Kaunatas pagasts


Go to content

  Kaunatas tautas nams

 

Adrese:

Rāznas ielā 14, Kaunata, Kaunatas pag. Rēzeknes nov. LV – 4622

TN vadītāja – Gunta Paulāne

Kontakttālruņis – 64667003; E – pasts: gunta.paulane@kaunata.lv

Katru gadu tradicionāli notiek „Tiem, kam pāri 55…”, vasarā sveicam pagasta mazos bērnus „Bērnības svētkos” un jauniešus „Pilngadības svētkos”, rudenī aicinām tos pārus, kas svin kāzu jubilejas.

Pirmā kluba vadītāja bija Irēna Skudra. Savā laikā kluba vadītāju amatus ieņēma: Ļubova Opincāne, Tihons Turčins, Māris Kašs, Hina Trafimova, Irēna Čudare, Ināra Žuravļova. Visilgāko laika posmu kultūras dzīves organizēšanai Kaunatā veltīja kluba vadītājas Ainu Silovai un Janīna Kairiša. Kaunatas TN darbojas vairāki kolektīvi: laiku kapella /dib.gads 1985. vad.  A.Baltiņš/,  folkloras ansamblis /dib.gads 2013. vad. S.Viša/.

Lielākie pēdējo gadu sarīkojumi:

  Kaunatas TN 50.gadu darbības jubilejas pasākums 2012.gada 28.janvārī;

  Rēzeknes novada Podnieku dienu izstāde, 2012.gada 27.aprīlī’

2011.gadā biedrība „Rāzna Plus” realizēja ELFLA projektu "Apskaņošanas, apgaismošanas u video aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas namam kultūras pasākumu pilnveidošanai, sarīkojumu veidu paplašināšanai un dažādošanai".  Tautas nams iegādājās jaunu atskaņošanas aparatūru, video projektoru un apgaismošanas vienības.

Biedrības „Rāzna Plus” ELFLA projekta „Prieks ir uzdejot!” ietvaros 2013.gada vasarā pirmo reizi iegādāti pilni, atbilstošu Ziemeļlatgales novadam, 18 vīriešu un 18 sieviešu autentiski tautas tērpu un deju apavu komplekti.

Kaunatas laiku kapela

1985.gadā nodibinājās kā Kaunatas kluba vokāli instrumentālais ansamblis.

Kā ansambļa dalībnieki savulaik darbojās V.Likovs, brāļi Zaicevi, A.Senkāns, R, Mičule, A.Baltiņš, A.Savickis, B.Savisckis, A.Katkovskis, dziedāja G.Savicka.

90-jos gados ansamblis pārveidojās un ļoti aktīvi uzstājās kā TN lauku kapela. Klāt nāca Konstantīns Mednis, Staņislavs Komuls. Kapelas vadīšanu uzņemas A.Baltiņš.

Kolektīvs ir Latgales televīzijas festivāla dalībnieks, vairākas reizes ir piedalījies Muzikantu saietos Latgales reģionā.

Amatieru teātris '' Runotoji''

Amatieru teātris ''Runotoji''  dibināts 2005.gadā,  vadītāja Nellija Vasiļjeva.

Jauniešu deju kolektīvs ''Rasa''

 Jauniešu deju kolektīvs ''Rasa'' dibināts 2002.gadā, vadītāja Alla Silova.

Deju kolektīvs „Kaunata”

Deju kolektīvs „Kaunata” tika dibināts 1986.gada maijā.

Kaunatas vidējās paaudzes kolektīva pastāvēšanas vēsture ir viena no senākajām Rēzeknes rajonā un novadā. Kā pirmās, kolektīvu vadītāja ---------- un Zuzanna Štekele, darbojas Ruta Mika. Ilgus gadus par deju kolektīva vadītāju nostrādāja Genovefa Batarevska. Viņas vadībā Kaunatas jauniešu deju kolektīvs un vidējās paaudzes dejotāji piedalījās 1990.g., 1993.g., 1998.g., 2003.g., 2008.gada Latvijas Vispārējo Dziesmu un Deju svētkos un 2001.gada Vispārējos Dziesmu svētkos „Rīgai – 800”.

No 2011.gada vidējās paaudzes deju kolektīva vadīšanu uzņēmās Alla Silova. 2013.gadā kolektīvs tika par XXV Latvijas Vispārējo Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku.

 Savā pastāvēšanas laikā kolektīvs ir republikas, Latgales novada deju un citu kultūras pasākumu dalībnieks, kā arī Lietuvas Republikas deju kolektīva „Rasas” ilggadējais sadraudzības partneris. Par Kaunatas deju kolektīva dalībniekiem dažādos darbības gados pabijuši vairāk nekā 60 ciemata, blakus pagastu un pat novadu un Rēzeknes pilsētas cilvēki. Dejotāju vidū ir ģimenes pāri, vecāki ar bērniem.

Ik gadu TN rīko ap 80 tradicionālo, izklaides, valsts, izglītojošo, vieskolektīvu un citu pasākumu kurus apmeklē ne mazāk kā 1500 dažāda vecuma skatītāju. Reizi mēnesī jaunieši pulcējās diskotēkas vakaros.

 


Back to content | Back to main menu