Kaunatas pagasts


Go to content

Izglitiba

„Mēs nevaram vienmēr izveidot mūsu jaunatnes nākotni, bet mēs varam veidot mūsu jaunatni nākotnei”.

Franklins D.Rūzvelts


Kaunatas jauniešu centrs “ KONTAKTLIGZDA ” tika atklāts 2012. gada 31. janvārī pateicoties  Kaunatas pagasta pārvaldes un Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības “ SIDRABRASA ” īstenotajam projektam.

2016.gadā jauniešu centram tika nomainīts nosaukums “BURAS”.

2012.gads – 2015.gads jauniešu centra vadītājs  Vitālijs Beļakovs.

2015.g. – 2018.gads jauniešu centra vadītāja Ligita Jokste – Bogdanova.

2019.gads. – jauniešu centra vadītāja Tamāra Kablanova.

Kaunatas jauniešu centra pamatuzdevumi:

  • Veicināt saturīgu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu;

  • Sadarboties ar jaunatnes organizācijām, iniciatīvu grupām, citiem bērnu un jauniešu centrim;

  • Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos dažādās sabiedriskās aktivitātes dzīves aktivitātēs;

  • Sniegt jauniešiem konsultācijas par viņiem interesējošiem jautājumiem(neformālā izglītība, līdzdalības iespējas, brīvprātīgais darbs, veselīgs dzīvesveids u.c.)

  • Veicināt bērnu un jauniešu personības attīstību;

  • Iesaistīt jauniešus dažādu projektu tapšanā un realizēšanā, kā arī veicināt viņu dalību projektos.

Jauniešu centru apmeklēji vidēji  25 – 30 apmeklētāji dienā. Vecums no 5 gadiem līdz 25 gadiem. Apmeklētāji ir Kaunatas pagasta bērni, Kaunatas vidusskolas skolēni, studenti, kā arī jaunieši, kas dzīvo Kaunatas pagastā.

Jauniešu centrs piedāvā dažādas galda spēles, interneta pakalpojumus (WIFI), radošās darbnīcas un radošās pēcpusdienas, tējas pēcpusdienas, kino vakarus, tematiskos pasākumus, projektu izstrādāšanu un realizēšanu; aktivitātes ārā,neformālās apmācības, vasaras nometnes, āra trenažierus u.c. aktivitātes.

Jauniešu centrā ir pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu. Ir 10 ērti sēžammaisi, kurus jaunieši labprāt izmanto.

 Katru gadi jaunieši piedalās dažādu projekti izstrādē un realizēšanā. 2017.gadā tika izstrādāts un realizēts āra trenažieru iegādes un uzstādīšanas projekts. Piedaloties inventāra iegādes projektā ir iegādāts mūzikas centrs, gaisa hokejs, biljards, pludmales volejbola tīkls, florbola vārtsargu ekipējums, virtuves piederumu komplekts, šis inventārs ļauj dažādot jauniešiem brīvā laika pavadīšanu. Piedaloties iniciatīvu projektā ir organizētas dažādas aktivitātes – velo Kaunata, Trokijs 2013 u.c. Tika arī realizēti vasaras neformālo apmācību projekti – Ārpus burām, Jaukās dienas u.c.

Jauniešu centra apmeklētāji labprāt paši organizē dāžadus pasākumus. Tika iestudēta Ziemassvētku luga, par tradīciju ir kļuvusi arī 11 . novembra Lāčplēša dienas atzīmēšana.

Kaunatas jauniešu centrs sadarbojas ar citiem jauniešu centriem, veidojot savā starpā dažādus pasākumus.

Jauniešu centrā tiek gaidīts ikviens, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku.

  

Back to content | Back to main menu