Kaunatas pagasts


Go to content

  Kaunatas 1.bibliotēka
 
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Bibliotēkas vadītāja: Regīna Kablanova

Adrese: Rāznas 32, Kaunata, Rēzeknes novads

Telefons: 29471838 e-pasts: regina.kablanova@kaunata.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: 08:00 – 17:00

Otrdiena: 08:00 – 17:00

Trešdiena: 08:00 – 17:00

Ceturtdiena: 08:00 – 17:00

Piektdiena: 08:00 – 17:00

Pārtraukums : 12:00 – 13:00

Spodrības diena: katra mēneša 15 datumā

Vispārīga informācija:

Bibliotēka dibināta 1953.g. (pēc inventāra grāmatas pirmā ieraksta)

Krājuma lielums:  7096

Preses izdevumi:

Ievas Veselība, Ieva, Ievas Stāsti, Praktiskais Latvietis, Kā būt laimīgai,

Veselība, Patiesā Dzīve, Prīvātā Dzīve, 100 Labi, Dārzs un Drava,

Padomi, Annas  Psiholoģija, Ilustrētā Junioriem, Astes, Ievas Padomu

 Avīze, Rēzeknes vēstis , Katoļu Baznīcas Vēstnesis, Praktiskie rokdarbi,

No vecmāmiņas pūra lādes, 100 Labi Padomi, Семеро с ложкой,

МК – Латвия, Все для женщин, Счастливая и красивая,Латвийские

 Вести, Суббота, Люблю.

Novadpētniecības informācija.

Ir svarīgi, lai pagasta vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm, tiktu saglabāta un turpinātos, tāpēc bibliotēkā tiek vākta un apkopota informācija par Kaunatas pagastu - par ievērojamiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar Kaunatas pagastu (Meikuls Apeļs, Ēvalds Vasiļevskis, Konstantīns Mednis, Jezups Macilevičs, Jāzeps Brolišs, Emīlija Gudriniece, Mihaēls Rots, Andris Vējāns ( dzimis Donats Kalnačs), notikumiem, iestādēm, kultūras un vēstures pieminekļiem u.c. Tās ir publikācijas no žurnāliem, avīzēm, grāmatām par rakstniekiem, dzejniekiem, kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, mācītājiem un daudziem citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši, strādājuši Kaunatā.

Darba rādītāji : ( Uz 01.01.2022 .g .)

Izsniegums :  7656

Lietotāju skaits :  230

Apmeklētāju skaits :  2919

Bibliotēkā  pieejami:

 • Daiļliteratūra

 • Nozaru literatūra

 • Uzziņu literatūra

 • Bērnu literatūra

 • Periodiskie izdevumi

 • Novadpētniecības materiālu un rakstu krājums

 • Elektroniskais katalogs

 • Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi

 • Bērnu stūrīti, kurā ir iespējams jauki pavadīt brīvo laiku arī tad, ja negribas lasīt grāmatas (puzles, rotaļlietas, galda spēles, krāsojamās grāmatiņas).

 • Ekskursijas un pirmās tikšanās ar bibliotēku

 • Iespēja skolēniem/jauniešiem/vecākiem kļūt par „Bērnu žūrijas” ekspertiem

 • Datora, interneta pakalpojumi ir bezmaksas

 • Kopēšana un printera pakalpojumi ir maksas

 • Datu bāzes: Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”, NAIS

 • Latvijas filmu portāls www.filmas.lv 

 • Printera pakalpojumi

 • Kopētāja pakalpojumi

 • Skenera pakalpojumi

 • Literāri, izglītojoši pasākumi: konkursi, radošās darbnīcas, jauno grāmatu dienas…

 • Uzziņas. Konsultācijas

 

 

Dzīvā vēsture.

Šogad aprit 72 gadi kopš 1949. gada 25. martā īstenotās padomju režīma deportācijas. Kaunatas pagasta 1.bibliotēkā, ievērojot visus ierobežojumus, viesojās mūsu pagasta vietējā iedzīvotāja-represētā persona Marija Jeršova.

Pieminot traģiskos notikumus, tika nolikti ziedi pie represēto kaunatiešu piemiņas akmens. Marija dalījās savas bērnības atmiņās par piedzīvoto izsūtījumā un uzdāvināja bibliotēkai grāmatu “Politiskās Represijas un likteņi”.

Highslide JS

Highslide JS


Highslide JS

Attālināta bibliotēkas lietotāju reģistrācija 3td-e GRĀMATU bibliotēkas piekļuvei /iespēja lasīt e-grāmatas bez maksas viedtālrunī vai datorā/

Esat mīļi gaidīti Kaunatas pagasta 1 bibliotēkā.


Back to content/a> | a href="#imGoToMenu" title="Read this site again"> Back to main menu