Barintiesa


Go to content

Ziņas par iestādi

 
 

Rēzeknes novada Kaunatas  bāriņtiesa ir Rēzeknes novada pašvaldības  izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.

Bāriņtiesas juridiskā adrese ir Rāznas  iela 38, Kaunata, Kaunatas  pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622.

Kaunatas  bāriņtiesas darbības teritorija ir Rēzeknes novada Kaunatas, Čornajas, Mākoņkalna, Stoļerovas un Griškānu pagastu teritorijas. Bāriņtiesas priekšsēdētājs ir tieši pakļauts Rēzeknes novada domei. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, locekļi un darbinieki ir pakļauti bāriņtiesas priekšsēdētājam. Bāriņtiesas darbību reglamentē Bāriņtiesu likums, 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi”, citi attiecīgi reglamentējošie normatīvie akti un Kaunatas bāriņtiesas nolikums.


Back to content | Back to main menu