s

Zvanins


Go to content

Informācija

Vecāku infolapa par 2020./2021.mācību gadu

 

 

Labdien, cienījamie vecāki!

            Mēs, esam ļoti priecīgi, ka Jūsu bērns(i) apmeklē Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaniņš”.

            Ir sācies 2020./2021. mācību gads. Tā norise ir līdzīga kā iepriekšējie mācību gadi, tomēr sakarā ar to, ka valstī joprojām turpinās Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi, arī mūsu izglītības iestādē tiek noteiktas būtiskas atšķirības no ierastā dzīves ritma.

            Izglītības iestādē mācības visi uzsāks klātienē. Tas, vai klātienes process varēs ilgt visu

mācību gadu, ir atkarīgs no mums visiem – izglītības iestādes darbiniekiem, Jūsu bērniem un

Jums.

 

Mēs ļoti lūdzam, lai Jūs būtu atbildīgi un ievērotu sekojošus faktorus:

 

  •      bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem notiek pie iestādes ieejas;

  •      bērni nenes uz izglītības iestādi rotaļlietas no mājām;

  •     visos gadījumos, kad Jūsu bērns neierodas izglītības iestādē, Jums ir jāinformē iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu;

  •      bērnus uz izglītības iestādi katru dienu sūtam bez akūtām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums), pretējā gadījumā bērnu vedam pie ģimenes ārsta;

  •      ja bērns ceļā uz izglītības iestādi izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases (grupas) biedrus, iespēju robežās nodrošināt viņus ar sejas maskām vai citiem elpceļus aizturošiem materiāliem (lakati, šalles, utml.), aicināt bērnus bez vajadzības nekontaktēties ar citām personām arī ārpus izglītības iestādes laika;

  •      ja izglītības iestādē tiek konstatēts, ka bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, izglītības iestāde par to informē vecākus, vecāki un izglītības iestāde vienojas, kādā veidā bērns tik nogādāts mājās. Vecāki šajā gadījumā ir atbildīgi par to, lai bērns apmeklētu ģimenes ārstu. Atgriešanās izglītības iestādē ir tikai ar ģimenes ārsta izziņu;

  •   ja Jūsu bērns atgriežas no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis Covid-19 infekcijas riska valstu grupā, Jūsu bērnam jāatrodas mājās – pašizolācijā, Jums par šo faktu jāinformē izglītības iestāde.

 

 

           Izglītības iestāde mācību procesa laikā centīsies ievērot iespēju robežās drošības pasākumus,

tomēr, ja tiks konstatēts, ka izglītības iestādē kādam izglītojamajam ir apstiprināta Covid-19 infekcija, pašvaldība konkrētai grupai noteiks citu mācību procesa norises formu – attālināto mācīšanos. Ja izglītības iestādē saslimšanas ar Covid-19 gadījumi tiks atklāti dažādās grupās, ir iespējama pāreja uz attālinātu mācību procesu visām grupām. Par šādiem lēmumiem vecāki informāciju varēs saņemt no grupas skolotājiem individuāli vai telefoniski.

           

 

 

            Aicinām arī 2020.gada 1.septembrī iesniegt apliecinājumu (apliecinājums pievienots) par to, ka Jūsu bērns(i) nav inficēti ar Covid-19 un, ka viņš(i) neradīs riskus citiem.

            Detalizētāka informācija par mācību procesu no 2020.gada 1. septembra skaidrojuma pie pirmsskolas skolotājas vai iestādes vadītājas personīgi vai telefoniski.

            Tikai mūsu kopīgu pūliņu rezultātā mēs spēsim nodrošināt klātienes mācību procesu visa mācību gada laikā.

           

 

 

 

Lai mums visiem kopā izdodas,

Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītāja Sandra Viša


Back to content | Back to main menu