Kaunatas pagasts


Go to content

  Kaunatas pagasta bibliotēka
 
Highslide JS
Highslide JS

Highslide JS
Highslide JS

Bibliotēkas vadītāja: Regīna Kablanova

Adrese: Rāznas 32, Kaunata, Rēzeknes novads

Telefons: 29471838 e-pasts: regina.kablanova@kaunata.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: 08:00 – 17:00

Otrdiena: 08:00 – 17:00

Trešdiena: 08:00 – 17:00

Ceturtdiena: 08:00 – 17:00

Piektdiena: 08:00 – 17:00

Pārtraukums : 12:00 – 13:00

Spodrības diena: katra mēneša 15 datumā

Vispārīga informācija:

Bibliotēka dibināta 1953.g. (pēc inventāra grāmatas pirmā ieraksta)

Krājuma lielums:  6829

Preses izdevumi:

Annas Psihiloģija, Ieva, Ievas veselība, Prīvātā dzīve, Patiesā dzīve, Mans dārzs, Saimnieks LV, Praktiskais Latvietis, Ilustrētā Junioriem, 100 Labi Padomi, Praktiskie Rokdarbi, Katoļu Baznīcas Vēstnesis, Ko ārsti tev nestāsta, Ievas Padomu Avīze, Rēzeknes Vēstis, Семеро с ложкой, МК- Латвия Латвийские Вести, Аif- Европа

Novadpētniecības informācija.

Ir svarīgi, lai pagasta vēstures apzināšana, mainoties paaudzēm, tiktu saglabāta un turpinātos, tāpēc bibliotēkā tiek vākta un apkopota informācija par Kaunatas pagastu - par ievērojamiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar Kaunatas pagastu (Meikuls Apeļs, Ēvalds Vasiļevskis, Konstantīns Mednis, Jezups Macilevičs, Jāzeps Brolišs, Emīlija Gudriniece, Mihaēls Rots, Andris Vējāns ( dzimis Donats Kalnačs), notikumiem, iestādēm, kultūras un vēstures pieminekļiem u.c. Tās ir publikācijas no žurnāliem, avīzēm, grāmatām par rakstniekiem, dzejniekiem, kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, mācītājiem un daudziem citiem, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši, strādājuši Kaunatā.

Darba rādītāji : ( Uz 01.01.2023 .g .)

Izsniegums :  7552

Lietotāju skaits :  303

Apmeklētāju skaits :  4048

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Bibliotēkā  pieejami:

 • Daiļliteratūra

 • Nozaru literatūra

 • Uzziņu literatūra

 • Bērnu literatūra

 • Periodiskie izdevumi

 • Novadpētniecības materiālu un rakstu krājums

 • Elektroniskais katalogs

 • Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi

 • Bērnu stūrīti, kurā ir iespējams jauki pavadīt brīvo laiku arī tad, ja negribas lasīt grāmatas (puzles, rotaļlietas, galda spēles, krāsojamās grāmatiņas).

 • Ekskursijas un pirmās tikšanās ar bibliotēku

 • Iespēja skolēniem/jauniešiem/vecākiem kļūt par „Bērnu žūrijas” ekspertiem

 • Datora, interneta pakalpojumi ir bezmaksas

 • Kopēšana un printera pakalpojumi ir maksas

 • Datu bāzes: Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”, NAIS

 • Latvijas filmu portāls www.filmas.lv 

 • Printera pakalpojumi

 • Kopētāja pakalpojumi

 • Skenera pakalpojumi

 • Literāri, izglītojoši pasākumi: konkursi, radošās darbnīcas, jauno grāmatu dienas…

Attālināta bibliotēkas lietotāju reģistrācija 3td-e GRĀMATU bibliotēkas piekļuvei /iespēja lasīt e-grāmatas bez maksas viedtālrunī vai datorā/

Esat mīļi gaidīti Kaunatas pagasta bibliotēkā.


Back to content/a> | a href="#imGoToMenu" title="Read this site again"> Back to main menu