Kaunatas vidusskola


Go to content

Olimpiādes, konkursi

2013./2014. mācību gads
 

      21.02.2014. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm. Mūsu skola tika pārstāvēta kuplā skaitā un arī godalgu skaits neatpalika.  6.a klases skolniece Ilze Verpakovska izcīnīja 1.vietu, bet viņas klasesbiedrene Elvīra Verpakovska ieguva 2.vietu. Paldies viņu skolotājai Aijai Gribustei par skolēnu sagatavošanu tik sekmīgiem startiem novada līmenī.  Arī 8.a klases skolniecei Liānai Zeltiņai starts novada olimpiādē bija ļoti veiksmīgs, jo arī tika iegūta 1.vieta. Pladies Liānas skolotājai Birutai Potašovai par ieguldīto ražīgo darbu. Labi veicās arī 5.a klases skolniecei Jolantai Bačkurei, kura ieguva atzinību. Izsakām pateicību Jolantas matemātikas skolotājai Karīnai Belovai  par godprātīgi paveikto darbu.

 
 

      11.02.2014. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiāde. Tajā mūsu skolas 9.b klases skolēns Romāns Ramkovičs un 9.a klases skolēns Dmitrijs Plops ieguva atzinības. Paldies skolotājai Žannai Kisterei, kura rosina skolēnus iepazīt un mīlēt ķīmiju, motivē viņus sekmīgiem startiem.

 
 

      31.01.2014. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde, kurā 12.a klases skolnieks Raimonds Katkovskis ieguva atzinību. Paldies ģeogrāfijas skolotājai Irēnai Selivončikai par ieguldīto nesavtīgo darbu.

 
 

      20.01.2014. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.klasei. Mūsu skolas pārstāve Liāna Zeltiņa(8.a klase) ieguva atzinību. Paldies Liānas skolotājai Ilonai Peļņai.

 
 

      14.01.2014 Rēzeknes Valsts ģimnāzijā  notika Latgales reģiona atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kurā piedalījās mūsu skolas skolniece Ērika Peļņa  guva labus rezultātus, izcīnot 3.vietu). Paldies skolotājai Ilonai Peļņai par radošumu darbā ar talantīgiem skolēniem.

 

      2013.gada 6. decembrī  Kaunatas vidusskolas skolēni piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu fizikas olimpiādē 9.-12. klasēm.

Sveicam 10.klases skolnieku Rolandu Katkovski  ar izcīnīto 1.vietu desmito klašu grupā un 9. klases skolnieku Dmitriju Plopu ar iegūto atzinību 9.klašu grupā. Liels paldies Rolanda un Dmitrija fizikas skolotājam Vladislavam Kisterim  par ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem, kuri katru gadu mūs iepriecina ar labiem panākumiem fizikā.


 

      06.12.2013. Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja konkursu sākumskolas posma klasēm”Mini mīklu”.

      Uz  konkursu bija ieradušās 17 novada skolu komandas, kurām bija jātbild uz ļoti āķīgiem un sarežģītiem jautājumiem. Konkurss bija ļoti spraigs un īpaši sīva cīņa izvērtās par 1.vietu starp mūsu skolas un Gaigalavas pamatskolas komandām. Gaigalavieši, iegūstot 1.vietu, tikai par puspunktu apsteidza kaunatiešus. Bet tas nemazināja dalībnieku prieku par paveikto.

      Mūsu skolu šai konkursā pārstāvēja Deniss Pertnikovs, Elizabete Vasilevska, Ērika Ruhmane, Sergejs Bogdanovs, Arnis Boburovs. Komandu konkursam gatavoja skolotāja Regīna Katkovska.

      Paldies skolēniem un skolotājai par tik veiksmīgu startu.


        14.11.2013. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības krievu valodas(svešvalodas) olimpiāde 10.-12.klasei. Labus rezultātus guva mūsu skolas 12.klases skolniece Anna Čuhnova, izcīnot 3.vietu.
      Paldies Annai un viņas skolotājai Aleksandrai Čuhnovai par veiksmīgu startu.
        22.11.2013. notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasei. mūisu skola tika pārstāvēta kuplā pulkā. 9.klases skolnieks Dmitrijs Plops ieguva un 11.klases skolniece Elīna Selivončika ieguva 3.vietu, bet 11.klases skolniece Lauma Zagorska un 12.klases skolnieks Igors maslobojevs saņēma atzinības.
      Paldies bioloģijas skolotājai Oksanai Ščukinai-Kilaitenei, kura skolēnus māk ieinteresēt ne tikai apgūt standartprasmes, bet arī papildus meklēt, pētīt un padziļināt savas zināšanas.
        26.11.2013. nitika Rēzeknes novada vidusskolu komandu konkurss”Ar sirdi Rēzeknes novadā”, kurā vidusskolēni mērojās zināšanās par Rēzeknes novadu tā visdāžādākajās dzīves nozarēs. Kaunatas vidusskolu pārstāvēja 12.klases skolēni: Daiga Dubovska, Laura Kudravska, Laima Rukmane, Ilona Rupaine, Raimonds Katkovskis. Viņi bija ieguvuši tiesības piedalīties novada konkursā, jo bija izcīnījuši 1.vietu Kanatas vidusskolas atlases konkursā.Gatavojoties šim konkursam, skolēni daudz laika veltīja, meklējot visdažādāko informāciju par Rēzeknes novadu un tā cilvēkiem. Daudz tika strādāts gan skolas bibliotēkā, gan meklēta informācija internetā, iztaujāti vecāki un vecvecāki, daudz lasīts un pētīts. Visu darbību koordinēja vēstures skolotāja Ingrīda Ūzulāne, kā arī klases audzinātāja Eļa Astiča. Ieguldītais darbs nesa vēlamos augļus-izcīnīta 2.vieta.
      Paldies skolēniem un skolotājām par neatlaidību un darba sparu.
2012./2013. mācību gads
 

       2013.gada 9.aprīlī notika Rēzeknes un Viļānu novadu matemātikas olimpiāde 4.klasēm, kurā spraigā  konkurences cīņā atzinību ieguva Kaunatas vidusskolas 4.a klases skolēns Renārs Duļkevičs. Sveicam  Renāru  un viņa skolotāju Gunu Savicku ar sekmīgo startu.

     2013.gada 22.februārī notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas  olimpiāde 5.-8.klasēm, kurā mūsu skolas skolēni sekmīgi startēja:

7.a klases skolniece Liāna Zeltiņa (skolotāja Biruta Potašova) izcīnīja 1.vietu un 5.a klases skolniece Elvīra Vasilevska (skolotāja Veronika Bernāne) ieguva 3.vietu. Sveicam skolnieces un viņu skolotājas.

 

     2013.gada 19.februārī risinājās Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde10.-12.klasēm, kurā 12.klases skolniece Inta Klismete ieguva 3.vietu un 12 klases skolnieks Vitālijs Grišunovs saņēma atzinību. Paldies viņu skolotājai Irēnai Selivončikai.

 

     2013.gada 18.februārī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja vides izziņas spēļu konkursu, kurā Kaunatas vidusskolas vides pētnieku komanda: Jolanta Bačkure, Renārs Duļķevičs un Lija Saukāne ieguva 2.pakāpes diplomu izziņas spēlē ”Rāznas nacionālais parks”, bet Linda Loce izcīnīja 3 .pakāpes diplomu vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē” ar darbu „Dzijas krāsošana ar dabīgām krāsām”. Paldies skolotājai Lilijai Trūlei, kura māca skolēnus iepazīt vidi un saskatīt tajā to, ko parasta cilvēka acs nemaz nepamana.

 

     2013.gada 14.februārī Kaunatas vidusskolas skolēni priecīgi atgriezās no Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādes 9.-12.klasēm. Sveicam 11.klases skolnieci Ilonu Rupaini ar izcīnīto 2.vietu un 10.klases skolnieku Artūru Bogomolu ar iegūto atzinību un sakām paldies viņu skolotājai Žannai Kisterei.

 

     30. javvārī Kaunatas vidusskolas skolēni sekmīgi piedalījās 1.Rēzeknes pilsētas un novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-6.klašu skolēniem. Olimpiādē tika pārstāvētas arī vairākas Latgales reģiona skolas.Sveicam 5.a klases skolnieces  Ilzi Verpakovsku(2.vieta) un Ēriku Peļņu(atzinība), kā arī viņu skolotāju Ilonu Peļņu.

 

     1.februārī Kaunatas vidusskolas skolēni piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm.

 

     Sveicam 9.klases skolnieku Rolandu Katkovski  ar izcīnīto 2.vietu devīto klašu grupā. Liels paldies Rolanda matemātikas skolotājai Veronikai Bernānei par ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem.

 

     Sveicam Kaunatas vidusskolas skolēnus un viņu skolotājus, kuri ar labiem panākumiem piedalījušies Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē šī gada 18.janvārī:

Rolands Katkovskis (9.klase)-1.vieta.(skolotāja Biruta Potašova);Igors Maslobojevs (11.klase)- 2.vieta.(skolotājs Vladislavs Kisteris);Renārs Katkovskis(9.klase)-3.vieta.(skolotāja Biruta Potašova).
 

     2012.gada 11.decembrī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja mazo zinīšu konkursu ‘Mini Mīklu”, kurā Kaunatas vidusskolas komanda sīvā konkurencē izcīnīja 2.vietu. Sveicam 4.a klases skolēnus Undīni Strupišu, Mairi Kablanovu, Jolantu Bačkuri, Mairi Čanguli-Čivkuli un Renāru Duļķeviču, kā arī skolotāju Gunu Savicku, kura sagatavoja skolēnus šim startam.

 

     2012.gada 5.decembrī notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasei, kurā 3.vietu ieguva 12. klases skolniece Inta Klismete un atzinības saņēma 11.klases skolniece Ilona Rupaine un 12.klases skolniece Kristīne Vonda. Paldies arī viņu skolotājai Anitai Klismetei.

 

     2012.gada 29.novembrī Kaunatas vidusskolas skolēni piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 11.-12.klasei un ieguva 2 atzinības. Sveicam 12.klases skolnieci Lindu Bankovsku un 11.klases skolnieku Igoru Maslobojevu, kā arī viņu skolotāju Oksanu Ščukinu-Kilaiteni.


Back to content | Back to main menu