Kaunatas pagasts


Go to content

  Kaunatas 2.bibliotēka
 
    Adrese:
c. Dubuļi  
Ķiršu ielā 9  Kaunatas pagasts Rēzeknes raj.  lv - 4616
Kontakttālruni:  
64644250 mobīlais:29197806
  
Bibliotēkas vadītāja: Janīna Jermaškeviča. E- pasts: jermaskevica@inbox.lv
Darba laiks:  11
.00 – 17. 00 Brīvdienas: sesdiena,svētdiena
Statistika (01.01.2010.): 
Lasītāju skaits: 140 Apmeklējumu skaits: 3082 Izsniegumu skaits: 1249
Krājums: 4538
  
Datoru kopskaits: 5 (no tiem 4 lietotājiem),multifunkcionālā iekārta.
 
 

Bibliotēka piedāvā

 • Nozaru literatūru un daiļliteratūru

 • Grāmatas bērniem

 • Preses izdevumus

 • Grāmatu un periodikas izsniegšanu lasīšanai uz vieta un mājās.

 • Uzziņas un konsultācijas.

 • Bērnu stūrīti (zīmēt,krāsot,griezt,līmēt,puzles,rotaļlietas,...)

 • Interneta pakalpojumus (iespējas sazināties ar draugiem,radiem,apmaksāt rēķinus,apmeklēt dažādas mājas lapas,...)

 • Printēšanu,kopēšanu.

 • E-bibliotēka.

 • Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus

 • Izstādes,konkursus,psākumus.

 • Tematiskās mapes.

 • Novadpētniecības materiālus.

 Esat laipni gaidīti.
 

Back to content | Back to main menu