Kaunatas vidusskolā 18.maijā bijaHighslide JS desmitlapītis: desmit 12.klases skolēni, kuriem skanēja pēdējais zvans dzimtajā skolā. Lai arī svētku ceremonija ir ierasta, tomēr katru gadu Pēdējais zvans iešūpo visu sirdis, jo kādam skolu beidz māsa vai brālis, kādam labs draugs vai draudzene, bet vecākiem skolu beidz viņu atvasīte.

Pasākumu ievadīja 9.a un 9.b klse, kuriem Pēdējā zvana pasākums ieskandina eksāmenu laiku – pirmo viņu dzīvē, Šogad 9.a klasi beidz 14 skolēni (audzin.Ināra Paramonova) un 9.b klasi 10 skolēni (audzin.Marina Ameļčenkova). Kad visi bija nostājušies, ar 1.klases ieskandinātu zvaniņu Balto un violeto ceriņu parādi atklāja 12.klase ar audzinātāju Edgaru Teivānu. Pirmklasnieki, kas 1.septembrī nedroši lūkojās uz skolas saimi platām acīm, tagad pie 12 – to rokām pieturējās jau droši un mazliet rūdīti skolas gaiteņos – kā nu ne: viņiem uzticēta tik atbildīga loma!

Pēc skolas direktores Alīnas Gendeles uzrunas, kurā 12-ie un 9-ie saņēma iedrošinājumu eksāmeniem un turpmākajām gaitām, un pašvaldības priekšsēdētāja Sergeja Bašmakova apsveikuma vārds tika dots 8. un 11.klasei, kas arī sveica topošos absolventus.  Lai arī pērkons un lietus mazliet iejaucās skolotājas Eļas Astičas scenārijā, fotosesija jau notika saules pielietajos ceriņos.


Kaunatas “Baltie putni” FLL pirmajā izstādē Latvijā

Highslide JSKad legorobotikas pulciņa skolotāja Evita Kairiša februāraHighslide JS sākumā saņēma informāciju par iespēju pieteikt “Baltos putnus”biedrības FIRST LEGO LEAGUE pirmajā organizētajā izstādē Latvijā 6-9 gadus vecumposmā, viņa nedomāja, ka skolēni tik atbildīgi un enerģiski ķersies klāt šai iespējai. Viņu uzdevums bija atveidot ūdens lāsītes ceļu. Tā nu tika izveidota komanda, kas mācījās ne tikai piedāvāt savas idejas, bet arī pieņemt citu domas. Nācās reizēm arī samierināties, ka kāda ideja netika pieņemta.

Lai būtu skaidrāk saprotams, kas notiek ar ūdeni, skolēni apmeklēja arī Kaunatas ūdenstorni, kur pagasta santehniķis Vladislavs Itkačs izrādīja gan ūdens pārvietošanās shēmu, gan arī paskaidroja, kā notiek ūdens attīrīšanas process. Tā nu, apbruņojušies ar praktiskajām zināšanām, puiši turpināja darbu pie lego modeļa.

Kad citi skolēni vēl 19.maija rītā saldi dusēja, pieci putnēni no pulciņa “Baltie putni” – Rinalds Paramonova, Jegors Karpovs (1.a klase), Highslide JSTomass Degterevs, Jānis Obuhs un Lauris Rudzišs (2.a kl.)- skolotājas Evitas pavadībā devas ceļā uz Piņķiem uz Latvijas Starptautisko skolu, kur notika First Lego League Latvia izstāde. Uz to bija ieradušās 13 komandas no 10 Latvijas skolām. Komandai bija jānoformē prezentācijas stends par savu lego modeļa tapšanas procesu un gūtajām atziņām. Vērtēšanās komisija divu stundu garumā iepazinās ar darbiem, uzdeva jautājumus, lava dalībniekiem tos prezentēt un paskaidrot. Iepazīties ar citu skolu darbiem varēja arī paši dalībnieki. Tā kā 3 komandas bija no Starptautiskās skolas, tad varēja pielietot arī angļu valodas zināšanas. Atmosfēra izstādē bija draudzīga un zinātkāres pilna, jo te sastapās līdzīgi domājošie, gatavi padalīties pieredzē, pajautāt, parādīt.

“Baltie putni” dalībniekus gatavojot izstādei, skolotāja Evita ļāva viņiem brīvi improvizēt un pašiem nonākt pie secinājumiem, pašiem izdarīt secinājumus. Paši bērni atzina, ka šis darbs viņiem deva iespēju mācīties strādāt komandā, ………

Izstādes noslēgumā viesiem bija iespēja iepazīties ar Starptautisko skolu, kur mācās skolēni, kuru vecāki no ārzemēm strādā Latvijā diplomātiskā misijā. Bija iespēja salīdzināt gan telpas, gan arī viņu aktivitātes ar savām. Pēc tam visus priecēja Starptautiskās skolas skolēnu duets ar ģitāru.

Lai skaistā diena būtu vēl brīnišķīgāka, Kaunatas vidusskolas pulciņa “Baltie putni” dalībnieki devas uz LU Botāniskā dārza rododendru parku un izbaudīja ziedu īslaicīgo skaistumu, iepazīstot arī ieguldīto darbu, lai varētu novērtēt rezultātu.

Paldies par atbalstu skolas direktorei Alīnai Gendelei, Kaunatas pašvaldības vadītājam Sergejam Bašmakovam, Rēzeknes novada pašvaldībai un Greiškānu autobusa šoferim AivaramJ


„Tāda meitene: gudra, sportiste, aktīviste un… pie tam vēl skaistule”

Intervija ar Kaunatas vidusskolas topošajām absolventēm

Highslide JSLiāna Zeltiņa, foto Eduards MedvedevsKaunatas vidusskolā katru gadu 12.klase gatavojas lielajamHighslide JSDaina Kudravska tramplīnam dzīvē – eksāmeniem, lai kā jaunie stārķēni aizlaistos no dzimtās ligzdas. Paveroties uz viņiem, mazliet pat neticas, ka pagājuši jau 12 gadi… Mazo un zinātkāro bērneļu vietā nu jau slaiki kā bērzi jaunieši nepacietībā mirdzošām acīm veras pasaules tālēs. Cits ir paņēmis no skolas zināšanu krātuves vairāk, cits mazāk, viens ir jau atradis savus talantus, vēl kādam tas viss priekšā. Šoreiz uzzināsim, kāds ir bijis Dainas Kudravskas un Liānas Zeltiņas skolas laiks. Abas meitenes šajā klasē mācās no pirmās klases un šobrīd ir pazīstamas gan kā teicamnieces ar neskaitāmiem godarakstiem par vietām dažādās mācību olimpiādēs, gan kā aktīvas Kaunatas vidusskolas pārstāves: viena kā skolas Domes priekšsēdētāja - Daina, otra kā aktīva un panākumiem bagāta tenisiste - Liāna.

Daina, kā Tu sadali laiku starp savām aktivitātēm, jo dejo tautu dejas, esi skolēnu  Domes priekšsēdētāja, gatavojies dažādām mācību olimpiādēm…

- Vienmēr ir iespēja sadalīt savu laiku, ja cilvēks to ļoti vēlas, bet, ja nevēlas, vienmēr atradīsies kāds iemesls. Katrai no manām aktivitātēm ir noteikts laiks: tautu dejas vakarā, volejbola treniņi pēc stundām, folklora no rīta un skolēnu Domes pienākumi brīvajā laikā starp stundām, bet, ja tam pietrūkst laika skolā, tad mājās ir pietiekoši daudz laika, lai visu paspētu izdarīt. Sadalīt laiku nav grūti, galvenais ir gribēt visu paspēt.

- Liāna, kā Tu iemanies sadalīt laiku, lai pietiktu visam: gan mācībām, gan tenisam?

-Patiesībā bieži ir tā, ka ne visu ieplānoto izdodas padarīt, kad ir iecerēts, tāpēc es īpaši neplānoju savu laiku. Ja ir daudz darāmā, vienkārši cenšos mazāk laika pavadīt pie datora vai telefona, un viss izdodas.

-Daina un Liāna, kā Jūs raksturotu skolas vides ietekmi uz Jūsu personības attīstību?

Daina: Tieši skolas telpās ir veidojusies mana atbildības sajūta, kas, manuprāt, ir viena no manām galvenajām rakstura īpašībām. Pateicoties skolai, es esmu kļuvusi par tādu, kāda esmu tagad.

Liāna: Skola man ir devusi daudz: esmu iemācījusies izteikt un pamatot savu viedokli, radoši domāt, un esmu kļuvusi pārliecinātāka par sevi.

Daina, kuras rakstura īpašības Tu minētu kā savas raksturīgākās?

Kā dažas no savām galvenajām rakstura īpašībām es varu minēt nosvērtību, kas ļauj loģiski domāt nestandarta situācijās, entuziasms, kas motivē mani un, protams, draudzīgums un atsaucība un, kas ir nepieciešams katram.

Liāna, kas, Tavuprāt, sekmēja Tavus panākumus gan mācībās, gan sportā?

Man liekas, ka tas nav nemaz tik sarežģīti, kā daudziem šķiet. Galvenais – jāmīl tas, ko dari, nevajag padoties pēc pirmās neveiksmes un, darot kaut ko, vienmēr jāizvirza mērķis.

Jauniešiem šobrīd ir daudzveidīgas iespējas pavadīt brīvo laiku, kā to darāt Jūs?

Daina: Brīvajā laikā man ir daudz dažādu aktivitāšu, kas ļauj man gan pilnveidot savu personību, gan atpūsties. Kā vienu no tām varu minēt muzicēšanu. Es spēlēju mūzikas grupā, kur dziedu, spēlēju bungas un vienkārši daru to, kas man patīk.

Liāna: Brīvajā laikā es mīlu pastaigāties ārā vai kā citādi aktīvi pavadīt laiku un, protams, kā jau lielākā daļa mūsdienu jaunatnes, pasēdēt sociālajos tīklos vai paskatīties kādu filmu.

Liāna, kā vispār aizsākās Tavas gaitas tenisā? Kas to veicināja?

Tā sākumā bija tēta aizraušanās, tad arī es sāku spēlēt, un man sanāca. Tas bija 7.klasē. Aizbraucu uz sacensībām un ieguvu 4.vietu novadā. Un tad jau viss ritēja savu gaitu – kļuvu pārliecinātāka, arī sportiskā forma uzlabojās, nu, un, protams, bija panākumi.

Kāds ir Tavs augstākais sasniegums šajā sporta veidā?

Šopavasar ieguvu pirmo vietu Cēsīs 4.jaunatnes olimpiādē tenisā.

Jūs abas esat daudz sasniegušas, vai jūtat apkārtējo atbalstu tam, ko darāt?

Daina: Ģimene vienmēr ir bijusi mans lielākais atbalstītājs. Tā motivē mani uzsākt ko jaunu, novērtē to, ko es daru un, pats galvenais, neveiksmes gadījumā nenosoda mani, bet palīdz nezaudēt cerību un mēģināt vēlreiz.

Liāna: Ģimene vienmēr ir manā pusē un atbalsta mani, manas ieceres un plānus, palīdz gan finansiāli, gan morāli.

Šogad Jūs pabeigsiet Kaunatas vidusskolu, kādi ir Jūsu nākotnes nodomi?

Daina: Ir grūti spriest par šo tēmu, jo konkrēti vēl nezinu, kas ir tas, ko es vēlētos darīt nākotnē. Viss var mainīties acumirklī. Varbūt apgūšu valodas, varbūt saistīšu savu profesiju ar matemātiku, bet varbūt izvēlēšos pavisam ko neparastu, ko pat šobrīd nevaru iedomāties.

Liāna: Šobrīd man galvenais ir iestāties augstskolā un iegūt labu izglītību.

Intervijas noslēgumā gribētu palūgt kādu novēlējumu skolai!

Daina: Skolai es gribētu novēlēt, lai gaiteņi vienmēr būtu pilni ar bērnu čalām, mājīgu skolas vidi, kas ļaus katram bērnam justies droši un pārliecināti un galvenais, vēlos novēlēt nepārtrauktu attīstību, kas ļaus panākt augstākās panākumu virsotnes.

Liāna: „Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to!”(V.Igo). Sapņojiet, ticiet saviem sapņiem un sasniedziet tos!

-Paldies, meitenes, par interviju! Lai Jums izdodas iecerētais – vissirsnīgākie novēlējumi Jums no skolas saimes. 

Šorīt saņēmām informāciju, ka Liāna Zeltiņa ir saņēmusi Vītola stipendiju.Back to content Back to main menu