Kaunatas vidusskola


Go to content

Skolas laureāti

30.maijā Kaunatas Tautas Namā notika Kaunatas vidusskolas 2015./2016. mācību gada noslēdzošais svinīgais pasākums „Skolas laureāts-2016”, kas sapulcināja kopā skolēnus, skolotājus un vecākus.

Izskanot Rēzeknes novada himnai, visus klātesošos uzrunāja un sveica skolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa.

Pasākuma norises sākumā  tika godināti priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu vecāki.

Vislielāko skolas atzinību saņēma Toni Anželo Fernandes par 3.vietu latviešu valodas un literatūras 42.valsts olimpiādē, par 1.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sagatavoja skolotāja Ilona Peļņa), par 3.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Oksana Kilaitene-Ščukina), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vēstures olimpiādē (sagatavoja skolotāja Ingrīda Ūzulāne), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Žanna Kistere).

Kā nākošā tika slavināta Liāna Zeltiņa par 1.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Biruta Potašova), par 1.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Oksana Kilaitene- Ščukina), par 3.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē (sagatavoja skolotājs Vladislavs Kisteris), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Žanna Kistere).

Tāpat skolas atzinību saņēma Dmitrijs Plops par 3.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Oksana Kilaitene-Ščukina), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē (sagatavoja skolotājs Vladislavs Kisteris), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Žanna Kistere), par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Irēna Selivončika).

Vēl skola slavināja arī Ēriku Peļņu par 1.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sagatavoja skolotāja Ilona Peļņa), Artjomu Belodedovu par 1.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības valsts valodas olimpiādē ( sagatavoja skolotāja Marija Mukāne), Ilzi Verpakovsku par 3. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Aija Gribuste), Līnu Šlapakovu par 3.vietu starpnovadu krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Marija Mukāne), Rolandu Katkovski par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Irēna Selivončika), Ēriku Rukmani par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē (sagatavoja skolotāja Skaidrīte Ūzuliņa), Vladu Kaļiņinu par atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē (sagatavojas skolotāja Aleksandra Čuhnova).

Svinīgajā pasākumā tika godināti skolas četri tautas deju kolektīvi, kas Rēzeknes un Viļānu novadu tautas deju skatēs izcīnījuši trīs I pakāpes un vienu II pakāpes diplomu: „Jumalāni”- 10.-12.klašu dejotāji ( vadītāja Regīna  Katkovska); 2.-3.klašu, 4.-6.klašu, 7.-9.klašu tautas deju kolektīvi (vadītāja Alla Silova).

Skolas laureātu pateicības balvas saņēma arī Rēzeknes  un Viļānu novadu  konkursa „Mini mīklu” (1.-4.klasēm) 3.vietas ieguvēji , komandu sagatavoja skolotāja Guna Savicka.

Skola pateicās Enijai Kuzminskai, kas XIX stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2015”, kurā pulcējās jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem, savā vecuma grupā ieguva I vietu un  Ziemeļlatgales novada Stāstnieku konkursā folkloras kopām Andrejdienā - I vietu, sagatavoja skolotāja Sandra Viša.

Skolas laureātu vidū bija  Kaspars Bačkurs, kurš Rēzeknes un Viļānu novadu skolu skatuves runas konkursā ieguva 1.vietu un Latgales reģiona konkursā 3. vietu, sagatavoja skolotāja Velta Podvinska.

Tika sveikti Rēzeknes un Viļānu novadu I pakāpes un Latgales  reģiona  II pakāpes, koru skates „Tauriņu balsis” uzvarētāji , 1.-4. klašu kora dalībnieki, vadītāja Maruta Čudare.

Balvas saņēma  folkloras kopas „Rāznaviņa” dalībnieki, kuri ir izcīnījuši I pakāpes diplomu Rēzeknes un Viļānu novadu skolu folkloras skatē un I pakāpes diplomu Ziemeļlatgales folkloras kopu skatē, vadītāja Sandra Viša.

„Skolas laureāts-2016” tika aicināti labākie Kaunatas vidusskolas sportisti, 3.-12. klašu skolēni, kuri guva uzvaras Rēzeknes un Viļānu novadu, Latgales reģiona un valsts mēroga sacensībās, skolotāji Edgars Teivāns, Arnis Žogots, Eļa Astiča.

Daudzi skolēni (kopā 27) saņēma uzslavas un skolas piemiņas balvas par teicamām un labām sekmēm mācībās.

Klašu reitingā 2015./2016. mācību gadā 1.vietu ieguva 11.a klase, vidējais klases sekmju  vērtējums  6.83, klases audzinātāja Biruta Potašova, 2.vietu  ieguva 4.a klase, vidējais  klases sekmju vērtējums 6.75, klases audzinātāja Velta Podvinska, 3.vieta ieguva 5.a klase, vidējais klases sekmju vērtējums 6.71, klases audzinātāja Dace Zagorska.

Skolas atzinības rakstu saņēma skolotāja Līga Uzulnīce, kura piedalījās „Latvijas Avīzes”, Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Izglītības fonda konkursā „Jaunais skolotājs” un kļuva par  2016.gada konkursa laureāti.

Godināšanas pasākuma dalībniekus un visus klātesošos priecēja pašu laureātu koncertprogramma  un kopējā fotografēšanās.

Pasākums noslēdzās ar jaunās tradīcijas iedibināšanu: „Kaunatas uzņēmēju balva-2016” pasniegšanu, ko saņēma pieci  skolēni, kuri  2015./2016.mācību gada laikā ar savu centību un gūtajiem panākumiem ir kaldinājuši uzvaras un cēluši godā Kaunatas vidusskolu.

Kaunatas vidusskolas skolēni, skolotāji un vecāki izsaka pateicību par atbalstu skolēnu gūto panākumu novērtējumā „ Kaunatas uzņēmēju balva-2016” dibinātājiem: mecenātiem  SIA “Zaļā sala R” ( Ritai un Viktoram Tēraudiem), SIA “Skaida PV”( Pēterim Katkovskim un Viktoram Leiņam), viesu namam “Rāznas stāvkrasti” (Anatolijam Kozlovam).

Mēs pateicamies arī Swedbank Rēzeknes filiālei par sagādātajām dāvanām .

Izskanot pēdējiem aplausiem, laureāti devās nobaudīt „Skolas laureāta torti”.

Viss lielais skolas kolektīvs sveic  skolas direktori Skaidrīti Ūzuliņu ar veiksmīgu un panākumiem bagātu pirmo darba gadu Kaunatas vidusskolā.


Back to content | Back to main menu