Kaunatas pagasts


Go to content

  Aktualitātes

Sociālās uzņēmējdarbības projekts Kaunatas pagastā

Highslide JSSociālā uzņēmējdarbība, kas ir efektīvs instruments sociālo problēmu risināšanai, ir strauji augoša nozare gan Eiropā, gan visā pasaulē. Lai gan Latvijā tas joprojām ir salīdzinoši jauns jēdziens, katru gadu arvien vairāk sociālo uzņēmumu risina dažādas sociālās problēmas un izaicinājumus un piedāvā daudzveidīgu risinājumu klāstu. Sociālais uzņēmums ir kā hibrīds starp tradicionālo uzņēmumu un bezpeļņas uzņēmumu. Sociālā uzņēmuma mērķis ir sasniegt sociālu labumu, šajā procesā gūstot ienākumus, kas novirzāmi sociālā mērķa sasniegšanai un konkrētā uzņēmuma darbības attīstībai.

SIA Fregate ir viens no retajiem Latgales uzņēmumiem, kas ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu. Spriežot pēc jaunākajiem Labklājības ministrijas datiem, uz 30.11.2020. no 128 aktīvajiem sociālajiem uzņēmumiem Latvijā, Latgalē tādi ir tikai 6 uzņēmumi. SIA Fregate saņēma Finanšu institūcijas Altum grantu kā darba integrācijas uzņēmums Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros., kura mērķis bija  nodrošināt SIA Fregate stabilu izaugsmi un divu gadu griezumā integrēt darba tirgū  trīs nelabvēlīgā situācijā esošus bezdarbniekus. Projekta ietvaros tika saņemts granta finansējums 90% apmērā darbinieku  darba algām un ar to saistītajiem nodokļiem 24 mēnešu garumā un uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādei un atjaunošanai.

Eiropā sociālie uzņēmēji darbojas dažādās jomās. Ir valstis, kur sociālā uzņēmējdarbība saistīta tikai ar darba integrāciju (Somija, Polija, Lietuva, Grieķija u. c.), taču ir daļa valstu, kur sociālais uzņēmums var darboties gandrīz ikvienā darbības jomā, kur saskatāmas problēmas, ko var risināt ar sociālā uzņēmuma darbības attīstības principiem (Lielbritānija, Beļģija, Francija u. c.). Izpētot Eiropas valstu praksi, var secināt, ka visbiežāk sociālie uzņēmumi darbojas darba integrācijas jomā – iesaista darba tirgū personas, kas zaudējušas darbu vai kurām ir grūtības, dažādu iemeslu pēc, iesaistīties darba tirgū. Pie sociāli jūtīgām personu grupām pieder nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem un citas personas.

Plašāku informāciju par sociālo uzņēmējdarbību var iegūt Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv, www.altum.lv, kā arī SIA Fregate ar savu pozitīvo pieredzi varam dalīties ar ikvienu interesentu.

Kaunatas pagasta uzņēmuma sociālās uzņēmējdarbības pieredze

Highslide JSKaunatas pagasta SIA Fregate (Viesu nams “Rāznas Stāvkrasti”) ir viens no retajiem Latgales uzņēmumiem, kas ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu, spriežot pēc jaunākajiem Labklājības ministrijas datiem Latgalē tādi ir tikai 4 uzņēmumi. Sociālā uzņēmuma statuss iegūts 2020.gada jūnijā. Pasākuma dalībnieks kopš 2017.gada, pirms vēl tika pieņemts Likums par Sociālo uzņēmumu.  SIA Fregate saņēma Finanšu institūcijas Altum grantu kā darba integrācijas uzņēmums Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros. Projekts realizēts no 2018.gada līdz 2020.gadam.

Mēs, SIA Fregate, esam atvērti un labprāt dalīsimies ar savu pieredzi projekta īstenošanā, gan par savām veiksmēm, gan klupieniem

Highslide JSBiedrība “Rāzna nacionālā parka biedrība" izsludina projektu konkursu KAUNATAS PAGASTU APVIENĪBAS iedzīvotājiem un esošām organizācijām (jauniešu centri, skolas, kultūras nami utml.)

Tiek piešķirts finansējums līdz 600 eiro sekojošiem mērķiem:
1. Infrastruktūras sakārtošana
2. Inventāra iegāde
3. Kaunatas pagastu apvienības tēla popularizēšana un atpazīstamība
4. Moderno tehnoloģiju ieviešana

Pieteikumus projektu konkursam iesniedz līdz 2020. gada 31. jūlijam, sūtot uz e-pastu: biedriba.razna@inbox.lv

Vairāk informācijas skatīt projektu ko kursa nolikumā: https://failiem.lv/biedriba.razna#79qejqv2;/view/Rāzna

Highslide JSKaunatas pagasta 1.bibliotēka atsaucās  uz Drossinternets.lv aicinājumu un līdz 27.janvārim reģistrēja  savu pasākumu .Bibliotēka saņēma PROMO paku ,kuras sastāvā bija karodziņu virtene ,uzlīmes, afiša “Šeit tiek atzīmēta DID2020” un konfektes pasākuma dalībniekiem .

Līdz 28.februārim skolēni tika aicināti piedalīties e-Zināšanu čempionātā - aizpildot testu internetā .

2020.gada 2.martā tiks izsludināti 20 laimīgie , kas saņems pārsteiguma balvas no Drossinternets.lv.

Savukārt pasākuma dalībnieki , kuri bibliotēkā aizpildīja testu un piedalījās pārrunās par drošību internetā saņēma pa konfektei no PROMO pakas.

 

Highslide JS

 

Kaunatas pagasta 1.bibliotēkā bērnu stūrītī  ir iespēja aplūkot 40 skolēnu zīmējumus “2020.gada dzīvnieks” .

Paldies par superaktīvo piedalīšanos.

 

Highslide JSKaunatas pagasta 1.bibliotēka pieteicās Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībām.

Sadarbojoties ar Kaunatas vidusskolas skolotājām Ināru Paramonovu un Ilonu Pelņu , janvāra un februāra mēnešos gan bibliotēkā , gan skolā norisinājās sacensību 1.solis.

No Kaunatas pagasta 1.bibliotēkas visi sacensību dalībnieki saņēma diplomus un nelielas balvas .

26.martā Rēzeknes Centrālajā Bibliotēkā notiks Reģionālais čempionāts , kuru no Kaunatas pagasta 1. bibliotēkas pārstāvēs Kaunatas vidusskolas skolnieces Adriana Kubata no 5a klases un Anna Borisova no 6a klases.

Veiksmi sacensību dalībniecēm Reģionālajā čempionātā!!!


Kaunatas pagasta budžeta prezentācija 

Aktualitātes              Arhīvs


Back to content | Back to main menu