Barintiesa


Go to content

Darbinieki, kontaktinformācija

Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, divi bāriņtiesas locekļi un sekretāre, kura veic bāriņtiesu sēžu protokolēšanu.

 

 


 

Alla Smirnova - priekšsēdētāja

 

Pieņemšanas laiks un vieta:

  Kaunatas pagasta pārvaldes telpās,
Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts:
pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00,
trešdienās no plkst.13.00 līdz 18.00,
piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00.

Kontakti:

tel. 64667001; mob.29929229

 E-pasts:  Alla.Smirnova@rezeknesnovads.lv


 

Jeļena Kručāne  - priekšsēdētājas vietniece

 

Pieņemšanas laiks un vieta:

 

Čornajas pagasta pārvaldes telpās, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts:

pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00,

trešdienās no plkst.13.00 līdz 15.00

Griškānu pagasta pārvaldes telpās, Centrālā iela 27, Spruževa, Griškānu  pagasts

otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00,

ceturtdienās  no plkst.13.00 līdz 16.00

Kontakti:
tel. Čornajas pag. - 64637558,
tel. Griškānu pag. - 64640507
, mob. 26586752

E-pasts: jelena.krucane@rezeknesnovads.lv


 

Evita Vaļuma  - bāriņtiesas locekle

  

 Pieņemšanas laiks un vieta:

 

Mākoņkalna pagasta pārvaldes telpās,

Skolas ielā 3, c. Lipuški,

Mākoņkalna pagasts:

pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00

otrdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00

trešdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00

ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00

 Kontakti:

mob. tel. 27876016

 E-pasts: evita.valuma@rezeknesnovads.lv


 

Ina Muravska  - bāriņtiesas locekle

  

 Pieņemšanas laiks un vieta:

 

Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts:

otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00,

ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00

Kontakti:

  mob.tel. 26679551;      

E-pasts: Ina.Muravska@rezeknesnovads.lv

 

Anita Proveja - bāriņtiesas sekretāre

 

Darba vieta:

Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts

Kontakti:

tel. 64667001, mob.26399158      

E-pasts: anita.proveja@rezeknesnovads.lv


Back to content | Back to main menu