Kaunatas pagasts


Go to content

  Arhīvs
                                            Par projekta „ Brīvais laiks krāsaināks „ realizāciju.
 
     Kaunatas pagasta pārvalde ir realizējusi vēl vienu projektu.  Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā pārvalde, izvērtējot projektu „ Brīvais laiks krāsaināks”, kurš tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „ Lauku  ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes vietējo attīstības īstenošanas teritorijā apstiprināja 12.02.2013. Projekts paredzēja  izremontēt telpas Dubuļu kultūras namā, ielikt logus un nopirkt pamatlīdzekļus. Par projekta naudu tika nopirkti trenažieri, adāmmašīna, šujmašīna, bērniem  nopirktas mēbeles, galda  spēļu komplekts. Tāpat tika iegādāti  divi  datorgaldi, apmeklētāju krēsli. Telpas pēc remonta izskatās gaišas un krāsainas. Jaunieši  īpaši priecājas par boksa maisu un hantelēm.  Dubuļos  sakārtotas kultūras nama telpas, iedzīvotājiem ir patīkami , ka  viņi var nodarboties ar sportu brīvajā laikā, sievietēm ir iespēja  sašūt sev noderīgas mantas, tāpat iemācīties adīt ar adāmmašīnu. .  Kopīgi ar ELFLA Lauku Atbalsta Dienestu un pagasta līdzfinansējumu tika realizēts šis projekts.

 
  Projektu koordinatore: M.Rukmane 
Kaunatas pagasta pārvalde ir realizējusi projektu " Idzepoles ezera zivju resursu pavairošana un atražošana"
  Projekta finansējums- LR Zemkopības ministrijas Zivju fonds un Rēzeknes novada pašvaldība.
25.10.2013. Idzepoles ezerā tika ielaisti 4800 zandarta mazuļi. Zandarta mazuļus piegādāja Igaunijas zivju audzētava " Kalatalu Harjanurme ". Pie zivju ielaišanas piedalījās : Igaunijas pārstāvis, pagasta pārvaldes pārstāvji, valsts veterinārais inspektors, vecākais valsts vides inspektors. Pateicoties šim projektam zandarti pēc trim gadiem varētu jau būt pieauguši , kurus varēs zvejot iedzīvotāji, kuri iegādājušies zvejas atļaujas un zvejo zivis pašpatēriņam. Projekta rezultātā kopumā savu labumu gūs arī Kaunatas pagasta iedzīvotāji, novada un apkārtējo novadu iedzīvotāji , kas nodarbojas ar tūrismu un kuru apmeklētāji(tūristi,atpūtnieki) izmantos piedāvātos tūrisma un atpūtas iespēju pakalpojumus. Lai pastiprinātu zvejas kontroli un apkarotu iespējamo malu zvejniecību Idzipoles ezerā , zivju krājumu
aizsardzībā, paredzēts iesaistīt vietējos iedzīvotājus, kas ieinteresēti zivju saglabāšanā un pavairošanā.
  Projektu koordinatore: M.Rukmane

  Kaunatas pagasta pārvaldes galvenā prioritāte ir infrastruktūras sakārtošana un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Pagājušā gada beigās  pārvaldes vadītājs noslēdza līgumu  ar CFLA par projekta 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/073/024 ''Udenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā", kuru finansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds, veikšanu.
Janvāra beigās  tika izsludināts atklāts konkurss par būvdarbu izpildi . No 9 firmām, kas piedalījās konkursā , tika izraudzīta firma no Krāslavas novada " Personu apvienība "UNL-K" vadošais biedrs SIA LEVEN", kas ieguva lielāko punktu skaitu vērtējumā.Viņi veiks darbus par 300890.18 ls.
Jūnija sākumā darbi sākās pie attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un ūdensvada  montāžas.
Firma strādā labi. Augusta sākumā, saskaņā ar līgumu , visiem darbiem jābūt pabeigtiem. Iedzīvotājus , par iespējamiem ūdens pārtraukumiem, 4 stundas darba laikā un vakaros no pl.10.00. līdz 6.00.,pašvaldība informēs savlaicīgi.
Projektu koordinatore: M.Rukmane
  Kaunatas pagastā tika īstenots projekts „Ūdenssaimniecības  attīstība Rēzeknes novada Dubuļu ciemā”Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/072/023. 06.06.2012. tika noslēgts līgums ar SIA” ASKO AS” par būvdarbu izpildi šajā projektā. Centralizētai ūdensapgādei pēc projekta būs  pieslēgti papildus ūdens patērētāji. Izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks  uzlabota
notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte. Pateicoties Eiropas Savienības  ieguldījumam, tiks realizēts šis projekts. Par ūdens padeves traucējumiem iedzīvotāji tiks informēti. Beidzoties projektam  Dubuļu iedzīvotāji saņems tīru, attīrītu ūdeni.
Projektu koordinatore: M.Rukmane

Back to content | Back to main menu