Aizvert

„Burās” viss radoši un kreatīvi

Highslide JSKaunatas jauniešu centrā „Buras” tika īstenots Rēzeknes novada Highslide JSatbalstītais jaunatnes iniciatīvu projekts „Radoši un kreatīvi”, kura laikā tika „atdzīvināta” un modernizēta neizmantotā telpa – interesanti ar dažādu krāsu paņēmieniem nokrāsotas visas sienas; viena siena stilīgi apgleznota; vēl viena siena pārvērsta par „maiņu” izstādes sienu – mainoties pasākumiem/gadalaikiem/svētkiem, dekori tiek/tiks nomainīti pret jauniem.

Projekta laikā Jauniešu centrā notika vairāki interesanti pasākumi – zīmējumu pēcpusdienas, lekcija par krāsu un telpu, radošās darbnīcas, telpas interjera izveide, plānošana un izpildīšana. Jaunieši darbojās gan grupās, gan atsevišķi, izpaudās un realizēja savas ieceres un idejas. Projekta ietvaros notika lekcija „Krāsa un telpa”, kuru vadīja vizuālās mākslas skolotāja Dace Zagorska. Lekcijas laikā bija iespēja uzzināt visu par interjera krāsu tendencēm, krāsu salikumiem un citām interjera viltībām. Highslide JSNodarbībā jauniešiem tika piedāvāts noteikts istabas šablons un Highslide JSvajadzēja pašiem izveidot interjera dizainu. Projekta laikā notika zīmēšanas pēcpusdienas „Mana sapņu istaba”, kuras laikā katram bija iespēja iztēloties, izveidot, uzzīmēt savu sapņu istabu. Notika radošās darbnīcas, kur tika izveidoti rudenīgi dekori, jauniešu un bērnu paštaisītie meistardarbi, kuri gan rotā vienu no telpas sienām, gan lieliski iederas kā interjera priekšmeti.

Jaunieši aktīvi piedalījās piedāvātajos pasākumos un aktivitātēs. Viņiem tika dota iespēja izpausties, izveidot savu atpūtas stūrīti, vienoties un realizēt savas ieceres un idejas. Kopā ar jauniešiem izveidojām ērtu un mājīgu telpu, atpūtas stūrīti, kurā patīkami ne tikai atrasties, pasēdēt, bet arī lietderīgi pavadīt laiku – skaista tikšanās vieta, sanāksmju, domu un ideju istaba, kura rosina uz darbību un aktivitātēm. Tas ir lielisks apliecinājums mūsu pašu kopējam darbam. Kopā mēs varam visu!

Projekta noslēgumā gandarījumam par paveikto darbu, svētku izjūtai tika pārgriezta atklāšanas lente. Kopā ar jauniešiem baudījām torti, sarunājāmies un kalām nākotnes plānus. Realizējot šo projektu, jauniešiem radās interesantas idejas tālākai darbībai, pasākumu organizēšanā un jauniešu centra popularizēšanā. Esam gandarīti un lepni par paveikto!

Jauniešu centra „Buras” vadītāja Tamāra Kablanova


Realizēts projekts „Nāc spēlēt svaigā gaisā!”

Highslide JSJūlija mēnesī  Kaunatas pagasta Jauniešu centrāHighslide JS „Buras” tika īstenots Rēzeknes novada atbalstītais jaunatnes inventāra un aprīkojuma projekts „Nāc spēlēt svaigā gaisā!”. Tika iegādātas LIELĀS DĀRZA SPĒLES – cirks, dambrete, jenga, domino, divi badmintoni, metamie riņķi, numuru kubi (Number Kubb), spikeball… Projekta mērķis – veicināt, paplašināt, nodrošināt un dažādot jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Dārza spēles – lielisks, interesants, aizraujošs papildinājums jebkuram pasākumam gan jauniešu centrā, gan arī pagastā, gan iekštelpā, gan svaigā gaisā. Tās labprāt izmanto apmeklētāji, vecāki ar bērniem, jaunieši, bērni un ciemiņi.

Dārza spēles jau tika izmantotas Novada dienā Kaunatā, 2.septembrī Kaunatas vidusskolā, ļoti pieprasītas un aktuālas Jauniešu centra pasākumos – pēc darbnīcām, kulinārijas Highslide JSHighslide JSmeistarklasēm, kā arī ikdienā. Jauniešiem paveras lielākas iespējas sava brīvā laika izmantošanā: var izkustēties un uzspēlēt interesantas spēles, saturīgi pavadīt brīvo laiku gan jauniešu centrā, gan dabā. Jaunieši attīsta savas komunikācijas spējas, izveido draudzīgas attiecības, atrod jaunus draugus. Tā mēs rosinām pavadīt laiku nevis pie mobilajām ierīcēm, bet aktīvi, aizraujoši un interesanti svaigā gaisā!

Dārza spēļu iegāde popularizē un paplašina Kaunatas jauniešu centra darbību; veicina jauniešus un bērnus aktīvi pavadīt brīvo laiku visa gada garumā. Ņem draugus un nāc spēlēt!

Jauniešu centra „Buras” vadītāja Tamāra Kablanova