Kaunatas pagasts


Go to content

Kaunatas vidusskolas administrācija

Ināra Paramonova
Kaunatas vidusskolas direktore
Anita Klismete
Direktora vietniece izglītības jomā
Biruta Potašova
Direktora vietniece izglītības jomā
(informatikā)

Back to content | Back to main menu