Kaunatas pagasts


Go to content

  Projekti

Kaunatas pagasta pārvalde realizēja divus Zivju fonda projektus.

Highslide JS2018.gada 4.aprīlī tika noslēgts līgums starp Kaunatas pagasta pārvaldi un SIA “ Rūjas zivju audzētavu” par līdaku mazuļu piegādi  projektam “ Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana” un projektam “Zivju resursu  pavairošana Idzepoles un Pārtavas ezeros”19.06.2018. SIA “ Rūjas zivju audzētava” piegādāja 12000 vienvasaras līdaku mazuļus Viraudas ezeram un 12045 līdakas mazuļus Pārtavas un Idzepoles ezeriem. Ielaišanā piedalījās  struktūrvienības Mākoņkalna  pagasta pārvalde pārstāvji, Kaunatas pagasta pārvaldes ,  VVD Rēzeknes RVP kontroles daļas inspektors, PVD Ziemeļlatgales valsts pārvaldes veterinārā inspektore, zivjaudzētavas pārstāvis. Projekts tika finansēts - Zivju fonds - 85% apmērā. Kaunatas pagasta pārvalde 5% un Rāznas nacionālā parka biedrība piedalījās  projektā ar 10% līdzfinansējumu. Papildinot zivju resursus ar līdaku mazuļiem, tiks veicināta Viraudas, Pārtavas, Idzepoles  ezeru zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi ir vietējiem ezera apkārtnes iedzīvotājiem, kuriem zivju resursi-zvejas veikšana pašiem un ezera apmeklētāju piesaiste , kas izmanto vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju sniegtos pakalpojumus, ir nozīmīgs iztikas avots.

Projektu koordinatore M.Rukmane


  Kaunatas pagasta pārvalde ir realizējusi  vēl vienu projektu "Publiskā interneta pieejas punkta izveidošana." Projekta kopējās izmaksas 3847,80 eiro, no kuriem 2862 eiro  ir publiskais finansējums.Tika iegādāts mēbeļu komplekts- datorgaldi un datorkrēsli. Mēbeles izgatavoja SIA "Ļatgales galdnieks."  Interneta pieejas punkts atrodas Kaunatas
vidusskolā. Tajā var nodarboties visi Kaunatas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Pateicoties LAD atbalstam, Kaunata ir ieguvusi vēl vienu informācijas centru.
Projektu koordinatore: M.Rukmane  05.01.2015.
 

Projekts ''Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Dubuļu ciemā"

Kaunatas pagasta pārvalde  pabeidza   projektu 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/072/023 ''Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Dubuļu  ciemā", kuru finansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds. Projekta  Dubuļos tika paveikti darbi pie attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas un ūdensvada  montāžas. Galvenais projekta mērķis  bija nodrošināt visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu, panākt veselības riska samazināšanos.   Nodrošināt visus pašreizējos patērētājus ar kvalitatīvu  ūdeni un stabilu ūdenspadevi Dubuļu ciemā. Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus un uzstādot hidroforu  ūdenstorņa vietā, kurš bija kritiskā stāvoklī, tika samazināti ūdens zudumi par 15%. Izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tika uzlabota notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte. Infiltrācija samazinājās par 6,33%. Pateicoties Eiropas Savienības ieguldījumam, tika realizēts šis projekts. Projektu realizēja SIA „ ASKO AS”,SIA „ LATGALIJA”, SIA „ AKORDA”  „SIA  ITBB „ Kaunatas pagasta pārvalde.  Dubuļu iedzīvotāji saņems tīru, attīrītu ūdeni.
09.09.2013.
 Projektu koordinatore: M.Rukmane
 
      2011. gadā decembrī Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs  noslēdza līgumu " Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Dubuļu ciemā" 2012. gadā veiktie iepirkumi un būvdarbi tika pabeigti . Dubuļos tika ierīkots jauns un rekonstruēts vecais ūdensvads. Tika sakārtota kanalizācija. Iepirkuma rezultātā palika nauda . Tagad tiek veikta cenu aptauja
būvuzraudzībai, projekta izstrādei un autoruzraudzībai. Kad būs zināmas izmaksas šiem darbiem tiks izsludināts iepirkums būvdarbiem, lai varētu turpināt ierīkot Dubuļos ūdensvadu un kanalizāciju. Projektu atbalsta ERAF , Kaunatas pašvaldība.
Projektu koordinatore: M.Rukmane  

Back to content | Back to main menu