Kaunatas pagasts


Go to content

  Kaunatas 1.bibliotēka
 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Bibliotēkas vadītāja: Regīna Kablanova

Adrese: Rāznas 32, Kaunata, Rēzeknes novads

Telefons: 29471838 e-pasts: regina.kablanova@kaunata.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: 08:00 – 17:00

Otrdiena: 08:00 – 17:00

Trešdiena: 08:00 – 17:00

Ceturtdiena: 08:00 – 17:00

Piektdiena: 08:00 – 17:00

Pārtraukums : 12:00 – 13:00

Spodrības diena: katra mēneša 15 datumā

Vispārīga informācija:

Bibliotēka dibināta 1953.g. (pēc inventāra grāmatas pirmā ieraksta)

Krājuma lielums:   7146

Preses izdevumi:

A12, Avene, E&P, Ieva, Ievas dārzs, Ievas stāsti, Ievas veselība, Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Vēsture, žurnāls IR, Kino raksti, Latvju teksti, Mūzikas saule, Patiesā dzīve, Privātā dzīve, Putni dabā, Rēzeknes vēstis, Rīgas laiks, 100 labi padomi, Sīrups, Studija, Все для женщин, Вести, Лечебные письма, МК Латвия, Суббота

Novadpētniecības informācija.

Ir svarīgi, lai pagasta vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm, tiktu saglabāta un turpinātos, tāpēc bibliotēkā tiek vākta un apkopota informācija par Kaunatas pagastu - par ievērojamiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar Kaunatas pagastu (Meikuls Apeļs, Ēvalds Vasiļevskis, Konstantīns Mednis, Jezups Macilevičs, Jāzeps Brolišs, Emīlija Gudriniece, Mihaēls Rots, Andris Vējāns ( dzimis Donats Kalnačs), notikumiem, iestādēm, kultūras un vēstures pieminekļiem u.c. Tās ir publikācijas no žurnāliem, avīzēm, grāmatām par rakstniekiem, dzejniekiem, kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, mācītājiem un daudziem citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši, strādājuši Kaunatā.

Darba rādītāji: ( uz 01.01.2016.g.)

Izsniegums:  12849

Lietotāju skaits:  192

Apmeklējumu skaits:  6891

Bibliotēkā  pieejami:

 • Daiļliteratūra

 • Nozaru literatūra

 • Uzziņu literatūra

 • Bērnu literatūra

 • Periodiskie izdevumi

 • Novadpētniecības materiālu un rakstu krājums

 • Tematiskās mapes

 • Elektroniskais katalogs

 • Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi

 • Bērnu stūrīti, kurā ir iespējams jauki pavadīt brīvo laiku arī tad, ja negribas lasīt grāmatas (puzles, rotaļlietas, galda spēles, krāsojamās grāmatiņas).

 • Ekskursijas un pirmās tikšanās ar bibliotēku

 • Iespēja skolēniem/jauniešiem/vecākiem kļūt par „Bērnu žūrijas” ekspertiem

 • Datora pakalpojumi

 • Interneta pakalpojumi

 • Datu bāzes: Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”, NAIS

 • Latvijas filmu portāls www.filmas.lv 

 • Printera pakalpojumi

 • Kopētāja pakalpojumi

 • Skenera pakalpojumi

 • Literāri, izglītojoši pasākumi: konkursi, radošās darbnīcas, jauno grāmatu dienas…

 • Uzziņas. Konsultācijas

Datora, interneta, printera, kopētāja un skenera pakalpojumi ir bezmaksas.

 

Kaunatas pagasta 1. bibliotēkā 21. augustā bērnu stūrītī notika zīmēšanas konkurss ‘’Raibā vasara ’’. Līdz 10. septembrim var apskatīt bērnu zīmējumu izstādi. Bērni zīmēja, spēlēja galda spēles, lasīja grāmatas. Nobeigumā bija arī mazs tējas galdiņš.

Paldies par piedalīšanos!

 No 2019. gada 1. augusta  līdz 31. decembrim Kaunatas pagasta 1. bibliotēka piedalās makulatūras vākšanas akcijā.

Būsim atsaucīgi!

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Kaunatas pagasta 1.bibliotēka maija beigās godināja labākos bibliotēkas lasītājus

un apmeklētājus par 2018.gadu.

Mazas balvas saņēma: Linda Loce,Stanislava Loce,Rinalds Paramonovs, Ināra Paramonova, Samanta Čangule-Čivkule, Diāna Kaļiņina, Ilga Strode, Justīne Čonka, Raimonds Ščukins, Emanuels Kablanovs, Edīte Gumeliča, Viktorija Prokofjeva, Santija Prokofjeva, Marta-Olesja Kolodinskīte, Anastasija Baranovska, Tatjana Meļņikova, Marija Grišunova, Vija Ameļčenkova, Valentīna Solovjova, Ņina Kablanova.

‘’Bērnu žūrija-2019” –startē.

Sākot no 14.jūnija var iepazīties  ar  bērnu žūrijas grāmatu kolekciju.

Esat mīļi gaidīti Kaunatas pagasta 1 bibliotēkā.


Back to content/a> | Back to main menu